ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยมบาล

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยมบาล-, *ยมบาล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยมบาล(n) Prince of Devils, Count Unit: ตน, Thai Definition: เจ้าพนักงานเมืองนรก มีหน้าที่ลงโทษทรมานคนที่ตกนรกตามคำสั่งของพญายม, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยมบาลน. เจ้าพนักงานเมืองนรก มีหน้าที่ลงโทษทรมานคนที่ตกนรกตามคำสั่งของพญายม.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You want to die horribly? - No, sarge.อยากไปหายมบาลหรือไง Casualties of War (1989)
- [ "Waitin' ln School" ]- ["ln โรงเรียนยมบาล"] Pulp Fiction (1994)
I've been waitin' in school all day longฉันได้รับการยมบาลในโรงเรียนตลอดทั้งวัน Pulp Fiction (1994)
Les, we've been waitin' half an hour!Les เราได้รับยมบาลครึ่งชั่วโมง! Dante's Peak (1997)
Thanks to the Buddha, my life was sparedวงการให้ฉายาฉันว่า ยมบาลคู่แข่งเทวดา Infernal Affairs (2002)
My golfball's gone, Sydney Wells.ห้องก็เปลี่ยน ยมบาล The Eye (2008)
You know, saving Janet either destroyed death's list and all of us are home free, or it skips her for now and then...รู้ไหม ถ้าการช่วยเจเน็ทฉีกบัญชียมบาลได้ เราทุกคนก็ปลอดภัย กลับบ้าน โดดข้ามคุณไปก่อน แล้วก็... The Final Destination (2009)
These women if they came face to face with the devil himself, he'd be putty in their hands.ถ้าเค้าต้องเผชิญหน้ากับ ยมบาลนะ ยมบาลก็ไม่เหลือ The Flowers of War (2011)
"Tell the Devil that,ฝากไปบอกยมบาลด้วย The Tall Man (2012)
You fellas look like you're waitin' for a bus.Fellas คุณดูเหมือน คุณยมบาลรถบัส. 2 Guns (2013)
I am not afraid of death.ฉันไม่กลัวยมบาล Odd Thomas (2013)
I was just sittin' here waitin' for this bitch, like, "nigga, what?"ผมก็นั่งที่นี่ยมบาลสำหรับผู้หญิงเลวนี้เช่น "ไอ้อะไร" A Haunted House 2 (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยมบาล[yommabān] (n) EN: Prince of Devils ; guardian of hell ; guardian of the underworld ; torturer of the dead  FR: gardien de l'enfer [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hell(เฮล) n. นรก,ยมบาล, ความชุลมุนวุ่นวาย
pluro(พลู'โท) n. ดาวพระยม,ยมบาล

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top