ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พ่อ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พ่อ-, *พ่อ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให้ผมอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อ(n) father, See also: dad, daddy, papa, Syn. บิดา, บิตุเรศ, บิดร, บิตุรงค์, Ant. แม่, Example: ผลการวิจัยพอสรุปได้ว่าชายได้รับอิทธิพลจากพ่อมากกว่าหญิง, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก
พ่อตา(n) the father of one's wife, See also: father-in-law, Ant. แม่ยาย, Example: เขาต้องดูแลกิจการด้านเครื่องหนังส่งออกของพ่อตา พร้อมๆ กับดูแลกิจการส่วนตัว, Count Unit: คน, Thai Definition: พ่อของภรรยา
พ่อคุณ(n) my good man, Ant. แม่คุณ, Example: ขอทานชราได้แต่เฝ้าอ้อนวอนชายหนุ่มว่า พ่อคุณ ทำบุญทำทานหน่อยเถอะ, Count Unit: คน, Thai Definition: คำที่ใช้เรียกผู้ชายเพื่อเป็นการเอาใจ
พ่อค้า(n) merchant, See also: trader, businessman, tradesman, Syn. คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, คนขาย, ผู้ขาย, Example: ทรัพย์สมบัติมูลค่ามหาศาลเหล่านั้นสะพัดเข้าไปอยู่ในอุ้งมือของพ่อค้าวานิชและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายต่อหลายนาย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชายที่ทำการค้าขาย
พ่อผัว(n) the father of one's wife, See also: father-in-law, Ant. แม่ผัว, Example: ฝ่ายหญิงไม่ค่อยชอบไปอยู่รวมกับพ่อผัวแม่ผัว เพราะเกรงว่าจะปฏิบัติตนไม่ถูกใจ, Count Unit: คน, Thai Definition: พ่อของสามี
พ่อหนู(n) boy, Ant. แม่หนู, Example: ใบหน้าของตรีนับวันจะอ้วนกลมเพราะพ่อหนูกินเก่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: คำนำหน้าที่ใช้เรียกผู้ชายวัยอ่อนกว่าด้วยความเอ็นดู
พ่อแม่(n) parents, Syn. บิดามารดา, Example: พ่อแม่มีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาของลูก, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายหญิงผู้ให้กำเนิด
พ่อครัว(n) cook, See also: chef, Example: เจ้าของร้านอาหารควรจะเป็นแม่ครัวพ่อครัวด้วยตนเองอยู่ด้วย, Count Unit: คน, Thai Definition: คนประกอบอาหาร, คนทำอาหาร (ผู้ชาย)
พ่อบ้าน(n) husband, See also: the head of the family, Syn. สามี, สวามี, ผัว, Ant. แม่บ้าน, Example: พ่อบ้านออกไปทำงานนอกบ้าน ขณะที่แม่บ้านอยู่ดูแลลูก, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
พ่อม่าย(n) widower, Syn. พ่อหม้าย, Ant. แม่ม่าย, Example: พวกที่มีสถิติการฆ่าตัวตายสูงสุดคือพวกหย่าร้างรองลงมาคือพวกพ่อม่ายแม่ม่าย, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายที่เมียตายหรือหย่ากัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พ่อน. ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก
พ่อคำที่ลูกเรียกชายผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูตน
พ่อคำที่ผู้ใหญ่เรียกผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่าด้วยความสนิทสนมหรือรักใคร่เป็นต้นว่า พ่อนั่น พ่อนี่
พ่อคำใช้นำหน้านามเพศชาย แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า เช่น พ่อเมือง
พ่อผู้ชายที่กระทำกิจการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค้าขาย เรียกว่า พ่อค้า ทำครัว เรียกว่า พ่อครัว
พ่อเรียกสัตว์ตัวผู้ที่มีลูก เช่น พ่อม้า พ่อวัว.
พ้อ ๑ก. พูดต่อว่าด้วยความน้อยใจ, ตัดพ้อ หรือ ตัดพ้อต่อว่า ก็ใช้.
พ้อ ๒ดู กะพ้อ ๒.
พ่อขุนน. กษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ในสมัยสุโขทัย.
พ่อครัวน. หัวหน้าครอบครัว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parens patriae (L.)พ่อบ้านพ่อเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
widowerพ่อม่าย (เมียตาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
substitute fatherพ่อเลี้ยง (โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม่) [ดู stepfather ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stepfatherพ่อเลี้ยง [ดู substitute father ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book scoutพ่อค้าหนังสือเก่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Commision merchantsพ่อค้าคนกลาง [TU Subject Heading]
Househusbandsพ่อบ้าน [TU Subject Heading]
Scrap Metal Merchantพ่อค้าเศษโลหะ, Example: ผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อขายเศษโลหะ จากขยะ และเป็นผู้ที่มีสำนักงาน โรงงานที่เก็บ หรือเครื่องอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เกี่ยวกับขยะ [สิ่งแวดล้อม]
หยงพ่อค้าคนกลางในการจัดหาข้าวจากโรงสีให้ผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศ [การค้าระหว่างประเทศ]
Sellerพ่อค้า [การบัญชี]
Vendorพ่อค้า [การบัญชี]
Father Substitutesพ่อทดแทน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พ่อ[phø] (n) EN: father ; dad ; daddy ; papa  FR: père [m] ; papa [m] ; paternel (fam.) [m] ; vieux (fam.) [m]
พ้อ[phø] (v) EN: complain ; blame ; grumble
พ่อกะแม่[phø ka maē] (n, exp) EN: dad and mum
พ่อกับแม่[phø kap maē] (n, exp) EN: father and mother  FR: père et mère
พ่อขุน[phøkhun] (n) EN: sovereign ; king
พ่อครัว[phøkhrūa] (n, exp) EN: master of the kitchen ; cook ; chef ; chef de cuisine  FR: cuisinier [m] ; chef [m] ; cuistot [m] (fam.)
พ่อค้า[phøkhā] (n) EN: merchant ; trader ; businessman ; tradesman  FR: marchand [m] ; négociant [m] ; commerçant [m] ; homme d'affaires [m]
พ่อค้าของชำ[phøkhā khøngcham] (n) EN: grocer  FR: épicier [m]
พ่อค้าขายปลีก[phøkhā khāiplīk] (n) EN: retailer ; small retailer  FR: détaillant [m] ; petit détaillant [m]
พ่อค้าขายส่ง[phøkhā khāisong] (n) EN: wholesale dealer ; wholesaler  FR: grossiste [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
Holy Father(jargon) สมเด็จคุณพ่อ เป็นคำทางเลือกที่ใช้กล่าวถึงหรือใช้เรียกพระสันตะปาปา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boy(n) เด็กชาย, See also: พ่อหนู, เด็กผู้ชาย, Syn. lad, Ant. girl
butler(n) หัวหน้าคนใช้, See also: พ่อบ้าน, Syn. maid
cook(n) พ่อครัว, See also: คนทำอาหาร, Syn. chef
dad(n) พ่อ, See also: คุณพ่อ, Syn. father
daddy(n) พ่อ, See also: คุณพ่อ, Syn. father
distributor(n) ผู้ค้าส่ง, See also: พ่อค้า, ผู้แทนจำหน่าย, ผู้แจกจ่าย, Syn. seller, wholesaler, jobber, seeder
father(n) บิดา, See also: พ่อ, คุณพ่อ, พ่อเลี้ยง, พ่อบุญธรรม, Syn. dad, daddy
fellow(n) คำเรียกผู้ชายหรือเด็กชาย, See also: พ่อหนุ่ม, ไอ้หนุ่ม, Syn. fella, guy, lad, laddie
godfather(n) พ่ออุปถัมภ์, See also: พ่อทูนหัว, ผู้อุปถัมภ์, Syn. sponsor, patron
godparent(n) พ่อแม่อุปถัมภ์, Syn. godfather, godmother

