ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฟื้น

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟื้น-, *ฟื้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟื้น(v) regain, See also: recover, revive, recuperate, Syn. รู้สึกตัว, Example: เขาฟื้นขึ้นแล้วหลังจากที่สลบไปนานกว่า 3 วัน, Thai Definition: ตื่นจากสลบ, คืนความรู้สึก
ฟื้น(v) recover, See also: recoup, retrieve, regain, Syn. ฟื้นตัว, ฟื้นฟู, Example: รัฐบาลคาดว่า เสถียรภาพของเงินบาทจะฟื้นคืนมาอีกครั้งอย่างเต็มที่, Thai Definition: กลับคืนมาใหม่, กลับดีขึ้นหรือเจริญขึ้น
ฟื้นฟู(v) restore, See also: rehabilitate, revive, Example: ทางการกำลังจะฟื้นฟูป่าพรุคันธุลีเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งใหม่ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น, Thai Definition: ทำให้กลับเจริญงอกงามขึ้น
ฟื้นตัว(v) recover, See also: improve, Syn. ฟื้น, Example: ้ญี่ปุ่นเริ่มฟื้นตัวหลังจากสงครามโลก จนกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของอเมริกา, Thai Definition: กลับดีขึ้นหรือเจริญขึ้น
ฟื้นฝอย(v) carp, See also: find fault with, Syn. ฟื้นฝอยหาตะเข็บ, Example: ฉันไม่อยากฟื้นฝอยเรื่องที่ผ่านมาให้รู้สึกเจ็บใจอีก, Thai Definition: คุ้ยเขี่ยหาความที่สงบแล้วให้กลับเป็นเรื่องขึ้นมาอีก
ฟื้นความจำ(v) recall, See also: recollect, bring to mind, Syn. ฟื้นความหลัง, ฟื้นความทรงจำ, Example: คุณปู่ฟื้นความจำสมัยที่หัวหินเป็นที่หลบภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้หลานๆ ฟัง, Thai Definition: ระลึกความทรงจำให้กลับคืนมาใหม่
ฟื้นคืนชีพ(v) resurrect, See also: revive, bring back, Syn. ฟื้นขึ้น, ฟื้นคืนชีวิต, ฟื้น, Example: เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่หลังจากที่หมอทำพิธีมานานกว่า 5 ชั่วโมง, Thai Definition: ฟื้นจากความตายกลับเป็นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้ง
ฟื้นฟูสภาพ(v) rehabilitate, See also: restore, Example: รัฐบาลมีนโยบายจำแนกพื้นที่ป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ, Thai Definition: ทำให้ลักษณะหรือภาวะนั้นกลับเจริญงอกงามขึ้น
ฟื้นความหลัง(v) recall, See also: refresh one's memory, Syn. ฟื้นความจำ, Example: ทุกคนมาร่วมฟื้นความหลังถึงชีวิตและผลงานของอาจารย์ที่พวกเขาเคารพรัก, Thai Definition: ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ(v) find fault with, See also: resuscitate past misdeeds, pick a quarrel with, rake up quarrelsome matters or past mistak, Syn. รื้อฟื้น, ขุดคุ้ย, ฟื้นฝอย, Example: คุณจะมาฟื้นฝอยหาตะเข็บให้มันได้อะไรขึ้นมา ในเมื่อเรื่องมันจบไปแล้ว, Thai Definition: คุ้ยเขี่ยหาความที่สงบแล้วให้กลับเป็นเรื่องขึ้นมาอีก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟื้นก. กลับคืนมาใหม่ เช่น ฟื้นความทรงจำ ฟื้นสติ, คืนความรู้สึก เช่น ฟื้นจากสลบ, พลิกกลับขึ้นมา เช่น ฟื้นดิน
ฟื้นถอนขึ้น เช่น ฟื้นมัน.
ฟื้นตัวก. กลับมีฐานะดีขึ้น.
ฟื้นฝอยก. คุ้ยเขี่ยหาความที่ควรจะสงบแล้วให้กลับเกิดเป็นเรื่องขึ้นมาอีก, มักใช้ว่า ฟื้นฝอยหาตะเข็บ.
ฟื้นฟูก. ทำให้กลับเจริญงอกงามขึ้นมาใหม่ เช่น ฟื้นฟูศิลป-วัฒนธรรมไทย ฟื้นฟูการละเล่นของไทย.
ฟื้นองค์ก. ตื่น (ใช้แก่พระมหากษัตริย์).
ฟื้นไข้ก. หายไข้ใหม่ ๆ, เพิ่งจะหายไข้.
ได้สติฟื้นคืนสติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refreshing the memoryฟื้นความจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbital surface of body of maxillaฟื้นผิวขากรรไกรบนด้านเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิตฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต, มุมมองการดำเนินงานที่เน้นการอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเข้ามามีบทบาทใน การเยียวยาจิตใจหรือเสริมศักยภาพที่เสียไปให้มีเพิ่มเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม ด้วยหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตามวิชาชีพ เพื่อให้ผู้มีเคยเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพจิตอย่างหนัก ได้เห [สุขภาพจิต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟื้น[feūn] (v) EN: regain consciousness ; recover ; revive ; recuperate  FR: se remettre ; se rétablir ; récupérer ; reprendre conscience ; reprendre connaissance ; ressusciter ; revivre
ฟื้นความจำ[feūn khwāmjam] (v, exp) EN: recall ; recollect ; bring to mind
ฟื้นความหลัง[feūn khwāmlang] (v, exp) EN: recall ; refresh one's memory
ฟื้นคืนชีพ[feūn kheūnchīp] (v, exp) EN: resurrect ; revive ; bring back
ฟื้นตัว[feūntūa] (v, exp) EN: recover ; improve  FR: se remettre ; se rétablir
ฟื้นฝอย[feūnføi] (v) EN: carp ; find fault with
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[feūnføi hā takep] (v, exp) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes  FR: chercher des poux à qqn
ฟื้นฟู[feūnfū] (v) EN: restore ; rehabilitate ; revive
ฟื้นฟู-[feūnfū-] (pref, (adj)) EN: neo- (pref.)  FR: néo- (préf.)
ฟื้นฟูสภาพ[feūnfū saphāp] (v) EN: rehabilitate ; restore

