ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พับ-, *พับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พับ(clas) roll, See also: bolt, Example: แม่ฝากผ้าไหมมาให้เธอ 3 พับ สีสวยๆ ทั้งนั้นเลย, Thai Definition: เรียกสัณฐานผ้าหรือกระดาษที่พับหรือทบไว้
พับ(v) cancel, See also: strike out, write off, Syn. ล้ม, เลิก, Example: เขาต้องพับโครงการร้านอาหารไว้ก่อน เพราะสถานการณ์ทางการเงินไม่สู้จะดี, Thai Definition: เลิกล้ม, ยกเลิก, เลิกไป
พับ(v) fold, Syn. ทบ, Example: อย่านั่งเฉย มาช่วยกันพับผ้าปูที่นอนหน่อยพับคนเดียวไม่ไหว, Thai Definition: หักทบ, คู้เข้า
พับไป(v) cancel, Syn. เลิกล้ม, ยกเลิก, Example: กิจการส่งออกของเขาเป็นอันพับไป เพราะเขาป่วยหนักมาก
พับฐาน(v) give up, See also: defeated, Example: นักมวยฝ่ายโน้นพับฐานกลับบ้านแทบไม่ทัน, Thai Definition: แพ้อย่างราบคาบ, Notes: (ปาก)
พับผ่า(int) good God, See also: good Lord, good gosh, good grief, Example: หล่อนแต่งตัวได้สมฉายาซะจริงๆ พับผ่า
พับผ้า(n) zigzag, See also: tortuous highway, Syn. ทางพับผ้า, Example: ใครๆ ก็รู้ดีว่าเส้นทางที่จะไปคดเคี้ยวเป็นทางพับผ้า ต้องใช้คนขับที่มีความชำนาญมาก, Thai Definition: ลักษณะของทางที่พับไปพับมา
พับผ้า(v) fold, Example: ถ้าเธอพับผ้าเสร็จแล้วมาช่วยฉันทำกับข้าวหน่อยนะ, Thai Definition: ทบผ้าไปมาให้เรียบร้อย
พับเขียง(v) wear across one's shoulder, Thai Definition: ห่มผ้าเฉียงบ่าข้างหนึ่ง
พับเพียบ(v) sit squat on the floor in a polite attitude, See also: sit with legs folded back to one side, Example: เขาพับเพียบกับพื้น ก้มกราบนอบน้อม แล้วนั่งนิ่งสำรวม, Thai Definition: อาการที่นั่งพับขาให้ปลายเท้าทั้งสองข้างหันไปทางเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พับน. เรียกลักษณะผ้าหรือกระดาษที่พับไว้ เช่น ซื้อผ้าในพับ.
พับก. ทบ เช่น พับผ้า พับกระดาษ, หักทบ เช่น พับมีด, คู้เข้า เช่น นั่งพับขา
พับสิ้นกำลังทรงตัว เช่น คอพับ
พับตัดบัญชีเป็นสูญ เช่น เป็นพับไป.
พับว. ที่ทบหรือหักทบเข้าด้วยกัน เช่น ผ้าพับ มีดพับ.
พับฐานก. เลิกล้ม, ทำลายลงหมด
พับฐานแพ้อย่างราบคาบ.
พับผ้าน. เรียกทางหลวงที่วกไปวกมา ว่า ทางพับผ้า.
พับเขียงก. ห่มผ้าเฉียงบ่า.
พับเพียบว. อาการที่นั่งพับขาให้ปลายเท้าไปทางเดียวกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plicateพับ, จีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plicateพับจีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
complicateพับตามยาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พับ[phap] (n) EN: bolt of cloth  FR: rouleau [m]
พับ[phap] (v) EN: fold  FR: plier ; replier
พับ[phap] (v) EN: strike out ; delete ; write off ; cancel  FR: effacer
พับขึ้น[phap kheun] (v, exp) FR: retrousser
พับได้[phapdāi] (adj) FR: pliable
พับไป[phap pai] (v) EN: be written off ; lapse

