ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พัก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พัก-, *พัก*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ครูพักลักจำ(phrase) To learn something through the back door
รายชื่อห้องพัก(n) รายชื่อห้องพัก
ลาพักการเรียนleave off the study
ลาพักร้อน(vt) take a vacation leave

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
休息[xiūxi, ㄒㄧㄡxi, ] (n, vi) พัก; พักผ่อน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัก(adv) for a while, See also: for a time, Syn. คราว, ระยะ, Example: การตายของเขาทำให้ครอบครัวและหน่วยงานวุ่นวายอยู่พักหนึ่ง, Thai Definition: คราว เช่น พักหนึ่ง พักใหญ่ๆ
พัก(v) stay, See also: rest, take a vacation, Syn. อาศัย, Example: ภัตตาคารจำนวน 187 แห่งปฏิเสธไม่ยอมให้คนจีนเข้าไปพักและกินอาหาร, Thai Definition: อาศัยชั่วคราว
พัก(v) break, See also: stop, Syn. หยุด, พักผ่อน, หยุดพัก, Example: หากต้องทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานควรมีช่วงเวลาพักบ้างเป็นระยะ
พักรบ(v) declare a truce, See also: declare an armistice, Example: แม่ทัพสั่งให้ทหารพักรบเพื่อวางกลยุทธ์การศึกใหม่, Thai Definition: หยุดรบกันชั่วคราว
พักงาน(v) be suspended from job, Example: บริษัทต้องสูญเสียพนักงานไปกว่าครึ่งจากการลาออกและถูกพักงานชั่วคราว, Thai Definition: หยุดงานชั่วคราว
พักตร์(n) face, Syn. หน้า, ใบหน้า, พักตร์, หน้าตา, Example: พระพักตร์ของพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยสุโขทัยจะอิ่มเอิบ สวยงาม, Count Unit: หน้า
พักพิง(v) stay, See also: live, dwell, Syn. พัก, อยู่, อาศัย, Example: ดินแดนที่ร่มเย็นอุดมสมบูรณ์เป็นดินแดนที่ผู้คนหลายชนิดหลายภาษาพากันมาพักพิงโดยที่เจ้าของถิ่นเดิมก็มิได้รังเกียจเดียดฉันท์แต่ประการใด, Thai Definition: อาศัยอยู่ชั่วคราว
พักแรม(v) stay, See also: lodge, stay overnight, spend the night, lodge for a night, pass the night, put up for the, Syn. ค้างคืน, ค้างแรม, ค้าง, Example: ทหารไทยได้ติดตามหน่วยลาดตะเวนทางอากาศและไปพักแรมกับหน่วยทหารอเมริกันที่อยู่ลึกเข้าไปในเขตแดนของเวียดกง
พักผ่อน(v) rest, See also: relax, Syn. พัก, หยุดพัก, Example: เราควรออกกำลังกาย บริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และพักผ่อนให้เพียงพอ, Thai Definition: หยุดทำงานชั่วคราวให้คลายเหนื่อย
พักฟื้น(v) recuperate, See also: recover, convalesce, Example: ผู้หญิงที่คลอดลูกควรพักฟื้นประมาณ 3 เดือน, Thai Definition: พักผ่อนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ เมื่อหายเจ็บป่วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พักก. หยุดชั่วคราว เช่น พักร้อน พักเครื่อง, อยู่ชั่วคราว, อาศัยชั่วคราว, เช่น บ้านพัก
พักรอรั้ง มักใช้ในความปฏิเสธ เช่น ไม่พักต้องว่า.
พักน. คราว เช่น เมื่อพักที่น้ำท่วม การจราจรติดขัดมาก, ช่วงระยะเวลา เช่น เดินไปพักหนึ่ง หยุดเป็นพัก ๆ.
พักตร-, พักตร์(พักตฺระ-, พัก) น. หน้า, ใช้ว่า พระพักตร์.
พักตรา(พักตฺรา) น. หน้า.
พักตราดู พักตร-, พักตร์.
พักตรากฤติ(-กฺริด) น. โฉมหน้า เช่น พักตรากฤติอันบริสุท- ธิพบูและโสภา (สมุทรโฆษ).
พักตรากฤติดู พักตร-, พักตร์.
พักตาน. ผู้พูด, ผู้กล่าว.
