ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มะเขือ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มะเขือ-, *มะเขือ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
บักเลน[บัก-เหล่น] (n, name) มะเขือเทศ (สีดา)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะเขือเทศ(n) tomato, See also: Lycopersicum esculentum Mill., Example: มะเขือเทศเป็นผักซึ่งให้วิตามินสูง, Count Unit: ต้น, ลูก, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Lycopersicum esculentum Mill. ในวงศ์ Solanaceae ผลกินได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มะเขือน. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล Solanumวงศ์ Solanaceae ที่ผลกินได้ คือ ชนิด S. melongenaL. ผลกลม ๆ มีหลายพันธุ์ เช่น มะเขือขื่น มะเขือไข่เต่า มะเขือเจ้าพระยา มะเขือละโว้, มะเขือยาว [S. melongena L. var. serpentinum (Desf.) L. H. Bailey] ผลยาว มีหลายสี, ชนิดที่ผลกินไม่ได้ คือ มะเขือขื่น ชนิด S. aculeatissimum Jacq. รากใช้ทำยาได้.
มะเขือทวาย, มะเขือมอญดู กระเจี๊ยบ.
มะเขือพวงน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Solanum torvum Sw. ในวงศ์ Solanaceae ผลกินได้, อีสานเรียก หมากแข้ง.
มะเขือเทศน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Lycopersicon esculentum Mill. ในวงศ์ Solanaceae ผลกินได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eggplantมะเขือยาว [TU Subject Heading]
Solanum laciniatumมะเขือ [TU Subject Heading]
Solanum torvumมะเขือพวง [TU Subject Heading]
Tomatoesมะเขือเทศ [TU Subject Heading]
Clodosporiumมะเขือเทศ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะเขือ[makheūa] (n) EN: aubergine ; eggplant (am.)  FR: aubergine [f] ; morelle [f]
มะเขือขาว[makheūa khāo] (n) EN: eggplant
มะเขือต้น[makheūa ton] (n, exp) EN: Brazilian potato tree ; Potato tree
มะเขือพวง[makheūa phūang] (n, exp) EN: Pea Eggplant  FR: aubergine grappe [f]
มะเขือม่วง[makheūa muang] (n, exp) EN: Purple Eggplant
มะเขือม่วงเล็ก[makheūa muang lek] (n, exp) EN: eggplant
มะเขือยาว[makheūa yāo] (n, exp) EN: Long Eggplant  FR: aubergine longue [f]
มะเขือส้ม[makheūa som] (n, exp) EN: Currant Tomato
มะเขือเทศ[makheūathēt] (n) EN: tomato  FR: tomate [f]
มะเขือเปราะ[makheūa prǿ] (n, exp) EN: small eggplant ; eggplant ; Brinjal  FR: aubergine ronde [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eggplant(n) มะเขือยาวสีม่วงเข้ม
tomato(n) มะเขือเทศ, Syn. love-apple, pomme d'amour, tomate, jitomate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brinal(บริง'จอล) n. มะเขือ
brinjaul(บริง'จอล) n. มะเขือ
eggplantn. ต้นมะเขือผลเป็นสีม่วง ขาวหรือเหลือง
macaroni(แมคคะโร'นี) n. มะกะโรนีเป็นหลอดกลวงสั้น ๆ ของอิตาลีมักรับประทานกับน้ำซอสมะเขือ, Syn. maccaroni
marinara(แมระแน'ระ) n. น้ำซอสมะเขือเทศ
milanaise(มิลละเนซ') adj. ใส่หลอดมะกาโรนีหรือสปาเกตตี้ผสมน้ำมะเขือเทศ เห็ด เนื้อหั่น
pizza(พิท'ซะ) n.ขนมแบบยัดไส้ที่ทำด้วยแป้งอบและโรยเนยแข็งและซอสมะเขือเทศ (แบบอิตาลี)
spaghetti(สพะเกท'ที) n. อาหารเส้นยาวอิตาลีที่ใช้กินกับเนื้อ มะเขือเทศและอื่น ๆ ,หลอดฉนวนเล็ก ๆ
tomato(ทะเม'โท) n. ต้นมะเขือเทศ,ผลมะเขือเทศ,หญิง,เด็กผู้หญิง pl. tomatoes

English-Thai: Nontri Dictionary
catchup(n) ซอสมะเขือเทศ,เครื่องปรุงรส
catsup(n) ซอสมะเขือเทศ
eggplant(n) มะเขือ
tomato(n) มะเขือเทศ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
plate brush(n) มะเขือพวง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
トマト[とまと, tomato] (n) มะเขือเทศ
茄子[なす, nasu] (n) มะเขือม่วง

German-Thai: Longdo Dictionary
besondersโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น Ich esse Tomaten besonders gern. ฉันชอบทานมะเขือเทศเป็นพิเศษ
anpflanzen(vt) |pflanzte an, hat angepflanzt| ปลูกต้นไม้ เช่น Mein Nachbar hat viele Rosen und Tomaten angepflanzt. เพื่อนบ้านของฉันปลูกต้นกุหลาบและมะเขือเทศมากมาย

French-Thai: Longdo Dictionary
tomate(n) |f, pl. tomates| มะเขือเทศ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top