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abba(แอ็บ' บะ) ตำแหน่งพระ (คริสเตียน) , พระผู้เป็นเจ้า, คุณพ่อ
agnate(แอก' เนท) n., adj. ญาติฝ่ายผู้ชาย, ญาติผู้ชายฝ่ายของพ่อ. -agnatic adj. -agnation n. (allied or akin)
altricial(แอลทริซ' เชียล) adj. ซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้ตอนฝักออกมา ต้องอาศัยแม่หรือพ่อคอยดูแล
amphidiploid(แอมไฟดิพ' ลอยดฺ) n. พืชที่มีจำนวนโครโมโซมรวมสองพันธุ์พ่อและแม่
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
baby-sit(เบ'บิซิท) {baby-sat,baby-sitting,baby-sits} vt. ช่วยดูแลเด็ก (ขณะที่พ่อแม่ไม่อยู่), See also: baby-sitter n. ดูbaby-sit
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard
beau(โบ) n. พ่อ,พวงมาลัย,ชายคู่ควงที่มีเสน่ห์ของหญิง,คู่รัก,ชายที่คอยเอาอกเอาใจหญิง คนเจ้าชู้, Syn. lover -pl. beaus, beaux
bourgeois(บัวร์วา') n. คนที่เป็นชั้นกลาง,พ่อค้า,นักธุรกิจ,เจ้าของร้าน,เสรีชนในสมัยโบราณ,ชนชั้นพื้นธรรมดา adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของคนชั้นกลาง,พื้นธรรมดา, Syn. conventional -pl. bourgeois -Conf. bourgeoise
boy(บอย) n. เด็กผู้ชาย,เด็ก,น้องชาย,พ่อหนุ่ม,บ๋อย,กะลาสีเรือฝึกใหม่,เด็กฝึกงาน,นักการ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือดูถูก, Syn. youngster