พักผ่อนก. หยุดทำงานชั่วคราวให้คลายเหนื่อย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pauseพัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dormantพักตัว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
suspendพักไว้, รอไว้, งดไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พัก[phak] (v) EN: rest ; relax ; take a break ; take a rest ; take a vacation ; have a break ; stop  FR: se reposer ; prendre un peu de repos
พัก[phak] (v) EN: stay ; stay at ; stay over ; reside ; dwell ; lodge  FR: loger ; résider ; demeurer ; séjourner
พัก[phak] (v) EN: stop for a while ; lay off ; suspend  FR: interrompre ; arrêter momentanément
พักกลางวัน[phak klāngwan] (n, exp) EN: breaktime ; lunch break ; lunchtime  FR: pause de midi [f] ; heure de table [f]
พักกลางวัน[phak klāngwan] (v, exp) EN: take lunch break ; knock off at noon ; rest at noon ; leave off work at noon
พักการเจรจา[phak kān jēnrajā] (v, exp) EN: suspend negotiations  FR: suspendre les négociations
พักครึ่ง[phak khreung] (n, exp) FR: mi-temps [f] ; pause [f]
พักงาน[phak ngān] (v, exp) EN: be suspended from job ; stop working ; remove from office ; suspend from office
พักชำระหนี้[phak chamra nī] (v, exp) EN: suspend repayment
พักดื่มกาแฟ[phak deūm kāfaē] (n, exp) EN: coffee break  FR: pause-café [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
house guest(n) ผู้พักอาศัย เช่น As a house guest, although it is quite proper to use up all the hot water and demand other comforts you are used to, it is not done to blow your nose in the sheets or polish shoes with towels even when invited to do so by the host who says make yourself feel at home.
adjoining room[แอดจอยนิ่ง รูมส์] (n) ห้องพักสองห้องที่เชื่อมต่อกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abide at(phrv) พัก, See also: อาศัย, อยู่, Syn. abide in
abide in(phrv) พัก (คำเก่า), See also: อาศัย, อยู่, Syn. abide at
break(n) พัก
breathe(vi) หายใจ, See also: พักเหนื่อย, หยุดชั่วหายเหนื่อย, พักผ่อน, คลายเครียด
blow down(phrv) พักลงไปใน (มักเป็นส่วนที่เป็นแอ่ง หลุม ปล่อง)
camp(vi) พักอยู่ชั่วคราว, Syn. encamp
convalesce(vi) พักฟื้น
camp out(phrv) ตั้งค่ายพัก, See also: พักแรม, ตั้งเตนท์เพื่อพักผ่อนวันหยุด
convalesce from(phrv) พักฟื้นจาก, See also: ค่อยๆหายจาก
ensconce in(phrv) พักอยู่สบาย, See also: หลบซ่อน, ซ่อนอย่างสบาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a couvert(เอคูเวอ') fr. พักหลบ
abode 1(อะโบด') n. ที่พักอาศัย, Syn. home
abri(เอบรี') n. (pl. abris) ที่พักอาศัยของผู้อพยพ (place of refuge)
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
aerie(แอร์' รี) n. รังนกของนกขนาดใหญ่, ที่พักบนที่สูง, ลูกนก., Syn. aery, eyrie, eyry
aftercare(อาฟ' เทอะแคร์, แอฟ-') n. การดูแลรักษาคนไข้พักฟื้น
armistice(อาร์'มิทิส) n. การสงบศึกชั่วคราว,การพักรบ,การหยุดรบ, Syn. cease-fire, truce
awning(ออ'นิง) n. กระโจม,ผ้าใบบังแดด,ที่พัก
bait(เบท) {baited,baiting,baits} n. เหยื่อ,สิ่งล่อใจ vi. พัก vt. ล่อเหยื่อ,ใส่เหยื่อ,หลอกล่อ,รังแก,ข่มเหง,ให้อาหาร,กินเหยื่อ, Syn. lure, Ant. calm -Conf. bate
bed and boardn. ที่พักและอาหาร,พันธะการสมรส

