ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มารดา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มารดา-, *มารดา*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พี่น้องร่วมบิดามารดา(n) brother and sister of full blood

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มารดา(n) mother, Syn. แม่, คุณแม่, มาตุรงค์, มาตุเรศ, มารดร, มาดา, มาตา, ชนนี, มาตุ, Ant. บิดา, Example: เด็กมักชอบไปปรึกษาปัญหากับเพื่อนมากกว่าปรึกษาบิดามารดาหรือครูอาจารย์, Count Unit: คน, ท่าน
มารดา(n) mother, Syn. แม่, คุณแม่, มาตุรงค์, มาตุเรศ, มารดร, มาดา, มาตา, ชนนี, มาตุ, Ant. บิดา, Example: เด็กมักชอบไปปรึกษาปัญหากับเพื่อนมากกว่าปรึกษาบิดามารดาหรือครูอาจารย์, Count Unit: คน, ท่าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
godmotherมารดาอุปถัมภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Working mothersมารดาที่ทำงานนอกบ้าน [TU Subject Heading]
Abusive mothersมารดาที่ทารุณบุตร [TU Subject Heading]
Mother and childมารดาและบุตร [TU Subject Heading]
Mother and infantมารดาและทารก [TU Subject Heading]
Mothersมารดา [TU Subject Heading]
Mothers and daughtersมารดาและบุตรสาว [TU Subject Heading]
Mothers and sonsมารดาและบุตรชาย [TU Subject Heading]
Mothers in literatureมารดาในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Mothers of kings and rulersมารดาของกษัตริย์และผู้ครองนคร [TU Subject Heading]
Single mothersมารดาที่เป็นโสด [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มารดา[māndā] (n) EN: mother  FR: mère [f]
มารดาชื่อ[māndā cheū] (n, exp) EN: mother's name  FR: nom de la mère [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mater(n) แม่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: มารดา, Syn. mother
mom(n) แม่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: มารดา, Syn. mum
momma(n) แม่, See also: มารดา, Syn. mummy, momma
mommy(n) แม่, See also: มารดา, Syn. mummy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ectogony(เอค'โทโกนี) n. อิทธิพลของตัวอ่อนที่มีต่อมารดา
enate(อี'เนท) ญาติทางฝ่ายมารดา., See also: enatic adj. ดูenate
godmothern. มารดาอุปถัมภ์
godparentn. บิดามารดาอุปถัมภ์
half brotherพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
half sisterพี่น้อง (ผู้หญิง) ที่ร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
half-bloodn. คนร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน. ลูกผสม,คนครึ่งชาติ., See also: half-blooded adj.
incest(อิน' เซสทฺ) n. การร่วมประเวณีระหว่างหญิงชายที่มีบิดามารดาเดียวกัน
incestuous(อินเซส' ชุเอิส) adj. เกี่ยวกับการร่วมประเวณีระหว่างหญิงชายที่มีบิดามารดาเดียวกัน, ซึ่งมีความผิดจากการร่วมประเวณีดังกล่าว., See also: incestuously adv. incestuousness n.
mary(แม'รี) n. พระมารดาของพระเยซูคริสต์

English-Thai: Nontri Dictionary
filial(adj) ของลูกต่อบิดามารดา,เกี่ยวกับพันธุกรรม
HALF half brother(n) พี่น้องต่างบิดาหรือมารดา
mamma(n) แม่,มารดา
maternal(adj) เกี่ยวกับมารดา,ดุจมารดา
mother(n) มารดา,แม่
motherly(adj) เหมือนมารดา,ของมารดา,ในฐานะที่เป็นแม่

French-Thai: Longdo Dictionary
mère(n) |f| แม่, มารดา

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top