ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มุสา

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มุสา-, *มุสา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุสา(v) lie, See also: fib, tell a lie, tell untruths, falsify, prevaricate, utter a falsehood, Syn. เท็จ, โกหก, โป้ปด, ขี้ปด, ปด, ขี้ปดมดเท็จ, Example: ข้าไม่ค่อยได้ทำกรรมหนักอะไรนอกจากมุสา เสพสุรายาเมา, Notes: (บาลี)
มุสาวาท(n) lie, See also: falsehood, fib, untrue words, untruth, Syn. คำเท็จ, คำโกหก, Example: ถ้ากษัตริย์ทำปาณาติบาตลักขโมยประพฤติผิดในกามและกล่าวคำมุสาวาทก็เลวร้ายดังเช่นพราหมณ์แพศย์ศูทรที่ทำเช่นนั้นเหมือนกัน, Notes: (บาลี)
มุสาวาท(n) lie, See also: falsehood, falsification, prevarication, Syn. การพูดเท็จ, การพูดปด, การโกหก, Example: การเทศน์เชียร์นักการเมือง เทศน์ยกย่องคนตายที่เลวร้ายนั้น ถือว่าเป็นมุสาวาทไหม, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มุสาว. เท็จ, ปด.
มุสาวาทน. การพูดเท็จ, การพูดปด
มุสาวาทคำเท็จ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุสา[musā] (v) EN: lie ; fib ; tell a lie ; tell untruths ; falsify ; prevaricate ; utter a falsehood
มุสา[musā] (adj) EN: wrong ; false  FR: mensonger ; fallacieux ; faux
มุสาวาท[musāwāt] (n) EN: lie ; falsehood ; fib ; untrue words ; untruth  FR: mensonge [m] ; contre-vérité [f] ; menterie [f] (fam. - vx)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liar(ไล'อาร์) n. ผู้โกหก,ผู้มุสา
mendacity(เมนแดส'ซิที) n. ความมุสา,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่บริสุทธิใจ,ความเท็จ, Syn. untruthfulness

English-Thai: Nontri Dictionary
mendacious(adj) เท็จ,มุสา,โป้ปด,โกหก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top