English-Thai: Longdo Dictionary
retell(vt) รื้อฟื้น, บอกเล่าอีกครั้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
better(adj) ดีขึ้น (สภาพร่างกาย), See also: ฟื้นตัว, ทุเลา, ค่อยยังชั่ว, คลี่คลาย, กระเตื้อง, Syn. well
get out from under(idm) ฟื้นตัวจาก
get over(phrv) หายดี, See also: ฟื้นตัว, หายจาก, แข็งแรงขึ้น, Syn. recover from, recuperate from
on one's feet(idm) ฟื้นตัว (หลังหายป่วย)
on the mend(idm) กำลังหาย, See also: ฟื้นตัว, หายจากเจ็บป่วย
land on one's feet(idm) รอดพ้นจาก, See also: ฟื้นตัวจากความเสิ่ยง, อันตราย, หายนะ, หายจากความเสิ่ยง, อันตราย, หายนะ
mend(vi) หาย (จากเจ็บป่วย), See also: ฟื้นตัว, Syn. remedy, cure, recover, Ant. worsen
pull through(phrv) ฟื้นคืนสู่ปกติ, See also: กลับมา ดีอีกครั้ง, Syn. bring through
quicken(vt) ฟื้นฟู
rally(vt) ฟื้นตัว, See also: หายเป็นปกติ, Syn. revive, recover

