ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยั่งยืน

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยั่งยืน-, *ยั่งยืน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั่งยืน[V] last, See also: endure, continue, keep on, Syn. จีรังยั่งยืน, ยืนยง, ยืนนาน, Example: ชีวิตคู่ของเขาคงจะยั่งยืนตลอดไป อย่างที่ใครๆ อยากให้เป็น, Thai definition: คงทนอยู่เป็นเวลานาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยั่งยืนก. ยืนยง, อยู่นาน, เช่น ขอให้มีความสุขยั่งยืน, คงทน เช่น สังขารไม่จีรังยั่งยืน เจดีย์นี้มีอายุยั่งยืนมาได้ ๗๐๐ ปีแล้ว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The principal one of which is earning large growing sustained legal returns for the people who own the business.หลักการข้อแรกสุดคือการทำรายได้มาก ๆ เติบโต, มีผลตอบแทนถูกกฎหมายที่ยั่งยืน ให้แก่กลุ่มคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ The Corporation (2003)
Let's move on to the next desperate lot and employ them and raise their level up.ถ้าอย่างนั้นก็ย้ายโรงงานไปที่อื่นที่ลำบากดีกว่า ไปจ้างงานและช่วยยกระดับประชาชนที่อื่นต่อดีกว่าไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน The Corporation (2003)
Can any product be made sustainably?เราสามารถผลิตสินค้าที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่? The Corporation (2003)
Can you make landmines sustainably?คุณสามารถผลิตกับดักระเบิดที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมได้ไหม? The Corporation (2003)
Unless we can make carpets sustainably you know perhaps we don't have a place in a sustainable world but neither does anybody else making products unsustainably.ถ้าหากเราไม่สามารถผลิตพรมอย่างยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม เราก็คงไม่มีที่ยืนในโลกที่ยั่งยืนเลย ไม่ว่าใครก็ตามก็เหมือนกัน The Corporation (2003)
It is unsustainable.มันไม่ยั่งยืน The Corporation (2003)
It is our plan it remains our plan to climb Mount Sustainability that mountain that is higher than Everest infinitely higher than Everest far more difficult to scale.นี่คือแผนการของเรา นั่นคือการปีนขึ้นสู่ยอดภูเขาแห่งความยั่งยืน ภูเขาที่สูงยิ่งกว่ายอดเอเวอเรสต์ The Corporation (2003)
To a long and prosperous marriage... of our two companies.สำหรับการสมรสที่ยั่งยืนและมั่งคั่ง ระหว่าง 2 บริษัท Wicker Park (2004)
To a long and prosperous marriage...สำหรับการสมรสที่ยั่งยืนและมั่งคั่ง... Wicker Park (2004)
I wonder he does not marry and secure a lasting convenience of that kind.ฉันสงสัยจัง ว่าทำไมเขาถึงไม่แต่งงาน จะได้มีคนทำตามความต้องการอย่างยั่งยืน Pride & Prejudice (2005)
And the trust, and permanence.ความไว้ใจ ยั่งยืน Imagine Me & You (2005)
But it was not to last.แต่ไม่ยั่งยืน Ratatouille (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยั่งยืน [v.] (yangyeūn) EN: last ; endure ; continue ; keep on   FR: durer
ยั่งยืน [adj.] (yangyeūn) EN: sustainable   

English-Thai: Longdo Dictionary
sustainable(adj) ยั่งยืน, ถาวร เช่น sustainable agriculture

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lasting[ADJ] ยั่งยืน, See also: ยืนยง, คงทน, ถาวร, ยาวนาน, ยืนยาว, มั่นคง, ชั่วกัลปาวสาน, ไม่สิ้นสุด, Syn. continuing, enduring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
durable(ดิว'ระเบิล) adj. ทนทาน,ใช้ทน,ยั่งยืน. n. สิ่งของที่ใช้ทน., See also: durability n. ดูdurable durableness n. ดูdurable durably adv. ดูdurable
lubricity(ลูบริส'ซิที) n. ความลื่น,ความสามารถหล่อลื่น,ความไม่มั่นคง,ความไม่ยั่งยืน,ความไม่แน่นอน,ความเหลาะแหละ,ความแพศยา,ความมักมากในกาม, Syn. slipperiness
transience(แทรน'เชินซฺ,-เ?ินซฺ) n. ภาวะชั่ว-คราว,สภาพที่ไม่ถาวร,ลักษณะที่ไม่ยั่งยืน., Syn. transiency
transitory(แทรน'ซิทอรี) adj. ไม่ถาวร,ไม่ยั่งยืน,ชั่วคราว,ชั่วประเดี๋ยว., See also: transitorily adv. transitoriness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
durability(n) ความทนทาน,ความคงทน,ความยั่งยืน
durable(adj) ทนทาน,คงทน,ยั่งยืน,ทน
ephemeral(adj) ไม่จีรัง,ไม่ยั่งยืน,ชั่วคราว,ไม่ถาวร
indissoluble(adj) แน่นหนา,ยั่งยืน,มั่นคง,คงทน
longevity(n) อายุยืน,ความยั่งยืน,ช่วงชีวิต

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top