ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พอสมควร

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พอสมควร-, *พอสมควร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอสมควร[ADV] moderately, See also: reasonably, Syn. พอควร, พอเหมาะพอควร, พอสมควร, Example: การกู้วิกฤติต้องมองให้รอบคอบ และลึกพอสมควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พอสมควรว. พอประมาณ เช่น เรียนเก่งพอสมควร ทำดีพอสมควร, พอควร ก็ว่า.
ท้วม, ท้วม ๆพอสมควร, พอประมาณ, เช่น พอท้วม ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll try talking with them for the time being, but it's risky.ฉันได้พยายามคุยกับพวกนั้นเป็นเวลาพอสมควร\แต่ว่ามันค่อนข้างเสี่ยง Akira (1988)
I'm a reasonably intelligent guy, but this...ฉันเป็นคนฉลาดพอสมควร แต่นี้ Contact (1997)
- Some.- พอสมควร The Education of Little Tree (1997)
Marla.... ..the big tourist.แต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่อีกนานไหม มันก็คงนานพอสมควร Fight Club (1999)
I've done quite a bit of research, knowing how hard you are to please.ผมหาข้อมูลมาพอสมควร และรู้ว่าคุณเอาใจยากขนาดไหน Mulholland Dr. (2001)
Okay. He's been like that for a while.ได้ เขาเป็นแบบนั้นมานานพอสมควรแล้ว Signs (2002)
- Try not to drop him. - It's pretty high.พยายามอย่าโยนเขานะ / มันสูงพอสมควร Ladder 49 (2004)
It's actually quite valuable.นัมแพงพอสมควรNational Treasure (2004)
I could figure out vaguely where she wasผมคิดไตร่ตรองพอสมควร ว่าเธออยู่ที่ไหน Windstruck (2004)
You have been together for a few days, there must be someone you can't stand.พวกคุณอยู่ด้วยกันมาพอสมควรแล้ว ใครที่คุณคิดว่าอยู่ร่วมกับเขาไม่ได้ Go Go G-Boys (2006)
Well, the thing is... anyways, I've seen and heard something about it.พอสมควร,ฉันได้ยินและเห็นของดีอะไรบางอย่างมาล่ะ Episode #1.1 (2006)
We've progressed enough for now, you kids want a break?เรียนมาพอสมควร วันนี้พอแค่ก่อนดีใหม พักหน่อยดีกว่ามั๊ยเด็กๆ Dasepo Naughty Girls (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meetly[ADV] พอสมควร, Syn. fair, timely
moderate[ADJ] ปานกลาง, See also: พอสมควร, กลางๆ, Syn. temperate, average, medium, fair, Ant. immoderate, excessive, heavy
reasonable[ADJ] พอสมควร, See also: เหมาะสม, ไม่เกินไป, Syn. moderate, proper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comparative(คัมแพ'ระทิฟว) adj. เกี่ยวการเปรียบเทียบ,ซึ่งเทียบเคียง,พอสมควร., See also: comparativist ผู้เปรียบเทียบ, Syn. parallel -Conf. superlative
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง,พอสมควร,พอประมาณ,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา,ทำให้น้อยลง,เป็นพิธีกร,เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing
pascalปาสกาลเป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่นิยมใช้กันมากพอสมควร มักใช้ในการสอนวิชามโนทัศน์ในการเขียนโปรแกรม ผู้คิดภาษานี้ชื่อ Niklaus Wirth แต่ตั้งชื่อภาษาตามชื่อของนักคณิตปรัชญาคนสำคัญคนหนึ่งคือ Blaise Pascalดู high level language ประกอบ
rather(รา'เธอะ) adv. ค่อนข้าง,ค่อนข้างจะ,ออกจะ,พอสมควร,อยาก,มากกว่า,ตรงกันข้าม,แน่นอนทีเดียว -interj. คำอุทานแสดงการยืนยัน
reasonable(รี'เซินนะเบิล) adj. เหมาะสม,มีเหตุผล,พอสมควร,ไม่เกินไป,ไม่แพงไป,ราคาพอสมควร, See also: reasonableness n. reasonability n. reasonable adv., Syn. sensible,judicious,rational ###A. illogical
shut downปิดเครื่องหมายถึงคำสั่งปิดเครื่องในระบบวินโดว์ ซึ่งจะมีขั้นตอนการทำงานเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนที่จะแจ้งให้ทราบว่า สามารถปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
tolerable(ทอล'เลอระเบิล) adj. ทนทาน,อดทน,ดีพอสมควร,ไม่เลว, See also: tolerableness n. tolerability n. tolerably adv., Syn. endurable,fair,mediocre

English-Thai: Nontri Dictionary
reasonable(adj) เหมาะสม,มีเหตุผล,พอสมควร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top