ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภรรยา

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภรรยา-, *ภรรยา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภรรยาลับ(n) mistress, See also: secret concubine, kept woman, Syn. เมียเก็บ, อีหนู, เมียน้อย, ภรรยาเก็บ, Example: เขามีภรรยาลับคอยปรนนิบัติอยู่ที่คอนโดหรูกลางกรุง, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงที่ชายเลี้ยงดูอย่างภรรยาแต่ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นรู้
ภรรยาน้อย(n) minor wife, See also: concubine, lesser wife, second wife, Syn. เมียน้อย, Example: สภาพภรรยาน้อยของเขาไม่ต่างกับคนใช้เท่าไรนัก, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงที่ชายเลี้ยงดูอย่างภรรยา แต่ไม่มีศักดิ์ศรีเท่าเมียหลวงหรือไม่ได้จดทะเบียน
ภรรยาเก่า(n) ex-wife, Syn. เมียเก่า, อดีตเมีย, Example: พ่อพรานมาได้กับแม้หม้ายหลังจากที่ภรรยาเก่าของเขาตายไปไม่นาน, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงที่เคยเป็นคู่ครองของชายหรือเคยแต่งงานกับชายนั้นมาแล้วแต่เลิกรากันไป
ภรรยานอกสมรส(n) illegal wife, See also: concubine, second wife, minor wife, Syn. ภรรยานอกกฎหมาย, Example: เธอไม่เคยรู้เลยว่าตลอดเวลาเธออยู่ในสถานภาพภรรยานอกสมรสของเขา, Count Unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภรรยา(พันยา, พันระยา) น. ภริยา, เมีย, หญิงที่เป็นคู่ครองของชาย, คู่กับ สามี.
หม่อมภรรยาที่เป็นสามัญชนของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า หรือหม่อมเจ้า, หม่อมห้าม ก็เรียก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
common law wifeภรรยาที่ไม่ได้สมรสตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concubineภรรยานอกสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abused wivesภรรยาที่ถูกทารุณกรรม [TU Subject Heading]
Mistressesภรรยาลับ [TU Subject Heading]
Runaway wivesภรรยาที่หนีออกจากบ้าน [TU Subject Heading]
Wivesภรรยา [TU Subject Heading]
Wives of Diplomatsภรรยาของนักการทูต ในประเทศที่มีกษัตริย์ และเอกอัครราชทูตจัดถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อกษัตริย์หรือราชินีในฐานะ ประมุขของรัฐนั้น มักจะให้ภรรยาเข้าเฝ้าด้วยต่างหาก แต่การเข้าเฝ้านั้นจะมีพิธีรีตองน้อยกว่าของเอกอัครราชทูตในอดีตกาล ภรรยาของเอกอัครราชทูตมักจะไม่ได้รับการพิจารณารับรองและยกย่องเหมือนกับที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน อาทิเช่น ที่กรุงเวนิส ตามกฎหมายปี ค.ศ. 1268 ไม่อนุญาตให้ภรรยาของเอกอัครราชทูตติดตามไปด้วย ไม่ว่าจะไปประจำแห่งไหน เพราะเกรงว่าภรรยาอาจจะปากโป้งเกี่ยวกับการงานของสามี แต่กฎหมายได้กำหนดให้เอกอัครราชทูตนำพ่อครัวของตนเองติดตามไปด้วย เพื่อกันมิให้เอกอัครราชทูตต้องถูกวางยาพิษในอาหารที่รับประทานกล่าวโดยทั่ว ไปแล้ว ทุกวันนี้ภรรยาของเอกอัครราชทูตได้อุปโภคเอกสิทธิ เกียรติ ลำดับอาวุโส และความคุ้มกันต่าง ๆ เหมือนกับสามี ถึงแม้ในบางกรณีเอกอัครราชทูตกับภรรยาอาจแยกกันอยู่ก็ตาม ภรรยาของเอกอัครราชทูตที่เพิ่งยื่นสารตราตั้ง มักจะหาโอกาสไปเยี่ยมคารวะภรรยาของเอกอัครราชทูตอื่น ๆ ด้วย แม้ว่าในทุกวันนี้ธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวอาจจะไม่เคร่งครัดเหมือนกับสมัย ก่อน อนึ่ง ในบางประเทศได้มีระเบียบข้อบังคับ ห้ามมิให้ผู้แทนทางการทูตและทางการกงสุลที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ แต่งงานกับคนต่างชาติโดยมิได้รับอนุมัติจากรัฐบาลของตนก่อน [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภรรยา[phanrayā = phanyā] (n) EN: spouse ; wife  FR: épouse [f] ; femme [f]
ภรรยา[phanyā = phanrayā] (n) EN: spouse ; wife  FR: épouse [f] ; femme [f]
ภรรยานอกสมรส[phanrayā nøk somrot] (n, exp) EN: illegal wife ; concubine ; second wife ; minor wife  FR: maîtresse [f]
ภรรยาน้อย[phanrayā nøi] (n, exp) EN: minor wife ; concubine ; lesser wife ; second wife  FR: maîtresse [f]
ภรรยาลับ[phanrayā lap] (n, exp) EN: mistress ; secret concubine ; kept woman  FR: épouse cachée [f]
ภรรยาสาว[phanrayā sāo] (n, exp) FR: jeune épouse [f]
ภรรยาเก่า[phanrayā kao] (n, exp) EN: ex-wife  FR: ex-épouse [f] ; ex (fam.) [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
copreneur(n) สามีและภรรยาที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน เช่น She found that copreneur relationships are significantly less egalitarian than dual-career marriages.
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baroness(n) ภรรยาของท่านบารอน
concubine(n) เมียน้อย, See also: ภรรยาน้อย, ภรรยาที่ไม่ได้สมรสด้วย, Syn. kept women, harlot, courtesan
countess(n) ภรรยาของขุนนาง
dowager(n) ภรรยาหม้ายของสามีสูงศักดิ์ที่ล่วงลับไปแล้ว, Syn. widow, dame, matron
duchess(n) ภรรยาของท่านดยุค, See also: ภรรยาหม้ายของท่านดยุค, คุณหญิง, ท่านหญิง, Syn. archduke, margrave
marquise(n) ภรรยาของ marquis
missus(n) ภรรยา (ใช้หลัง my, your, his, the), Syn. missis
mistress(n) ภรรยาลับ, See also: อนุภรรยา, ภรรยาน้อย, เมียน้อย, เมียเก็บ, Syn. courtesan, paramour, concubine, ladylove
old lady(n) ภรรยาหรือมารดา
old woman(n) ภรรยา (คำหยาบ), Syn. wife

