ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มายา

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มายา-, *มายา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มายา[N] illusion, See also: delusion, deception, fallacy, Syn. สิ่งลวงตาลวงใจ, การหลอกลวง, การลวง, ความเข้าใจผิด, Example: เหตุการณ์ที่ปรากฏต่อสายตานั้นไม่ใช่ความจริงแท้ แต่เป็นมายาที่ไม่มีความแน่นอน
มายา[N] trickery, See also: deceit, guile, artifice, craft, jugglery, wiles, Syn. มารยา, การแสร้งทำ, เล่ห์กล
มายากล[N] jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง
มายากล[N] jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง
มายาวี[N] deceitful person, See also: tricky person, hypocrite, Syn. คนเจ้าเล่ห์, คนเจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มายาวี[N] deceitful person, See also: tricky person, hypocrite, Syn. เจ้าเล่ห์, เจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, คนเล่นกล, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มายาการ[N] illusion, See also: supernatural, Syn. ของขลัง, สิ่งลี้ลับ, Example: เขาไม่คิดว่าตัวเองจะเชื่อเรื่องราวในลักษณะที่เหมือนจะเป็นมายาการเช่นนี้, Thai definition: ความเชื่อถือและการปฏิบัติที่มุ่งให้เกิดผลด้วยการใช้พลังหรืออำนาจเหนือธรรมชาติ
มายาการ[N] illusion, See also: supernatural, Syn. ของขลัง, สิ่งลี้ลับ, Example: เขาไม่คิดว่าตัวเองจะเชื่อเรื่องราวในลักษณะที่เหมือนจะเป็นมายาการเช่นนี้, Thai definition: ความเชื่อถือและการปฏิบัติที่มุ่งให้เกิดผลด้วยการใช้พลังหรืออำนาจเหนือธรรมชาติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มายาน. มารยา, การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล.
มายากรน. คนเล่นกล, คนแสดงกล.
มายากลน. การเล่นกล, การแสดงกล.
มายาการน. ความเชื่อถือและการปฏิบัติที่มุ่งให้เกิดผลด้วยการใช้พลังหรืออำนาจเหนือธรรมชาติ เช่นของขลัง พิธีกรรม หรือหลักลี้ลับ บังคับให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ.
มายาประสานดู กำแพงขาว.
มายาวีน. ผู้มีมารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยมทำให้ลุ่มหลง, เจ้าเล่ห์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illusionมายา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jugglingมายากล [TU Subject Heading]
Maya (Computer files)มายา (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Mayasมายา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maya?มายา Fog of War (2014)
What are wicked wiles?อะไรคือความชั่วร้ายมายาSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
As a matter of fact, I once saw a magician make an elephant disappear. Good.ที่จริงผมเคยเห็นนักมายากล ทำให้ช้างหายตัวไปครั้งนึง Oh, God! (1977)
Words became like magic tricks to him.คำกลายเป็นเหมือนมายากลกับเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
My grandpa was a magician.คุณปู่ของฉันเป็นนักมายากล Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
But that was his job. He was an illusionist.แต่นั่นเป็นงานของเขานะ เขาเป็นนักมายากล Clue (1985)
He wasn't a very good illusionist.เขาไม่ได้เป็นนักมายากลที่เก่งนัก Clue (1985)
But she decided to test some powder of life she'd bought from a magician.แต่เธอจะใ้ช้ผงสร้างชีวิต ที่ซื้อมาจากนักมายากลเพื่อความมั่นใจ Return to Oz (1985)
And maybe the next week, old lady Simons had this brand new skirt on when she came to school.และบางที ในสัปดาห์ต่อมายายไซมอนส์ จะมีกระโปรงใหม่ใส่ ตอนเธอมาโรงเรียนก็ได้ Stand by Me (1986)
It's a prestigious line of work with a long and glorious tradition.มันเป็นงานที่มีเกียรติ... และประเพณีที่รุ่งโรจน์และสืบทอดมายาวนาน The Princess Bride (1987)
They're hard to come by, so they're pretty expensive.พวกเขาส่งของมายากมาก ดังนั้นมันจึงค่อนข้างแพงนะ Akira (1988)
Showbiz is my life.แวดวงมายา คือ ชีวิตของฉัน Mannequin: On the Move (1991)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มายา[n.] (māyā) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles   FR: artifice [m] ; illusion [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magic[N] มายากล, See also: กล, ศิลปะการเล่นกล, Syn. magic trick, conjuring trick, trick
maya[N] สิ่งลวงตา, See also: มายา
trick[N] มายากล, See also: กล, การเล่นกล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
camp(แคมพฺ) {camped,camping,camps} n.ค่ายที่พัก,เต้นท์,ท่าทางทีหลอกลวง,มายา,การอ้างสิทธิ v. ตั้งค่าย,พัก,หลับนอน,ปักหลักอยู่อย่างดื้อรั้น
illusion(อิลู'เชิน) n. มายา,สิ่งลวงตา,การหลอกลวง,ภาพหลอน,ด้ายบาง., Syn. aberration,
illusionary(อิลู'เชินนะรี) adj. เป็นมายา,ลวงตา,หลอกลวง, Syn. illusional
illusory(อิลู'ซะรี) adj. ซึ่งทำให้ภาพลวง,หลอกลวง,มายา,ไม่แท้จริง, See also: illusoriness,illusiveness n., Syn. See also: illusive.
innocent(อิน'นะเซินทฺ) adj. ไร้เดียงสา,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,ซื่อ,ไม่รู้ตัว,ไม่เป็นภัย,ไม่รุนแรง,ไร้มายา. n. บุคคลที่ไร้เดียงสา,เด็กเล็ก ๆ ผู้ไม่มีมายา,คนโง่, Syn. artless
pretentious(พรีเทน'เชิส) adj. อวดอ้าง,เส-แสร้ง,มายา,อวดเบ่ง., See also: pretentiousness n., Syn. ostentatious
stoned(สโทนดฺ) adj. เมา,เมาเหล้า,เมายา,อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของกัญชาหรือยาเสพติด
wily(ไว'ลี) adj. มีเล่ห์เหลี่ยมมาก,มีมายามาก, See also: wilily adv. wiliness n., Syn. shrewd,cunning,sly

English-Thai: Nontri Dictionary
conjurer(n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล
conjuror(n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล
drunkenness(n) ความเมาเหล้า,ความมึนเมา,ความขี้เหล้าเมายา
filmdom(n) วงการภาพยนตร์,โลกภาพยนตร์,โลกมายา
illusion(n) ความหลอกลวง,มายา,สิ่งลวงตา,ภาพหลอน
magician(n) ผู้ใช้เวทมนตร์,ผู้วิเศษ,หมอผี,นักมายากล
wizard(n) พ่อมด,นักมายากล,ผู้วิเศษ,ผู้มีเวทมนตร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top