ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พิธีกร

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิธีกร-, *พิธีกร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิธีกร[N] master of ceremonies, See also: ritualist, host, Syn. โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, Example: งานวันนี้เธอได้รับเชิญให้มาเป็นพิธีกรตั้งแต่เริ่มจนจบงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ดำเนินการในพิธี, ผู้ดำเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเรียบร้อย
พิธีกรรม[N] rite, See also: worship, ceremony, Syn. การสักการะ, พิธีบูชา, กรรมบูชา, Example: ตุ๊กตาเสียกบาลเป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมหรือกิจกรรมบางอย่าง, Count unit: แบบ, อย่าง, Thai definition: การประกอบพิธีบูชา, การปฏิบัติในการทำพิธี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิธีกรน. ผู้ดำเนินการในพิธี เช่น พิธีกรในงานมงคลสมรส, ผู้ดำเนินรายการ เช่น พิธีกรในการสัมมนา.
พิธีกรรมน. การบูชา, แบบอย่างหรือแบบแผนต่าง ๆ ที่ปฏิบัติในทางศาสนา.
ปวารณาพิธีกรรมทางศาสนายอมให้สงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนได้ ทำในวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑ ซึ่งเป็นวันออกพรรษา, เรียกวันออกพรรษา ว่า วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา.
ศีลพิธีกรรมบางอย่างทางศาสนา เช่น ศีลจุ่ม ศีลมหาสนิท.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
riteพิธีกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
worshipพิธีกรรมทางศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Masters of ceremoniesพิธีกร [TU Subject Heading]
Rice planting ritesพิธีกรรมเกี่ยวกับการทำนา [TU Subject Heading]
Ritualsพิธีกรรม [TU Subject Heading]
Moderatorsพิธีกร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I trust this simple ceremony convinced you of our peaceable intentions.เชื่อว่าพิธีกรรมของเรา ทําให้คุณรู้ว่าเรารักสันติ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Love rituals?พิธีกรรมความรัก? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
we will raise a mound and perform rites.ที่คุณได้ลดลงเราจะยกกองและปฏิบัติพิธีกรรม Princess Mononoke (1997)
In preparation for the generals'visit... sacred ceremonies are performed throughout Lhasa.ระหว่างเตรียมการ ต้อนรับสามนายพล พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ก็จัดขึ้นทั่วลาซา Seven Years in Tibet (1997)
The High Priest had one ritual to perform there.องค์มหาสมณะมีพิธีกรรมหนึ่ง ที่ต้องกระทำในวันนั้น Pi (1998)
Yes, Potter. The process is nearly complete.ใช่ พอตเตอร์ พิธีกรรมใกล้จะสมบูรณ์แล้ว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
It could be a sound bite of knowledge or a ritual.มันอาจเป็นคำคมเท่ ๆ หรือพิธีกรรมสักอย่าง The Corporation (2003)
There's a female bonding ritual going on in the den,สาวๆมีพิธีกรรมอยู่ข้างบนน่ะ Shall We Dance (2004)
'Cause I'll tell you something, that is something I've always thought I would be good at.เพราะผมมีบางอย่างจะบอกคุณ มีบางอย่างที่ผมคิดเสมอ ว่าผมเป็นพิธีกรที่ทำได้ดีแน่ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Here's your host, Roddy Lankman!กับพิธีกรชื่อดัง ร็อดดี้ แลงค์แมน Mr. Monk and the Game Show (2004)
Seances?- พิธีกรรม White Noise (2005)
Anything ritualistic in nature?เป็นพิธีกรรมอะไรซักอย่าง? The Da Vinci Code (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิธีกร[n.] (phithīkøn) EN: master of ceremonies ; ritualist ; host ; moderator   FR: maître de cérémonie [m]
พิธีกรรม[n.] (phithīkam) EN: rite ; worship ; ritual ; ceremony ; service   FR: rite [m] ; culte [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
hell money(n) กระดาษเงินกระดาษทอง (ใช้ในพิธีกรรมของคนจีน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
host[N] พิธีกร, See also: ผู้จัดรายการ, Syn. entertain, master of ceremonies
master of ceremonies[N] พิธีกร (คำย่อคือ MC), See also: โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, ผู้ประกาศ, Syn. emcee
observance[N] พิธีกรรมทางศาสนา, See also: พิธีฉลอง, พิธีการฉลองทางศาสนา, Syn. ceremony
rite[N] พิธีกรรม, See also: พิธีศาสนา, Syn. ceremony, deservance
ritual[N] พิธีกรรม, Syn. ceremony, observance
vee-jay[N] วีเจ (คำย่อของ video jockey และสัญลักษณ์ย่อคือ VJ), See also: พิธีกรรายการเพลงทางโทรทัศน์, ผู้ดำเนินรายการประเภทมิวสิควิดีโอทางโทรทัศน์หรือดิสโก้เ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marshal(มาร์'เชิล) n. จอมพล,นายอำเภอ,พนักงานศาล,นายตำรวจ,เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก,พิธีกร,สมุหพระราชพิธี. vt. จัดให้เหมาะสม,จัดให้ชัดเจน,นำ., See also: marshalcy, marshalship n. marshal (l) er n.
master of ceremoniesn. พิธีกร,ผู้อำนวยงานพิธี,สมุหพระราชพิธี
mistress of ceremoniesn. พิธีกรหญิง
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง,พอสมควร,พอประมาณ,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา,ทำให้น้อยลง,เป็นพิธีกร,เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing
moderator(มอด'ดะเรเทอะ) n. พิธีกร,ประธานการประชุม, See also: moderatorial adj., Syn. mediator,master of ceremony
rite(ไรทฺ) n. พิธีศาสนา,พิธีบูชา,พิธีการ,พิธี,พิธีกรรม,ธรรมเนียมปฏิบัติ,ประเพณี
ritual(ริช'ชวล) n.,adj. พิธีศาสนา,พิธีบูชา,พิธีการ,พิธี,หนังสือพิธีศาสนา,หนังสือพิธีกรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
cult(n) การบูชา,พิธีกรรมทางศาสนา
moderator(n) ผู้เป็นประธาน,ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ดำเนินรายการ,พิธีกร
speaker(n) ผู้พูด,โฆษก,พิธีกร,ผู้บรรยาย,ลำโพงวิทยุ,ประธาน,การแสดงสุนทรพจน์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
司会[しかい, shikai] (n ) พิธีกร

German-Thai: Longdo Dictionary
Panne(n) |die, pl. Pannen| ข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องทางเทคนิค เช่น Bei dem Empfang gab es mehrere Pannen: erst funktionierte das Mikrofon des Redners nicht, und dann kam der Dolmetscher auch noch zu spät. = ระหว่างพิธีต้อนรับมีความขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้นมากมาย ตอนแรกไมโครโฟนของพิธีกรไม่ทำงาน และล่าม(นักแปล)ยังมาสายอีกด้วย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top