ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มาลา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มาลา-, *มาลา*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
โต๊ะจีนชัยมาลา[Chaiyala Chinese Table] Chaiyala Chinese Table

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาลา(n) flower, Syn. บุษบา, ดอกไม้, บุปผา, มาลี, มาลย์, ผกา, Example: พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมมาลาแห้งนี้ไว้, Count Unit: ดอก, Thai Definition: ส่วนหนึ่งของพรรณไม้ที่ผลิออกจากต้นหรือกิ่ง มีหน้าที่ทำให้เกิดผลและเมล็ดเพื่อสืบพันธุ์ มีเกสรและเรณูเป็นเครื่องสืบพันธุ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาลา(n) flower, Syn. บุษบา, ดอกไม้, บุปผา, มาลี, มาลย์, ผกา, บุปผา, Example: พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมมาลาแห้งนี้ไว้, Count Unit: ดอก, Thai Definition: ส่วนหนึ่งของพรรณไม้ที่ผลิออกจากต้นหรือกิ่ง มีหน้าที่ทำให้เกิดผลและเมล็ดเพื่อสืบพันธุ์ มีเกสรและเรณูเป็นเครื่องสืบพันธุ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาลา(n) hat, Syn. หมวก, งอบ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในชุดฉลองพระองค์เสื้อฝนสีน้ำเงินเข้มและพระมาลากันฝนสีเดียวกัน, Count Unit: ใบ, Thai Definition: (ราชาศัพท์) หมวก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาลา(n) hat, Syn. หมวก, งอบ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในชุดฉลองพระองค์เสื้อฝนสีน้ำเงินเข้มและพระมาลากันฝนสีเดียวกัน, Count Unit: ใบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาลา(n) necklace, Syn. สร้อยคอ, Count Unit: เส้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาลา(n) necklace, Syn. สร้อยคอ, Count Unit: เส้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาลา(n) row, See also: order, Syn. สาย, แถว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาลา(n) row, See also: order, Syn. สาย, แถว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาลาตี(n) jasmine, Syn. มะลิ, Count Unit: ดอก, ต้น, Thai Definition: มะลิชนิดหนึ่ง, Notes: (ชวา)
มาลาตี(n) jasmine, Syn. มะลิ, Count Unit: ดอก, ต้น, Thai Definition: มะลิชนิดหนึ่ง, Notes: (ชวา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มาลาน. ดอกไม้, ดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี มักมีใบไม้เป็นส่วนประกอบด้วย สำหรับวางที่อนุสาวรีย์ พระบรมรูป หรือศพ เป็นต้น เพื่อเป็นเกียรติหรือแสดงความเคารพ เรียกว่า พวงมาลา
มาลาหมวก (ราชาศัพท์ใช้ว่า พระมาลา)
มาลาสร้อยคอ
มาลาสาย, แถว.
มาลากรรมน. การช่างดอกไม้.
มาลาการน. ช่างทำดอกไม้.
มาลาตีน. มะลิชนิดหนึ่ง.
มาลาเรียน. ไข้จับสั่น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malariaมาลาเรีย [TU Subject Heading]
Malayaมาลายา [TU Subject Heading]
Malachiteมาลาไคต์, Example: แหล่ง - พบที่จังหวัดนครราชสีมา อุตรดิตถ์ และทั่ว ๆ ไปในแหล่งแร่ทองแดง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดง ใช้ทำเครื่องประดับแจกัน หุ้มโต๊ะภายนอก บริเวณพื้นบนของโต๊ะ เจียระไนรูปหลังเบี้ยทำหัวแหวน [สิ่งแวดล้อม]
Algidมาลาเรียชนิดเย็นเฉียบ [การแพทย์]
Malachiteมาลาไคต์ [การแพทย์]
Malachite Greenมาลาไคกรีน, มาลาไค้ทกรีน [การแพทย์]
Malacoplakiaมาลาโคเพลเคีย [การแพทย์]
Malariaมาลาเรีย; มาลาเรีย, ไข้จับสั่น; โรคไข้จับสั่น; ไข้มาลาเรีย; ไข้จับสั่น [การแพทย์]
Malaria Entomologyมาลาเรียกีฏวิทยา [การแพทย์]
Malaria, Humanมาลาเรียในคน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มาลา[mālā] (n) EN: Red Passion Flower ; Red Grandilla
มาลา[mālā] (n) EN: garland ; wreath  FR: guirlande [f] ; couronne [f]
มาลา[mālā] (n) EN: necklace  FR: collier [m]
มาลา[mālā] (n) EN: hat
มาลา[mālā] (n) EN: mood (gr)  FR: mode de l'indicatif [m]
มาลา[mālākam] (n) EN: garland making
มาลาก้า[Mālākā] (tm) EN: Malaga  FR: Malaga
มาลาก้า = มาลากา[Mālākā] (n, exp) EN: Malaga  FR: Malaga
มาลาการ[mālākān] (n) EN: florist  FR: fleuriste [m]
มาลาตี[mālātī] (n) EN: jasmine  FR: jasmin [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mood(n) มาลา (ทางไวยากรณ์), See also: กลุ่มคำกริยาแสดงทัศนคติ, Syn. aspect, inflection, mode

