ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยกยอ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยกยอ-, *ยกยอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกยอ(v) flatter, See also: overpraise, adulate, laud, compliment, praise, eulogize, Syn. สรรเสริญเยินยอ, ประจบสอพลอ, ยกยอปอปั้น, Example: เขาถูกยกยอจนลอยฟ้า, Thai Definition: พูดส่งเสริมให้ดีขึ้น
ยกยอ(v) carry sth. Forward, See also: carry sth. over, transfer, Example: ยอดเงินหนึ่งแสนบาทยกยอดมาจากสมุดบัญชีเล่มเก่า, Thai Definition: โอนจำนวนเงินจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่ง
ยกยอ(v) raise up the top of a castle, See also: lift, elevate, Thai Definition: ทำพิธีเอายอดเมรุยอดปราสาทขึ้น
ยกยอ(v) shelve, See also: postpone, put sth./sb. Off, Example: เนื้อหาบางส่วนคงต้องยกยอดไปไว้ในบทความฉบับหน้า, Thai Definition: เก็บเอาสิ่งที่ทำค้างไว้ไปทำให้เสร็จในคราวเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยกยอก. ยกย่อง, สรรเสริญ, พูดส่งเสริมให้ดีขึ้น
ยกยอยกย่องเกินความจริง.
ยกยอก. ทำพิธีเอายอดเมรุยอดปราสาทขึ้น
ยกยอเก็บเอาสิ่งที่ทำค้างไว้ไปทำให้เสร็จในคราวเดียวกัน
ยกยอเก็บเอาความเจ็บแค้นไว้แก้แค้นในคราวเดียว
ยกยอโอนจำนวนเงินจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่ง.
ยกยอปอปั้นก. ยกให้, มอบให้, เช่น ยกยอปอปั้นลูกสาวให้เขาไป
ยกยอปอปั้นยกย่องเกินจริง เช่น ยกยอปอปั้นให้เป็นคุณหญิง.
เปิดบัญชียกยอดสรุปที่ได้จากการปิดบัญชีมาเริ่มต้นใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carry overยกยอดไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกยอ[yokyø] (v) EN: praise ; flatter ; adulate ; compliment ; eulogize ; overpraise ; adulate ; laud  FR: flatter ; enjôler ; aduler
ยกยอ[yokyøt] (v) EN: carry sth forward ; carry sth over ; carry over a balance ; transfer
ยกยอ[yokyøt] (v) EN: take care of remaining work
ยกยอดมาจาก...[yokyøt mā jāk …] (v, exp) EN: carry forward from …
ยกยอดไป[yokyøt pai] (v, exp) EN: carry forward to

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adulate(vt) ยกยอ, See also: ประจบประแจง, ป้อยอ
blandish(vt) ปากหวาน, See also: ยกยอ, Syn. adulate, compliment
flatter oneself(phrv) ประจบ, See also: ยกยอ
flatter(vt) ยกยอ, See also: ประจบ, สอพลอ, ยอ, ยกยอปอปั้น, Syn. praise, fawn, wheedle, Ant. condemn, denounce
pour on(phrv) ยกยอเกินไป (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blandish(แบลน'ดิช) {blandished,blandishing,blandishes} vt. ประจบ,เอาใจ,ป้อยอ,ยกยอ,โอ้โลม, See also: blandisher n. ดูblandish blandishment n. ดูblandish, Syn. flatter
boom(บูม) {boomed,booming,booms} n. เสียงดังสนั่นหวั่นไหว,การขึ้นสูงอย่างรวดเร็วของราคาหรือการขาย,ระยะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว vi.,vt. (ทำให้) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,มีเสียงดังสนั่น, (เจริญรุ่งเรืองพัฒนา) มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว,ยกยอ,สนับสนุน
bouncy(เบา'ซี) adj. มีลักษณะเด้ง,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,เด้งได้,ชอบคุยโว,ชอบยกยอตัวเอง
brown-nosevi. ยกยอ,ประจบประแจงn. คนประจบประแจง
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
complimentary(คอมพลิเมน'ทะรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งชมเชย,ซึ่งยกยอ,อิสระ, See also: complimentarily adv. ดูcomplimentary, Syn. praising, Ant. adverse
flatter(แฟลท'เทอะ) v. ยกยอ,ประจบ,สอพลอ, (ภาพ,รูป) สวยเกินความเป็นจริง. n. ผู้ทำให้แบน,สิ่งที่ทำให้แบน
flattery(แฟลท'เทอรี) n. การยกยอ,การประจบ,การสอพลอ,คำยกยอ,คำสอพลอ, Syn. acclaim
magnify(แมก'นิไฟ) v. เพิ่มขนาด,ขยาย,ทำให้ใหญ่ขึ้น,พูดขยาย,ทำให้ตื่นเต้นมากขึ้น,ยกยอ,สรรเสริญ, See also: magnifiable adj. magnifier n.
puff(พัฟ) n. กลุ่มควัน (หมอก,ไอ) ,การพ่น,เสียงพ่น,สิ่งที่พ่นออก, ปุย,ปอย,ก้อนนูน,แป้งหรือปุยผัดหน้า,ผ้าห่ม,บทความสั้น ๆ ที่เป็นการยกยอ vi. พ่นควัน,พัดเป็นพัก ๆ ,หอบ,ฮือ,พองตัว,โป่งออก vt. เป่า,พัด,ผาย,สูบ,สูด,อวดดี,ยกย่อง,ทำให้เป็นปุย., See also: puffingly

English-Thai: Nontri Dictionary
blandish(vt) ยกยอ,ประจบสอพลอ,ป้อยอ
blandishment(n) คำป้อยอ,คำยกยอ,คำประจบสอพลอ
cajole(vt) โอ้โลม,ยกยอ,หลอกลวง
cajolery(n) การโอ้โลม,การยกยอ,การลวง
compliment(n) การยกย่อง,การยกยอ,คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร
compliment(vt) ยกย่อง,สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,ยกยอ,เยินยอ
exalt(vt) ยกย่อง,ยกระดับ,ทำให้สูงขึ้น,สรรเสริญ,ยกยอ
flatter(vt) ยกยอ,ประจบ,สอพลอ
praise(vt) ยกย่อง,สรรเสริญ,สดุดี,ยกยอ,เยินยอ
taffy(n) ทอฟฟี่,ของขบเคี้ยว,ลูกอม,การยกยอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top