ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พ้นไป

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พ้นไป-, *พ้นไป*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now that this crisis is behind us. -ขณะนี้วิกฤติคงผ่านพ้นไปแล้ว และทรูแมนก็กลับเป็นคนเดิม The Truman Show (1998)
I did everything I could to get Toninho off the show.ผมพยายามทำทุกอย่างให้โทนินโย่พ้นไป Woman on Top (2000)
Try to ride it out.รอให้พายุผ่านพ้นไป The Day After Tomorrow (2004)
It flies right on by.มันบินผ่านพ้นไป The Notebook (2004)
Aki didn't...หลังจากที่ไต้ฝุ่นหมายเลข 29 ผ่านพ้นไป/Nอากิต้องตายอย่างเดียวดาย Crying Out Love in the Center of the World (2004)
You're going to be fine.คุณจะผ่านพ้นไปได้แน่ Mr. Monk Gets Fired (2004)
My sources were clear on this.แหล่งกำเนิดของฉันได้พ้นไปจากที่นี่ Æon Flux (2005)
10 days pass and thousands of stepsสิบวันผ่านพ้นไปกับ นับพันย่างก้าว March of the Penguins (2005)
And as he turns to go, he's starting back, he's looking right at me still.พ้นไปแล้ว ก็ยังหันกลับมามอง มองตรงมาที่ฉัน Rescue Dawn (2006)
And everything just flew off.แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านพ้นไป An Inconvenient Truth (2006)
The past thing.อดีตที่ผ่านพ้นไปแล้ว Almost Love (2006)
I know it's not funny but smile, considering all the troubles I've gone through.ชั้นรุ้ว่ามันไม่ตลก แต่การยิ้มจะทำให้ปัญหานั้นผ่านพ้นไป Almost Love (2006)

English-Thai: Longdo Dictionary
good riddance(phrase) โล่งไปที, พ้นไปที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
all clearสัญญาณที่ว่าการโจมตีทางอากาศได้ผ่านพ้นไปแล้ว
elapse(อิแลพซฺ') vi. ผ่าน,พ้น,ล่วง -n. การผ่านพ้นไปของเวลา
fleet(ฟลีท) n. กองเรือรบ,กองทัพเรือ,กองเรือ,กองบิน,ขบวนรถยนต์ adj. รวดเร็ว vi. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,บิน,บินผ่านไปอย่างรวดเร็ว,บินหายไป,เปลี่ยนทิศทาง,เปลี่ยนตำแหน่ง,หายวับไป,ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว,ปล่อยเชือก. vt. ทำให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว,เปลี่ยนทิศทาง,เปลี่
insuperable(อินซฺ'เพอระเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้,ซึ่งไม่สามารถจะผ่านพ้นไปได้., See also: insuperability n. insuperably adv., Syn. unconquerable,
off(ออฟ) adv. ออก,ห่างออกไป,ห่าง,แยกออกจาก,ไกลออกไป,พ้นไป,ไปเสีย,ไป,หลุด,ขาดออก,ขาด,พ้น,สิ้นเชิง,หมดไป prep. แยกออกจาก,ห่างออกไป,หลุด,ขาดออก,จากไป,ขาด,พ้น,จาก adj. ผิด,ผิดปกติ,ผิดมาตรฐาน,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นผล,อิสระ,ว่าง,พัก,หยุดพัก,หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา,เริ่มไป,ไม่สำคัญ,แยก,ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป,ภาวะที่หยุดพักการทำงาน,ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น,ออกไป,ไปให้พ้น
roll(โรล) vi.,vt. ม้วน,มวน,กลิ้ง,กลอก,บด,หมุน,คลึง,ผ่านพ้นไป,หัน,พเนจร,ออกเดินทาง,เริ่มปฏิบัติการ,ดำเนินการ,ทำให้หมุน,ห่อ,พับ,ใส่หมึกเข้าที่ลูกกลิ้ง,ปล้น,ชิงทรัพย์ n. เอกสารที่ม้วน,มวนบุหรี่,สมุดรายชื่อ,บัญชีหางว่าว,ทะเบียน,ลูกโม่,ลูกรอก,เพลากลิ้ง,เครื่องลูกกลิ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
away(adv) ไม่อยู่,ไป,ออกห่าง,พ้นไป,หมดไป
elapse(vi) ผ่านพ้นไป,พ้น,ล่วงเลยไป
lapse(vi) ผ่านพ้นไป,ล่วงไป,หมดอายุ,สิ้นไป,ระงับไป,ถลำตัว
past(adj) อดีต,เมื่อก่อน,ผ่านพ้นไป,ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน
past(pre) คล้อย,เลย,พ้นไป,ผ่าน,ล่วง,เมื่ออดีต

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top