ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีกำลัง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีกำลัง-, *มีกำลัง*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีกำลังมาก[mī kamlang māk] (x) EN: strong (machine)  FR: puissant (machine, moteur)
มีกำลังใจ[mī kamlangjai] (v, exp) FR: avoir le moral ; se sentir plein d'allant ; avoir la pêche (fam.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheer(vi) รื่นเริงขึ้น, See also: มีกำลังใจขึ้น, Syn. cheer up, chirk up
up and about(idm) แข็งแรงพอลุกจากเตียงคนป่วยได้, See also: มีกำลังวังชาดี
jack up(phrv) มีกำลังมากขึ้น (คำไม่เป็นทางการ)
look good(phrv) มีความหวัง, See also: มีกำลังใจ, ช่วยให้มีความหวัง, Ant. look bad
lusty(adj) แข็งแรง, See also: มีกำลังวังชา, มีชีวิตชีวา, Syn. strong
mighty(adj) ทรงพลัง, See also: มีกำลัง, เข้มแข็ง, Syn. powerful, influential
outgun(vi) มีกำลังทหารมากกว่า, Syn. outgunn
puissant(adj) มีกำลัง, See also: มีอำนาจ
strong(adj) แข็งแรง, See also: มีกำลัง, มีพลัง, Syn. muscular, robust, powerful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animate(แอน' นิเมท) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้แคล่วคล่อง, ทำให้มีกำลังวังชา,ให้กำลังใจ, กระตุ้น. -adj. มีชีวิตชีวา, มีชีวิต, เกี่ยวกับชีวิตสัตว์, สามารถเคลื่อนไหวได้เอง. -animateness n. -animation n., Syn. activate, incite
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
energetic(เอนเนอเจท'ทิค,-เคิล) adj. มีพลัง,มีกำลังวังชา,ขะมักเขม้น,ชอบทำงาน., Syn. vigorous
energetical(เอนเนอเจท'ทิค,-เคิล) adj. มีพลัง,มีกำลังวังชา,ขะมักเขม้น,ชอบทำงาน., Syn. vigorous
enliven(เอนไล'เวิน) vt. ทำให้คึกคัก,ทำให้มีกำลังวังชา, See also: enliveningly adv. ดูenliven enlivenment n. ดูenliven, Syn. cheer
forcible(ฟอร์ซฺ'ซิเบิล) adj. ใช้กำลัง,มีกำลัง,มีพลัง,ให้กำลัง,ได้ผล,จูงใจ,โน้มน้าวจิตใจ., See also: forcibility n., forcibly adv., Syn. compulsory
formidable(ฟอร์'มิดะเบิล) adj. น่ากลัว,ยาก,ลำบาก,ซึ่งเอาชนะยาก,เหนือกว่ามาก,ใหญ่โต,มีอำนาจมาก,มีกำลังมาก., See also: formidableness, formidability n. formidably adv., Syn. awesome
hale(เฮล) adj. ไร้โรค,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,ไร้ข้อบกพร่อง., See also: haleness n. vt. ดึง, ลาก, ถอน, ถอนกำลัง, นำไปสู่, haler, Syn. haul, pull, drag
herculean(เฮอ'คิวเลียน) adj. ยากมาก,ต้องใช้กำลังมหาศาล,มีกำลังมหาศาล,กล้าหาญมาก,ใหญ่มาก,เกี่ยวกับเฮอร์คิวลิส
hurcules(เฮอ'คิวลิส) n. วีรบุรุษในนิยายกรีกที่มีกำลังมหาศาล,ชื่อกลุ่มดาว

English-Thai: Nontri Dictionary
energetic(adj) ซึ่งมีกำลังมาก,แข็งแรง,กระปรี้กระเปร่า,ขะมักเขม้น
forceful(adj) มีกำลัง,แข็งขัน,บากบั่น,มีพลัง,เด็ดเดี่ยว,เข้มแข็ง
fortitude(n) ความมีกำลังใจ,ความเข้มแข็ง,ความอดทน,ใจเพชร,ความทรหด
hale(adj) แข็งแรง,กระปรี้กระเปร่า,มีกำลังวังชา,ไม่มีโรค
lusty(adj) แข็งแรง,มีกำลัง,มีพลัง,มีชีวิตชีวา
mightily(adv) อย่างมีอำนาจมาก,อย่างมหึมา,อย่างพิลึก,รุนแรง,อย่างมีกำลัง
mighty(adj) มีกำลัง,มีอำนาจ,มหึมา,พิลึกกึกกือ
nerveless(adj) ประสาทเสีย,ไม่มีกำลัง,งง,มึนตึง,อ่อนแอ,ขี้ขลาด
overpower(vt) มีอำนาจเหนือ,มีกำลังเหนือ,ใช้กำลัง,ทำให้หมดกำลัง
potent(adj) มีอำนาจ,มีกำลัง,มีพลัง,แข็งแรง,สามารถ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top