ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มธุ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มธุ-, *มธุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มธุ(n) honey, See also: nectar, Syn. น้ำหวาน, น้ำผึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุ(adj) pleasant, See also: satisfactory, delightful, Syn. น่าพอใจ
มธุ(n) mellifluence, See also: melodiousness, sweetness, Syn. ความหวาน, ความไพเราะ, มธุระ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุ(v) be melodious, See also: be sweet, be mellifluous, Syn. หวาน, ไพเราะ, มธุระ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุ(adj) melodious, See also: sweet-sounding, sweet, mellifluous, Syn. หวาน, ไพเราะ, มธุระ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุ(n) red sugarcane, Syn. อ้อยแดง, มธุระ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุกร(n) bee, Syn. แมลงผึ้ง, ผึ้ง, มธุการี, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ผู้ทำน้ำหวาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุรส(n) sugarcane, Syn. อ้อย, น้ำอ้อย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุรส(adj) melodious, See also: sweet-sounding, sweet, mellifluous, Syn. ไพเราะ, เพราะ, Example: เขาพูดด้วยมธุรสวาจา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุรส(n) honey, See also: nectar, Syn. น้ำผึ้ง, น้ำหวาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มธุ(มะ-) น. นํ้าหวาน, นํ้าผึ้ง.
มธุกร(-กอน) น. ผู้ทำนํ้าหวาน คือ แมลงผึ้ง.
มธุกรี(-กะรี) น. แมลงผึ้งตัวเมีย.
มธุการีน. แมลงผึ้ง.
มธุตฤณ(-ตฺริน) น. อ้อย.
มธุปฎล(-ปะดน) น. รวงผึ้ง.
มธุปะน. ผู้ดื่มนํ้าหวาน คือ แมลงผึ้ง.
มธุปายาสน. ข้าวปายาสเจือนํ้าผึ้ง ใช้เป็นของหวานในงานรื่นเริง.
มธุพรต(-พฺรด) น. แมลงผึ้ง.
มธุมักขิกาน. แมลงผึ้ง.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top