ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยกโทษ

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยกโทษ-, *ยกโทษ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกโทษ[V] forgive, See also: pardon, let off, excuse, condone, remit, relent, exculpate, Syn. ให้อภัย, Example: หล่อนยกโทษให้เขา, Thai definition: ไม่เอาโทษ
ยกโทษให้[V] forgive, See also: pardon, excuse, Syn. ยกโทษ, Example: พ่อแม่ยกโทษให้เสมอแม้ว่าลูกจะทำผิดมากมายเท่าใด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Forgive me.ยกโทษให้ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I beg of Your Highness, forgive me.ฉันขอให้สมเด็จของคุณยกโทษ ให้ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You'll pardon me.คุณจะยกโทษให้ผม The Great Dictator (1940)
- Forgive me, gentlemen.- ยกโทษให้ฉันสุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
Where? Now...ตอนนี้ถ้าคุณจะยกโทษให้ฉัน Help! (1965)
Please forgive me brother.โปรดยกโทษให้ฉันด้วย น้องชาย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
"Without bloodshed, there is no forgiveness"โดยปราศจากการนองเลือด, มี ยกโทษให้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"No forgiveness without bloodshed"."ไม่ใช่ยกโทษให้โดยปราศจากการนองเลือด". \ NBaudelaire Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Forgive me.ยกโทษให้ฉัน I Spit on Your Grave (1978)
Bapu, forgive me, I've cheated.บาปู ยกโทษให้ผมด้วย Gandhi (1982)
May God forgive us and protect us.ขอให้พระเจ้ายกโทษให้เราและ ปกป้องเรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
Forgive me if I don't come and see you off.ยกโทษให้ฉันถ้าฉันไม่ได้มาดูคุณออก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกโทษ[v.] (yok thōt) EN: forgive ; pardon ; let off ; excuse ; condone ; remit ; relent ; exculpate   FR: pardonner ; gracier ; excuser ; disculper
ยกโทษให้[v.] (yok thōt hai) EN: forgive ; pardon ; excuse   FR: pardonner ; excuser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolve from[PHRV] ยกโทษให้, See also: ประกาศว่า (บางคน) ไม่มีความผิด
absolve of[PHRV] ยกโทษให้, See also: ประกาศว่า (บางคน) ไม่มีความผิด
forgive and forget[IDM] ยกโทษให้และลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเสีย
forgive for[PHRV] ยกโทษให้ในเรื่อง
excuse[VT] ให้อภัย, See also: ยกโทษให้, Syn. forgive, pardon, release
forgive[VI] ยกโทษให้, See also: อภัยให้, เลิกผูกพยาบาท, ยกโทษ, ให้อภัย
forgive[VT] ยกโทษให้, See also: อภัยให้, เลิกผูกพยาบาท, ยกโทษ, ให้อภัย
give one a break[IDM] ให้โอกาส, See also: ยกโทษให้
kiss and make up[IDM] ยกโทษให้และกลับมาเป็นมิตรกันอีก
let off[PHRV] ยกโทษให้, See also: ไม่เอาผิด, Syn. get away with, get off, get off with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assoil(อะซอยล') vt. ยกโทษให้, อภัยให้,ชดเชย, ไถ่ (absolve; acquit; pardon)
excuse(v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ,คำแก้ตัว,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง,การปลดเปลื้อง., See also: excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse
forgive(ฟอร์กิฟว') {forgave,forgiven,forgives} vt. ยกโทษให้,อภัย,ยกหนี,vi. อภัย., See also: forgivable adj. forgiver n. forgiveness n., Syn. remit,pardon
forgiving(ฟอร์กิฟ 'วิง) adj. ซึ่งยกโทษให้,ซึ่งเป็นการยกโทษ,เมตตา,กรุณา., See also: forgivingly adv. forgivingness n., Syn. merciful
relent(รีเลนทฺ') vi.,vt. (ทำให้) ผ่อนคลาย,บรรเทา,ยกโทษ, See also: relentingly adv., Syn. soften,weaken
remissible(รีมิส'ซะเบิล) adj. ยกโทษให้ได้,ยกหนี้ได้,เลิกล้มได้,ผ่อนคลายได้,ยกเว้นภาษีได้, See also: remissibility n.
remit(รีมิท') vt.,vi. ส่งเงิน,อภัยโทษ,ยกโทษ,ยกหนี้,ละเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม,ให้กลับ,ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า n. การส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า,การส่งบันทึกจากศาลหนึ่งไปยังอีกศาลหนึ่ง, See also: remittable adj. S. forward,excuse
shrive(ชไรฟว) vt. ยกโทษบาป (หลังการสารภาพผิด) ,ถ่ายบาปโดยการสารภาพบาป,ฟังคำสารภาพ,สารภาพบาป
spare(สแพรฺ) vt.,vi.,adj. ประหยัด,สงวน,ออม,เจียด,ไม่ใช้,ปล่อยไป,ปล่อยไว้,ยกโทษให้,อภัยโทษ,ยกชีวิต,ละเว้น,งดเว้น,เหลือไว้,สงวน,มีเหลือ,มีเกิน,ผอม,ขาดแคลน. n. สิ่งที่ออมไว้,ชั้นสำรอง,สิ่งสำรอง,ของอะไหล่ (กีฬาโบว์ลิ่ง) การล้มตัวโบว์ลิ่งลงหมดด้วยลูกโยน2ลูก,แต้มที่ทำได้จากการโยนดังกล่าว
venial(วี'นีเอิล,วีน'เยิล) adj. ยกโทษให้ได้,อภัยได้., See also: veniality n. venialness n. venially adv., Syn. pardonable

English-Thai: Nontri Dictionary
condonation(n) การอภัยโทษ,การยกโทษ,การให้อภัย,การไม่เอาผิด
excusable(adj) สมควรจะให้อภัย,ซึ่งพอให้อภัยได้,ซึ่งยกโทษให้ได้
excuse(vt) ให้อภัย,ยกโทษ,ไม่ถือว่าผิด,แก้ตัว
forgive(vt) ยกโทษ,ให้อภัย,อภัย,ยกหนี้
forgiveness(n) การให้อภัย,ความไม่อาฆาต,ความไม่ผูกพยาบาท,การยกโทษ
pardonable(adj) พอจะอภัยได้,พอจะยกโทษได้
placable(adj) ยกโทษให้,ใจอ่อน,ปลอบโยนได้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
勘弁[かんべん, kanben] (n) ยกโทษ ขออภัย ในบางครั้งใช้ในการปฏิเสธคำขอร้อง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
許す[ゆるす, yurusu] Thai: ยกโทษให้ English: to forgive

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top