ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฟิน

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟิน-, *ฟิน*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ฟิน (adj slang ) เป็นอารมณ์ที่เห็นอะไรที่มัน “สุดยอด” เป็นอารมณ์สุดขีดในตอนนั้น

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฟิน (adj slang ) สุดยอด, ที่สุด, สมหวัง, บรรลุ, จบ, เข้าใจว่าแผลงมาจากคำว่า finale (ฟิ นา เล่) ซึ่งแปลว่าช่วงสุดท้ายของการแสดง ซึ่งมักจะเป็นช่วงที่ดีที่สุด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟินแลนด์[N] Finland, Syn. ประเทศฟินแลนด์, Example: ฟินแลนด์ประกาศจะยกเลิกการจำกัดการนำเข้าสิ่งทอจากประเทศไทย, Count unit: ประเทศ, Thai definition: ชื่อประเทศในยุโรปเหนือ เมืองหลวงชื่อเฮลซิงกิ, Notes: (อังกฤษ)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finasterideฟินาสเตอไรด์ [TU Subject Heading]
Phenazopyridineฟินาโซไพริดีน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shit.ฟิน.. Babylon A.D. (2008)
Griffin.กริฟฟิน Game Ogre (2012)
Finch...ฟินซ์ All In (2013)
Oh, do you know the muffin man The muffin manโอ้เธอรู้จักมัฟฟินเเมนมั้ย มัฟฟินเเมน Jaws (1975)
Thanks, Marvin.ขอบคุณ มาฟิน The Blues Brothers (1980)
Starting with the excavation of Naukratis by Flinders Petrie in 1885.เริ่มจากกระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณ ของนูเคทิส โดยผู้ค้นพบ ฟินเดอร์ พีเทรี่ ในปี 1885. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Mr. McGuffin?คุณแม็คกัฟฟิน Léon: The Professional (1994)
You just can't walk into a restaurant, roll a joint and start puffing' away.คุณเพียงแค่ไม่สามารถเดินเข้าไปในร้านอาหาร, ม้วนร่วมกันและเริ่มต้นนกพัฟฟิน 'ออกไป Pulp Fiction (1994)
Yeah.ใช่ ผมนั่งที่นี่ eatin 'มัฟฟินของฉัน drinkin' กาแฟของฉัน Pulp Fiction (1994)
When did you make this decision? When you were sittin' there eatin' that muffin?เมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจนี้ เมื่อคุณได้นั่งมี eatin 'มัฟฟินที่? Pulp Fiction (1994)
It must have been 1917, on a Sunday when two retired army officers arrived in Ffynnon Garw.คงจะเป็นปีค.ศ. 1917ในวันอาทิตย์ เมื่อทหารปลดระวาง 2นาย มาถึงฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-Ffynnon Garw.ฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Finland[N] ฟินแลนด์, See also: ประเทศฟินแลนด์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
alkylation(แอลคิเล' ชัน) chem. การแทนที่อะตอมของไฮโดรเจนในอินทรียสารประกอบด้วย alkyl group, การเติมพาราฟินลงใน olefin
apomorphine(แอพพะมอร์'ฟิน) n. แอลกาลอยด์ชนิดหนึ่งจากมอร์ฟิน ใช้เป็นยาขับเสมหะและทำให้อาเจียน C17H17NO2 (emetic expectirant)
atropine(เอ'โทรฟิน) n. แอลกาลอยด์พิษจากต้น belladonna ใช้ลดอาการชักเกรง ลดการคัดหลั่งทำให้รูม่านตาขยาย a poisonous alkaloid
caffeine(คาฟิน) n. แอลคาลอยด์ขมชนิดหนึ่งที่ได้จากกาแฟหรือชา
coffin(คอฟ'ฟิน) n. โลงศพ
deafen(เดฟ'เฟิน) vt. ทำให้หูหนวก,ทำให้งงงวยด้วยเสียงอึกทึก.
definite(เดฟ'ฟินิท) adj. แน่นอน,แน่ชัด,ชัดเจน,ยืนยัน เด็ดขาด, See also: definiteness n., Syn. fixed
definition(เดฟฟินิช'เชิน) n. คำจำกัดความ,การกำหนด,การจำกัดวง,ความคมหรือความชัดของภาพ
definitive(เดฟฟิน'นิทิฟว) adj. ซึ่งน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้มากที่สุด,สมบูรณ์ที่สุด,เป็นการอธิบาย,เป็นการจำกัดความ,ตกลงแล้ว,กำหนดแล้ว,เป็นที่ยืนยัน, See also: definitiveness n. ดูdefinitive

English-Thai: Nontri Dictionary
paraffin(n) น้ำมันพาราฟิน,น้ำมันก๊าด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top