English-Thai: Nontri Dictionary
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
abode(n) ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พัก
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก,สงเคราะห์,จัดหาที่พักให้
accommodation(n) ที่พัก
apartment(n) อพาร์ทเมนท์,ห้องเดี่ยว,ที่พัก,ห้องเช่า,ห้องชุด
armistice(n) การสงบศึก,การหยุดรบ,การพักรบ,การหย่าศึก
asylum(n) ที่พักอาศัย,ที่ลี้ภัย,โรงพยาบาลบ้า
billet(n) ท่อนไม้,ท่อนเหล็ก,ท่อนปืน,เศษเหล็ก,หอพักทหาร
board(n) กระดาน,กระดาษแข็ง,ที่พัก,อาหาร,สภา,คณะกรรมการ,ผู้บริหาร
boarding(adj) ให้เช่าที่พักพร้อมจัดอาหารให้ด้วย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
休みます[แอดจอยนิ่ง รูมส์, yasumi masu] (vi) พัก, พักผ่อน, หยุดพัก
昼休み[ひるやすみ, hiruyasumi, hiruyasumi , hiruyasumi] (n, adv) พักกลางวัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
泊まる[とまる, tomaru] TH: พักแรม  EN: to stay at (e.g. hotel)
休む[やすむ, yasumu] TH: พักผ่อน

German-Thai: Longdo Dictionary
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
dortที่โน่น เช่น Wir haben einen Urlaub in Thailand gemacht. Dort haben wir 40 Grad erlebt. เราไปพักร้อนที่เมืองไทยมา ที่นั่นเราได้เผชิญความร้อนถึงสี่สิบองศา
inzwischen(adv) ระหว่างนั้น(ช่วงเวลา) เช่น Er ist 2 Wochen im Urlaub gewesen. Ich habe inzwischen allein gearbeitet. เขาไปพักร้อนมาสองอาทิตย์ ระหว่างนั้นฉันทำงานเพียงลำพัง, See also: währenddessen, Syn. in der Zwischenzeit
Zimmer(n) |das, pl. Zimmer| ห้องพักในโรงแรม
Urlaubsgeld(n) |das| เงินสำหรับพักร้อนที่ได้จากนายจ้างนอกเหนือจากเงินเดือน
Urlaub(n) |der, pl. Urlaube| ช่วงหยุดพักร้อน
Urlauber(n) |der, pl. Urlauber| คนที่กำลังหยุดพักร้อน, See also: der Tourist
ein Risiko eingehenเสี่ยง เช่น Er geht das Risiko nicht ein, in der Sahara Urlaub zu machen. เขาไม่ขอเสี่ยงไปเที่ยวช่วงหยุดพักร้อนในทะเลทรายซาฮารา
Wohnung(n) |die, pl. Wohnungen| ที่พักอาศัยที่อาจประกอบด้วยหนึ่งถึงหลายห้อง ภายในบ้านหรือตึกหนึ่งหลังอาจมีหลาย Wohnung เช่น Einzimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่และห้องน้ำ, Zweizimmerwohnung ห้องชุดที่มี 2 ห้องใหญ่บวกห้องครัวและห้องน้ำ, Eigentumswohnung ห้องชุดที่ตนเองเป็นเจ้าของ, 1.5-Zimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่ บวกห้องครัวและห้องน้ำ
Wohnort(n) |der| สถานที่พักหรือพำนักอยู่, See also: der Wohnsitz

French-Thai: Longdo Dictionary
séjour(n) |m| การพำนักอยู่, การอาศัยอยู่ เช่น faire un bref séjour พักอาศัยช่วงสั้นๆ
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน
foyer d'étudiants(n) |m| หอพักนักศึกษา, Syn. la cité universitaire
cité universitaire,-s(n) |f| หอพักนักศึกษา, Syn. foyer d'étudiants
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)
ที่ไหน (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Il habite où? = Où est-ce qu'il habites? เขาอยู่ที่ไหน, Tu vas où en vacances? เธอไปเที่ยวพักร้อนที่ไหน
logement(n) |m| ที่พักอาศัย, Syn. résidence, habitat, appartement

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top