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ague(เอ' กิว) n. ไข้มาลาเรียที่มีอาการหนาวร้อนไข้จับสั่น. -aguelike, aguish adj.
anopheles(อะนอฟ' ฟะลิส) n. (pl. -les) ยุงกันปล่องซึ่งเป็นพาหะนำไข้มาลาเรีย
chloroquineยาแก้มาลาเรียและโรคบิดมีตัว
corona(คะโร'นะ) n. ทรงกลด (ของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์) ,มาลา,มงกุฎ,สิ่งที่เหมือนมาลา,โคมระย้าช่อกลม, See also: coronal adj. ดูcorona, pl. coronas, coronae
imperative(อิมเพอ' ระทิฟช) adj. ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, จำเป็น, เชิงบังคับ -n. คำสั่ง, ความจำเป็น, ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, น้ำเสียงขอร้องหรือเป็นเชิงบังคับ, มาลาเชิงบังคับของไวยากรณ์
indicative(อินดะเค' ทิฟว) adj. เป็นการชี้บอก, ซึ่งชี้แนะ, เป็นดรรชนี. -n. มาลาเล่าในไวยาการณ์, คำกริยาในมาลาบอกเล่าของไวยากรณ์., See also: indicatively adv., Syn. guiding
malaria(มะแล'เรีย) n. มาลาเรีย,ไข้จับสั่น,ไข้มาลาเรีย,ไข้ป่า,อากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ., See also: malarial, malarian, malarious adj.
paludismn. โรคไข้มาลาเรีย
quinine(ควินีน',ไคว'ไนนฺ) n. ยารสขม/ใช้รักษาโรคมาลาเรีย, Syn. quinina
subjunctive(ซับจังคฺ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับปริกัลบมาลา (subjunctive mood) ,ตั้งขึ้นเอง,เพิ่มเติม,สมมุติขึ้น. n. ปริกัลบมาลา,กริยาในปริกัลบมาลา.

English-Thai: Nontri Dictionary
ague(n) ไข้มาลาเรีย
corona(n) พระอาทิตย์ทรงกลด,พระจันทร์ทรงกลด,มงกุฎ,มาลา,โคมระย้า
hat(n) หมวก,มาลา
JUNGLE jungle fever(n) ไข้ป่า,ไข้มาลาเรีย
malaria(n) ไข้จับสั่น,ไข้มาลาเรีย,ไข้ป่า,ไข้ป้าง
mode(n) วิธี,แบบ,สมัย,มาลา,แฟชั่น
mood(n) อารมณ์,ความรู้สึก,ใจคอ,มาลา

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top