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
aisha(อา' อีชา) n. ภรรยาของพระโมฮัมหมัด., Syn. Avesha
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม
alimony(แอลลิโม' นี) n. ค่าเลี้ยงดูภรรยาที่หย่าร้างกับสามี, ค่าครองชีพ. -alimonied adj.ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนของทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงตัว. -n. ส่วนที่หารลงตัว
ambassadress(แอมแบส' ซะดริส) n. เอกอัครราชฑูตหญิง, ภรรยาเอกอัครราชทูต (female)
archduchess(อาร์ค'ดัชซิล) n. ภรรยาของ archduke, เจ้าหญิงออสเตรีย
baronessn. ภรรยาบารอน,ท่านบารอนที่เป็นหญิง
better halfn. ภรรยา,สามี,คู่สมรส, Syn. husband
bigamist(บิก'กะมิสทฺ) n. ผู้ที่ทำผิดในฐานมีภรรยาหรือสามีสองคน, See also: bigamistic adj.
bigamous(บิก'กะมัส) adj. มีภรรยาหรือสามีในขณะเดียวกันสองคน,

English-Thai: Nontri Dictionary
adulterer(n) ชายที่นอกใจภรรยา
baroness(n) ภรรยาท่านบารอน
BETTER better half(n) คู่สมรส,สามี-ภรรยา
bigamy(n) การมีสามีหรือภรรยาพร้อมกันสองคน
concubine(n) เมียน้อย,นางสนม,นางบำเรอ,อนุภรรยา,ภรรยาลับ
conjugal(adj) เกี่ยวกับสามีหรือภรรยา,เกี่ยวกับการสมรส
connubial(adj) เกี่ยวกับการสมรส,ระหว่างสามีภรรยา
countess(n) ภรรยาท่านเคานต์
couple(n) สอง,คู่,คู่หมั้น,คู่สามีภรรยา,คู่หนุ่มสาว
duchess(n) ภรรยาท่านดยุก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
悪妻[あくさい, akusai] (n) ภรรยาที่เลว

German-Thai: Longdo Dictionary
helfen(vt) |hilft, half, hat geholfen| ช่วยเหลือ เช่น Heutzutage helfen Männer seiner Frau mehr bei Haushaltaufgaben. สมัยนี้ผู้ชายช่วยเหลืองานบ้านของภรรยามากขึ้น
leiden an (+D)(vi) เจ็บป่วยด้วยโรค เช่น Seine Frau leidet an Krebs. ภรรยาของเขาป่วยด้วยโรคมะเร็ง
Witwer(n) |der, pl. Witwer| พ่อม่ายที่ภรรยาตาย, See also: die Witwe
das Kind erwarten(phrase) ในที่นี้หมายถึง ตั้งครรภ์ เช่น Meine Frau erwartet ein Kind!! = ภรรยาผมตั้งครรภ์, Syn. schwanger werden
um(prep) |+A เสมอ| รอบๆ, โดยรอบ, ล้อมรอบ เช่น Seine Frau hat eine schöne Goldkette um den Hals. ภรรยาของเขามีสร้อยคอทองคำที่สวยดีอยู่รอบคอ
verlassen(vt) |verläßt, verließ, hat verlassen, + etw./jmdn. (A)| ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ออกจาก เช่น Er hat die Stadt vor fünf Jahren verlassen. เขาออกจากเมืองนี้ไปเมื่อห้าปีก่อน, Er hat seine Frau endlich verlassen. ในที่สุดเขาก็ทิ้งภรรยาไป
erschießen(vt) |erschoß, hat erschossen, jmdn./etw./sich| ฆ่าด้วยการยิงปืน เช่น Seine Frau ist erschossen worden. ภรรยาของเขาถูกยิงตาย, See also: anschießen, schießen
sich trennen(vt) |trennte sich, hat sich getrennt| แยกทางกัน, เลิกคบกัน (คู่รักหรือสามีภรรยา) เช่น Das Paar hatte sich im Februar getrennt. Grund soll Grants Heirats-Panik gewesen sein.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ehefrau {f} | Ehefrauen {pl}[แอร์เฟรา] ภรรยา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top