ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พวกพ้อง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พวกพ้อง-, *พวกพ้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พวกพ้อง(n) friends, See also: relatives, companions, gang, adherent, Syn. พรรคพวก, พวก, Example: รักในที่นี้มีหลายแบบคือ รักพ่อแม่ญาติพี่น้อง รักเพื่อน รักพวกพ้อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พวกพ้องน. หมู่ญาติ, เพื่อนฝูง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พวกพ้อง[phūakphøng] (n) EN: friends ; relatives ; companions ; gang ; adherent  FR: proches [mpl] ; siens [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brotherhood(n) พวกพ้องเดียวกัน, Syn. fellowship, Ant. hostility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clansmann. สมาชิกของเผ่าพันธ์,พรรคพวก,พวกพ้อง, See also: clansmanship n. ดูclansman
friend(เฟรนดฺ) n. เพื่อน,สหาย,มิตร,พวกพ้อง,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,คนคุ้นเคย,สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ) . vt. ทำให้เป็นเพื่อน, See also: friendless adj. friendlessness n. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
ally(n) พันธมิตร,พรรคพวก,พวกพ้อง
apostasy(n) การปลีกตัวออกจากพวกพ้อง,การละทิ้งศาสนา
apostate(n) ผู้ปลีกตัวจากพวกพ้อง,ผู้ละทิ้งศาสนา
clansman(n) พี่น้องร่วมสกุล,พี่น้องร่วมแซ่,พวกพ้อง
friendless(adj) ไม่มีเพื่อน,ไม่มีพวกพ้อง,ไม่มีพรรคพวก
nepotism(n) การแบ่งพรรคพวก,การถือพวกพ้อง,การเลือกที่รักมักที่ชัง
partisan(adj) ซึ่งแบ่งพวกพ้อง,ซึ่งถือพรรคถือพวก,ซึ่งเข้าข้าง
partisan(n) ผู้เข้าข้าง,พรรคพวก,พวกพ้อง,พลพรรค
partizan(n) ผู้เข้าข้าง,พรรคพวก,พวกพ้อง,พลพรรค

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top