ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พอแล้ว

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พอแล้ว-, *พอแล้ว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอแล้ว[ADV] enough, Syn. เหมาะแล้ว, ควรแล้ว, Example: ชีวิตของเธอลำบากมาพอแล้ว น่าจะสบายเสียที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอาละพอแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That's it!พอแล้วReal Steel (2011)
Enough.พอแล้ว The Doctor (2012)
I heard nothing. I've got my own troubles.ฉันไม่สน ฉันมีปัญหามากพอแล้ว The Great Dictator (1940)
- Oh, well, please don't be polite. I... It's very kind of you but I'll be all right if they just change the cloth.คุณสุภาพมากเลย แต่แค่ให้เขาเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะใหม่ก็พอแล้วค่ะ Rebecca (1940)
That's enough.พอแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Wallace that's enough.วอลเลซ... ...พอแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
This will be quite enough, thank you.แค่นี้ก็พอแล้วฮะ ขอบคุณ The Little Prince (1974)
-No, this is fine.ไม่ ๆ พอแล้วครับ Oh, God! (1977)
-No. This is fine.ไม่ พอแล้วๆ Oh, God! (1977)
Sit down, Sonny, I've answered enough questions.นั่งลง หลานชาย ผมตอบคำถามมากพอแล้ว Oh, God! (1977)
There's been enough of that.มันเกิดขึ้นมากพอแล้ว Oh, God! (1977)
That's enough of these little games for the moment.นั่น พอแล้ว อย่ามาทะเลาะกันตอนนี้. Suspiria (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พอแล้ว[v. exp.] (phø laēo) EN: stop it !   FR: ça suffit ! ; assez !

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Enough is enough.[IDM] พอแล้ว, See also: ไม่เอาอีกแล้ว
enough[INT] พอแล้ว! (คำไม่เป็นทางการ), See also: หยุด!

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enough(อีนัฟ') adj.,adv. พอ,พอเพียง -n. ปริมาณหรือจำนวนที่พอเพียง,ความพอเพียง. -interj. พอแล้ว! หยุด! ดีแล้ว!, Syn. adequate

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
結構[kekkou] พอแล้ว, ค่อนข้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top