ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีเงินพอ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีเงินพอ-, *มีเงินพอ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And he never has enough money for room and board at school.เขาไม่มีเงินพอจ่ายสำหรับ ค่าห้องและค่ากินอยู่ที่ ร.ร. Suspiria (1977)
I can't afford a psychiatrist.ผมไม่มีเงินพอจ่ายให้จิตแพทย์หรอก. Mannequin (1987)
You'll never have enough money!คุณไม่มีวันมีเงินพอหรอก Malèna (2000)
Yeah, I just don't have enough money to be able to do that. I'm sorry.ฉันแต่ไม่มีเงินพอที่จะทำ แบบนั้นได้ ฉันเสียใจ Punch-Drunk Love (2002)
You and Galchi take this this money's enough to last both of you a lifetime.เธอกับคาลชิเก็บนี่ไว้ มีเงินพอที่เธอสองคนจะใช้ได้ทั้งชีวิตเลยล่ะ Sorry, I Love You (2004)
I mean, do you have the kind of resources to...?ฉันหมายความว่า พวกคุณมีเงินพอ... มั้ย Pilot (2004)
- We can only afford basic necessities.- เรามีเงินพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเท่านั้น Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
I can't afford to go anywhere.ฉันไม่มีเงินพอจะไปไหนได้ Lonesome Jim (2005)
Bet you any money the next one's a girl.คุณคงมีเงินพอ สำหรับลูกสาวคนต่อไปนะ Match Point (2005)
Thanks to your blessing, we could afford to ride the tram back homeขอบคุณเครื่องรางของแม่ เราถึงมีเงินพอกลับบ้านได้ Always - Sunset on Third Street (2005)
When my author's fee...ผมก็คงมีเงินพอซื้อของข้างในได้ Always - Sunset on Third Street (2005)
[Richard] I tried to tell you we couldn't afford this trip.!ผมบอกคุณแล้ว พวกเราไม่มีเงินพอที่จะมา Little Miss Sunshine (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีเงินพอ[v. exp.] (mī ngoēn phø) EN: afford ; have enough money   FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
make ends meet[IDM] มีรายได้พอประทังชีวิต, See also: มีเงินพออยู่รอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
real time processingการประมวลผลแบบทันทีหมายถึง ระบบการประมวลผลข้อมูลที่ทำในทันทีที่ข้อมูลถูกส่งเข้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาทันทีเพื่อจะได้สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือควบคุมได้ เช่น การประมวลผลของเครื่องถอนเงินด่วนตามธนาคารต่าง ๆ (ATM) ซึ่งให้บริการการฝากถอน ทำให้ผู้ใช้บริการทราบผลในทันที เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบให้ในทันทีว่า รหัสถูกต้องหรือไม่ มีเงินพอหรือไม่ ฯ ถ้ามีพอ ก็สั่งปฏิบัติการ คือจ่ายเงินให้เลย การจองตั๋วเครื่องบิน ก็มีลักษณะเป็นแบบทันทีนี้เช่นกัน ส่วนการประมวลผลที่ไม่ต้องทำทันที เรียกว่า "การประมวลผลเชิงกลุ่ม" (batch processing) หมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับ มีระบบปฏิบัติการเป็นตัวควบคุม การประมวลผลแบบนี้ มักจะเป็นงานใหญ่ ๆ จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน จึงจะส่งเข้าประมวลผล คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลให้ตามลำดับก่อนหลัง หรือลำดับความสำคัญ วิธีการนี้ประหยัดกว่า แต่ช้าและไม่ทันใจดู batch processing เปรียบเทียบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top