English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera
Rollaway bed[โร้ลเลอะเวย์ เบ้ด] (n) เตียงเดี่ยวที่สามารถพับเก็บได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bend back(phrv) พลิกกลับ, See also: พับกลับ, หักกลับ, Syn. fold back
bend down(phrv) พับ, See also: งอ, ทำให้พับ, Syn. fold down, lean down, stoop down, turn down
bend in(phrv) พับ, See also: งอ, ทำให้พับ
collapse(vt) พับ, Syn. crumple
collapse(vi) พับได้, Syn. crumple
double over(phrv) พับครึ่ง, Syn. double up, fold back
double up(phrv) พับครึ่ง, Syn. double over, fold back
draw up(phrv) พับ, See also: หัก
fold away(phrv) พับได้
fold back(phrv) พับกลับ, Syn. bend back, double back, double over, double up, turn back

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accordion(อะคอร์' เดียน) n.,adj. หีบเพลง, ซึ่งมีรอยพับคล้ายหีบเพลง. -accordionist n.
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
campstooln. ม้านั่งพับได้
clasp knifen. มีดพับ
collapse(คะแลพซฺ') {collapsed,collapsing,collapses} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ล้มลง,ยุบลง,พังลง,ทรุดลง,พับเก็บได้,ล้มหมดสติ,สูญเสียการควบคุมตัวเอง,ตกฮวบฮาบ (ราคา), See also: collapsible adj. ดูcollapse collapsable adj. ดูcollapse collapsibility n. ดูcoll
complicate(คอม'พลิเคท) {complicated,complicating,complicates} vt. ทำให้ซับซ้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้ยุ่งเหยิง adj. ยุ่งเหยิง,ยุ่งยาก,ซับซ้อน,พับหรือซ้อนตัวเอง,พับหรือซ้อนตัวเองตามยาว, Syn. confuse, confound
convertible(คันเวิร์ท'ทะเบิล) adj. ซึ่งสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้,ซึ่งพับได้,ซึ่งแปลงเป็นรถเปิดประทุนได้.n.รถยนต์หรือเรือที่เปิดประทุนได้, See also: convertibility n. ดูconvertible convertibleness n. ดูconvertible
crease(ครีส) {creased,creasing,creases} n. รอยพับ,รอยจีบ,รอยย่น,รอยรีด,รอยยับ vt. ทำให้เป็นรอยพับ (รอยจีบ/รอยรีด/รอยยับ) vi. เป็นรอยย่น,เป็นรอยจีบ
crumple(ครัม'เพิล) {crumpled,crumpling,crumples} vt. ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่,ย่น,พับ,จีบ,ทำให้พังทลาย vi. หดย่น,ย่น,เหี่ยว,พังทลาย. n. รอยพับ,รอยย่น,รอยจีบ
crumpled(ครัม'เพิลดฺ) adj. ย่น,เป็นรอยจีบ,เป็นรอยพับ,คดเกลียว, Syn. rumpled, wrinkled

English-Thai: Nontri Dictionary
brochure(n) แผ่นพับ,หนังสือเล่มเล็กๆ
CLASP clasp knife(n) มีดพับ
convertible(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้,ซึ่งแปลงได้,ซึ่งพับได้
crease(n) รอยย่น,รอยจีบ,รอยพับ,รอยยับ
crease(vt) ทำให้ย่น,ทำให้เป็นจีบ,ทำให้เป็นรอยพับ
cuff(vt) พับแขนเสื้อ,ใส่กุญแจมือ,ชก,ต่อย
double(vt) เป็นสองเท่า,ทวีคูณ,พับสองทบ,ทำซ้ำ,เป็นอยู่
drape(vt) พับ,แต่งตัว,ประดับด้วยผ้า,สวมเสื้อผ้า,จัดเสื้อผ้า,จัดม่าน
enfold(vt) ห่อ,หุ้มไว้,พับ,กอด
flap(n) แผ่นพับ,บานพับ,ชายเสื้อ,ปากกระเป๋าเสื้อ,เสียงกระพือปีก,เครื่องพัด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
折る[おる, oru] TH: พับ  EN: to fold

German-Thai: Longdo Dictionary
Klappstuhl(n) |der, pl. Klappstühle| เก้าอี้ที่พับได้
Klapptisch(n) |der, pl. Klapptische| โต๊ะที่พับได้
Prospekt(n) |der, pl. Prospekte| เอกสารหรือหนังสือหรือแผ่นพับแสดงรายละเอียดของโครงการและความคืบหน้า, Syn. die Broschüre
Falte(n) |die, pl. Falten| รอยเหี่ยวย่น, รอยพับ, See also: Related: falten
falten(vt) |faltete, hat gefaltet| พับ เช่น Papier falten พับกระดาษ, Beine falten นั่งพับขา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top