ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มากเกิน

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มากเกิน-, *มากเกิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มากเกินไป[ADV] overabundantly, See also: extremely, Ant. น้อยเกินไป, Example: กรุงเทพฯ ตอนนี้มีประชากรมากเกินไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุดโต่งมากเกินขอบเขตที่ควรเป็น, ตึงหรือหย่อนเกินไป, เช่น การปฏิบัติสุดโต่ง.
เอ้อเร้อมากเกินไปอย่างไม่เป็นระเบียบ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excessมากเกินพอ,มากเกินไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We think too much and feel too little.เราคิดว่ามันมากเกินไป จนไร้ความรู้สึก The Great Dictator (1940)
No request is too extremeไม่มีคำขอเป็นมากเกินไป Pinocchio (1940)
Is too extremeเป็นมากเกินไป Pinocchio (1940)
You're overwrought, madam. I've opened a window for you.คุณฟูมฟายมากเกินไปนะคะ คุณผู้หญิง ฉันเปิดหน้าต่างไว้ให้ Rebecca (1940)
It may have been two too many. Everyone has a breaking point.มันอาจจะเป็นสองมากเกินไป ทุกคนมีจุดแตกหัก 12 Angry Men (1957)
He let too many things go by-little things.เขาปล่อยให้สิ่งที่มากเกินไปไปโดยสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ 12 Angry Men (1957)
Come on. You're like everybody else. You think too much, you get mixed up.มาใน คุณเป็นเหมือนคนอื่น คุณคิดว่ามากเกินไปคุณจะได้รับการผสมขึ้น 12 Angry Men (1957)
See, you'd lose too much time switching hands.ดูคุณจะสูญเสียเวลาสลับมือมากเกินไป 12 Angry Men (1957)
"I had better keep the fish quiet now and not disturb him too much at sunset.ฉันได้ดีกว่าเก็บเงียบปลาใน ขณะนี้ และไม่รบกวนเขามากเกินไปที่ พระอาทิตย์ตกดิน การตั้งค่าของดวงอาทิตย์ The Old Man and the Sea (1958)
I wish for too many things.ฉันต้องการให้สิ่งที่มากเกินไป The Old Man and the Sea (1958)
- Well, I gotta wear two faces too.- อืมมมม - ดีฉันต้องสวมใส่สองใบหน้ามากเกินไป The Ugly American (1963)
Put that brake on. Clutch.คลัตช์ ไม่ได้รับมากเกินไปซึ่ง อยู่ใกล้กับคนที่อยู่ข้างหน้า How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มากเกินไป[adv.] (māk koēnpai) EN: overabundantly ; extremely   FR: trop ; beaucoup trop ; excessivement ; exagérément ; extrêmement ; à l'extrème ; à l'excès ; avec excès ; de trop ; par trop ; vraiment trop ; surabondamment ; immodérément

English-Thai: Longdo Dictionary
overzealous(adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, S. too zealous
overmix(vt) ใส่มากเกินไป เช่น Add the dry ingredients to the yogurt mixture and whisk just until combined, being careful not to overmix.
alcohol misuseการดื่มสุรามากเกินไป, การดื่มสุราอย่างไม่เหมาะสม, S. alcoholism,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be beyond[PHRV] มากเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตหรือคาดหวังไว้, See also: นอกเหนือความคาดหมาย, Syn. go beyond
countless[ADJ] มากเหลือคณานับ, See also: มากเกินกว่าจะนับได้, เหลือคณานับ, Syn. innumerable, numberless
exorbitant[ADJ] มากเกินไป, See also: สูงเกินไป, Syn. excessive, extravagant, inordinate
incalculable[ADJ] มากมาย, See also: มากเกินกว่าจะนับได้, Syn. immense, inestimable, limitless
lavish[ADJ] มากเกินไป, See also: ที่เกินพอ, Syn. abundant, overmuch, exceeding
overabundant[ADJ] เยอะเกินไป, See also: มากเกินไป, Syn. rampant
overly[ADV] มากเกิน, See also: เหลือเกิน, Syn. excessively, inordinately
overmuch[ADV] มากเกินไป, Syn. too much
overmuch[ADJ] มากเกินไป, Syn. too much
redundant[ADJ] มากเกินไป, See also: เหลือเฟือ, Syn. superfluous, unnecessary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
acidity(อะซิด' ดิที) n. ภาวะเป็นกรด, ความเปรี้ยว, ความเป็นกรดมากเกินไป, Syn. sourness
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
all-fired(อลล' ไฟเออดฺ) adj., superl. สุดขีด, มากเกิน -all-firedly adv. เหลือเกิน (tremendous, excessive)
aminouriaปัสสวะที่มีเอมีนมากเกินไป
athlete's heartภาวะหัวใจโตเนื่องจากออกกำลังมากเกินไป, Syn. athletic heart
bedaub(บิดอบ') {bedaubed,bedaubing,bedaubs} vt. ป้าย,ทำให้สกปรกด้วย,เปื้อน,ตกแต่งมากเกินไป, Syn. daub
belabor(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
belabour(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
blow-hard(โบล'ฮาร์ด) n. คนขี้คุย,คนพูดมากเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
diffuse(adj) ฟุ่มเฟือย,มากเกินไป,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
excess(adj) ที่เพิ่มขึ้น,ที่เกินมา,มากเกินพอ
excess(n) ส่วนเกิน,ความเหลือเฟือ,ความมากเกินไป
excessive(adj) เหลือเฟือ,มากเกินไป,เหลือล้น
exorbitant(adj) แพงเกินไป,สูงเกินไป,มากเกินไป
immoderate(adj) มากเกินไป,เลยเถิด,เกินเลย,ไม่พอเหมาะ
intemperance(n) ความมากเกินควร,การดื่มสุรามากเกินควร
intemperate(adj) มากเกินควร,หลงระเริง,ไม่ยับยั้งชั่งใจ
intolerable(adj) เหลือทน,มากเกินไป
lavish(adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,เกินจำเป็น,มากเกินไป

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
extortionate (adj ) มากเกินกว่าที่จะยอมรับได้

German-Thai: Longdo Dictionary
eingebildet(adj) เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป, ทะนง

French-Thai: Longdo Dictionary
excessif(adj) |f. -ive| มากเกินไป, เกินขอบเขต, เกินไป, เกินกว่าจะยอมรับได้ เช่น Vous êtes aussi excessif(ve) dans vos élans que dans vos courroux., See also: R. démesuré, énorme, extrême,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top