English-Thai: Nontri Dictionary
bagman(n) คนพเนจร,พ่อค้าเร่
bastard(n) ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย
beau(n) หนุ่มสำอาง,พ่อพวงมาลัย,คนเจ้าชู้
butler(n) หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน
chapman(n) พ่อค้าหาบเร่
chef(n) หัวหน้าพ่อครัว,หัวหน้าคนครัว
dad(n) พ่อ,บิดา
daddy(n) พ่อ,บิดา
dealer(n) พ่อค้า,ผู้จำหน่าย,นักธุรกิจ,ผู้ติดต่อ,เจ้ามือ,ผู้แจกไพ่
father(n) พ่อ,บิดา,ผู้ก่อตั้ง,ผู้ปกครอง,หลวงพ่อ,บาทหลวง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dudeพ่อรูปหล่อ , รูปหล่อ
housemaidพ่อบ้าน
matrimonial(n, vi, vt, modal, ver) พ่อแม่ของฉันได้แต่งานในปี 1979

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おや, oya] (n) พ่อแม่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
父子[ふし, fushi] พ่อและลูก
ヴィザード[う゛ぃざーど, vizado] พ่อมด
岳父[がくふ, gakufu, gakufu , gakufu] (n) พ่อสามี

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
業者[ぎょうしゃ, gyousha] TH: พ่อค้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Vater(n) |der, pl. Väter| พ่อ
gleich(adv) ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ เช่น Mein Vater holt mich gleich ab. พ่อของฉันมารับตอนนี้ล่ะ
jedoch(konj) แต่ (เป็นคำที่ไพเราะกว่า aber มักใช้ในภาษาเขียน ใช้บ่งสิ่งที่ขัดแย้งกัน) เช่น Er wollte seine Eltern besuchen, tat jedoch nicht. เขาอยากไปเยี่ยมพ่อแม่ แต่ก็ไม่ได้ทำ, See also: doch, Syn. aber
Eltern(n) |pl.| พ่อแม่
wohnen(vi) |wohnte, hat gewohnt| อยู่ อาศัย เช่น Ich habe immer bei meinen Eltern gewohnt. ฉันอยู่กับพ่อแม่เสมอ, See also: bleiben
Witwer(n) |der, pl. Witwer| พ่อม่ายที่ภรรยาตาย, See also: die Witwe
Gelegenheit(n) |die, pl. Gelegenheiten| โอกาส, ช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น Ich habe bisher keine Gelegenheit, meine Eltern zu besuchen. ถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen, Syn. still sein
befehlen(vt) |befahl, hat befohlen| สั่ง เช่น Mein Papa hat mir oft befohlen, 'Fenster zumachen!'. พ่อของฉันสั่งฉันบ่อยๆ ว่า ปิดหน้าต่างซะ, See also: Related: Befehl, Syn. beordern
unterstützen(vt) |unterstützte, hat unterstützt| สนับสนุน, ช่วยเหลือโดยให้สิ่งของ เช่น Meine Eltern haben mich finanziell während meines Studium unterstützt. พ่อแม่ของผมช่วยผมด้านการเงินช่วงที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย, See also: Related: helfen

French-Thai: Longdo Dictionary
acheter(vt) |j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent| ซื้อ เช่น Mon père achète une voiture à moi. พ่อของผมซื้อรถให้ผมหนึ่งคัน, Ant. vendre
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: regarder
père(n) |m| พ่อ, บิดา

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top