ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พูดหลบหลีก

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พูดหลบหลีก-, *พูดหลบหลีก*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equivocate[VI] พูดสองนัย, See also: พูดหลบหลีก, พูดกำกวมให้เข้าใจผิด, Syn. prevaricate
fence[VI] พูดหลบหลีก, See also: พูดเลี่ยง, เลี่ยงไม่ตอบคำถาม, Syn. dodge, hedge, parry, Ant. confront
quip[VI] พูดตลบตะแลง, See also: พูดหลบหลีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fencing(เฟน'ซิง) n. การฟันดาบ,ศิลปะการฟันดาบ,การพูดหลบหลีก,รั้ว,วัสดุสำหรับทำรั้ว
prevaricate(พริแว'ริเคท) vi. โกหก,พูดกลับกลอก,พูดหลบหลีก,พูดปัดภาระ, See also: prevarication n. prevaricative adj. prevaricatory adj. prevaricator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fence(vi) ฟันดาบ,พูดเลี่ยง,พูดหลบหลีก,ปัดป้อง
fencing(n) การล้อมรั้ว,การพูดหลบหลีก,การฟันดาบ
palter(vi) พูดต่อล้อต่อเถียง,พูดเล่น,พูดหลบหลีก
periphrase(n) การพูดเลี่ยง,การพูดอ้อมค้อม,การพูดหลบหลีก
periphrase(vi) พูดหลบหลีก,พูดเลี่ยง,พูดอ้อมค้อม
prevaricate(vi) พูดเลี่ยง,กลับกลอก,พูดหลบหลีก,โกหก
prevarication(n) การพูดหลบหลีก,การกลับกลอก,การพูดเลี่ยง,การโกหก
quibble(n) การพูดหลบหลีก,การพูดเลี่ยง,การพูดตลบตะแลง
quibble(vi) พูดหลบหลีก,พูดเลี่ยง,พูดตลบตะแลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top