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftercare(อาฟ' เทอะแคร์, แอฟ-') n. การดูแลรักษาคนไข้พักฟื้น
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
anabiosis(แอนนะไบโอ' ซิส) n. การฟื้นคืนชีพ -anabiotic adj. (a coming back to life)
charter housen. สถานพักฟื้นคนสูงอายุ
cold pign. น้ำเย็นที่ใช้ราดใส่คนให้ฟื้นสติขึ้น
convalesce(คอนวะเลส') {convalesced,convalescing,convalesces} vi. พักฟื้น,ฟื้นจากไข้,ค่อย ๆ หายจากการเจ็บป่วย, Syn. recuperate
convalescence(คอน วะเลส'เซินซฺ) n. การพักฟื้น,การฟื้นจากไข้,ระยะพักฟื้น
convalescent(คอนวะเลส'เซินทฺ) adj. ซึ่งกำลังพักฟื้น n. ผู้พักฟื้น,ผู้กำลังหายจากการเจ็บป่วย
exonerate(อิคซอน'เนอเรท) vt. ทำให้ฟื้นจากความผิด,ปลดเปลื้องภาระ, See also: exoneration n. exonerative adj., Syn. acquit
halfway houseสถานที่พักระหว่างทาง,กึ่งทาง,สถานที่พักฟื้นทางจิตใจสำหรับผู้ติดยาเสพติด

English-Thai: Nontri Dictionary
convalesce(vi) ฟื้นไข้,พักฟื้น,กลับคืนดี
convalescence(n) การพักฟื้น,การฟื้นไข้,การกลับคืนดี
convalescent(adj) ฟื้น,ซึ่งกำลังพักฟื้น
reanimate(vt) ทำให้กระปรี้กระเปร่า,ทำให้มีชีวิตจิตใจ,ทำให้คืนชีพ,ฟื้นฟู
recall(vt) ล้มเลิก,เรียกกลับ,รำลึกชาติ,หวนคิด,ถอน,ฟื้นฟู
reconstruction(n) การประกอบใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู
recover(vi, vt) กู้,คืนสภาพ,ค้นพบใหม่,หาย,ฟื้น
recovery(n) การฟื้นคืน,การกู้,การเอากลับคืน
recruit(vi) บำรุง,ฟื้นสภาพ,ฟื้นฟูกำลัง
recuperate(vi, vt) ทำให้ฟื้นคืน,ทำให้แข็งแรง,กู้,พักฟื้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
復興[ふっこう, fukkou] (vt) ฟื้นฟู

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
蘇る[よみがえる, yomigaeru] TH: ฟื้นกลับคืน  EN: to be resurrected

German-Thai: Longdo Dictionary
Kur(n) |die, pl. Kuren| การพักฟื้น, การพักอยู่ที่สถานบำรุงสุขภาพ เช่น eine Kur machen
sich erholen(vt) |erholte sich, hat sich erholt| พักฟื้น, พักผ่อน(ช่วงเวลาพักยาวนานกว่า sich ausruhen และโดยมากหมายถึงพักหลังจากป่วยไข้หรือการทำงานหนัก) เช่น Sie sollen sich im Urlaub ganz von der Arbeit erholen. คุณควรพักฟื้นจากการทำงานในช่วงพักร้อนซะ, See also: Related: sich ausruhen
Ostern(n, uniq) |das, pl. Ostern, ส่วนใหญ่ใช้เป็น Pl.| เทศกาลอีสเตอร์ มีความสำคัญทางศาสนาคริสต์ กล่าวคือ เป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์ระลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซู นอกจากนี้ Ostern ยังจัดเป็นเทศกาลฉลองความเขียวชอุ่มและความอุดุมสมบูรณ์ที่ฤดูใบไม้ผลินำมาด้วย
Entzugsklinik(n) |die, pl. Entzugskliniken| สถานพักฟื้น, สถานบำบัด เช่น Kaum hat Katja die Entzugsklinik in Arizona verlassen., Syn. Rehabilitationsklinik

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top