ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มอบฉันทะ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มอบฉันทะ-, *มอบฉันทะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอบฉันทะ(v) authorize, See also: empower, give a proxy to, Ant. รับมอบฉันทะ, Example: เพื่อนมอบฉันทะให้ฉันไปลงทะเบียนแทน, Thai Definition: ไว้ธุระด้วยความวางใจ, ยินยอมให้ทำแทนโดยมีหลักฐาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มอบฉันทะก. มอบธุระไว้ด้วยความไว้วางใจ, ยินยอมให้ทำแทนโดยมีหลักฐาน, (กฎ) ดู มอบอำนาจ.มอบอำนาจ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มอบฉันทะ[møpchantha] (v) EN: authorize ; empower ; give a proxy to

English-Thai: Longdo Dictionary
principal(n) ผู้มอบฉันทะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
power of attorneyn. เอกสารมอบฉันทะ
proxy(พรอค'ซี) n. ตัวแทน,ผู้แทน,การมอบฉันทะ pl. proxies, Syn. agency, deputy

English-Thai: Nontri Dictionary
proxy(n) ตัวแทน,ผู้แทน,การมอบฉันทะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
give a proxy to lawyerมอบฉันทะให้ทนายความ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top