ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พล่าน

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พล่าน-, *พล่าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พล่าน(adv) excitedly, See also: turbulently, wildly, restlessly, restively, Syn. ลนลาน, วุ่นวาย, Example: กระต่ายในกรงหวาดกลัวและตื่นตระหนกจนถึงกับวิ่งพล่านอยู่ในกรงเล็กๆ
พล่าน(v) be in tumult, See also: be in disorder, be in confusion, run excitedly, Syn. ป่วน, ปั่นป่วน, สับสน, ลนลาน, วุ่นวาย, Example: นักศึกษาและผู้ฟังในห้องสัมมนาเริ่มพล่านเมื่อฝนเริ่มตก, Thai Definition: อาการเป็นไปในลักษณะป่วน วุ่น สับสน ลนลาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พล่าน(พฺล่าน) ว. อาการเป็นไปในลักษณะป่วน วุ่น สับสน ลนลาน ซ่าน หรืออย่างอื่นที่คล้ายกัน เช่น เดือดพล่าน วิ่งพล่าน เดินพล่าน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พล่าน[phlān] (v) EN: be in tumult ; be in disorder ; be in confusion ; run excitedly  FR: être obsédé ; être monomaniaque
พล่าน[phlān] (adv) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boisterous(บอย'สเทอเริส) adj. หยาบ,หนวกหู,อึกทึก,พล่าน,เอะอะ, See also: boisterousness n. ดูboisterous, Syn. rowdy, Ant. restrained
bubble(บับ'เบิล) {bubbled,bubbling,bubbles} n. ฟอง,ฟองอากาศ,ฟองน้ำ,สิ่งที่ไร้ความแน่นหรือความถาวร,การลวงตา,การเป็นฟอง,เสียงแตกเป็นฟอง,การโกง. vi. เป็นฟอง,เกิดฟอง,เดือด,พูดจ้อ,พล่านไปด้วย,โกงหลอกลวง vt. ทำให้เป็นฟอง
ebullient(อิบัล'เยินทฺ) adj. กระตือรือร้นมาก,เดือดพล่าน,พล่าน, See also: ebullience, ebulliency n.
ebullition(เอบบะลิชเชิน) n. อารมณ์เดือดพล่าน,การระเบิด,ความเดือดพล่าน,การเดือด
furor(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
furore(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
outburst(เอาทฺ'เบิร์สทฺ) n. การระเบิดออก,การเดือดพล่าน,การหลั่งออก,การออก,การพ่นออก, Syn. eruption
rampage(แรม'พิจฺ) n. ความโมโหโทโส,พฤติกรรมที่รุนแรง,ความตึงตัง. vi. แสดงออกด้วยความโมโหโทโส,วิ่งพล่าน,ตึงตัง,อาละวาด, -Phr. (on the rampage อาละวาด,มากมาย), Syn. outbreak, frenzy, storm, rage
rampant(แรม'เพินทฺ) adj. รุนแรง,ตึงตัง,อาละวาด,วิ่งพล่าน,แผลงฤทธิ์,ยืนบนขาหลัง., Syn. raging, furious
roaring(รอ'ริง) n. เสียงคำราม,การแผดเสียงคำราม,เสียงสนั่น,เสียงอึกทึกครึกโครม adj. ซึ่งแผดเสียงดัง,ดังสนั่น,อึกทึกครึกโครม, (ไฟ) ลุกฮือ,เดือดพล่าน adv. มาก,ยิ่ง,เต็มที่, Syn. bellowing, booming

English-Thai: Nontri Dictionary
boil(vi, vt) ต้ม,เดือด,เดือดดาล,เดือดพล่าน
congest(vt) พลุกพล่าน,ทำให้แออัด,ทำให้เลือดคั่ง
congestion(n) ความพลุกพล่าน,ความแออัด,เลือดคั่ง
ebullition(n) ความเดือด,ความเดือดพล่าน,การระเบิด,อารมณ์ไม่ดี
outburst(n) การปะทุ,การระเบิดออก,การเดือดพล่าน
ramp(vi) กระโจน,วิ่งพล่าน,โมโหโทโส,อาละวาด
rampage(n) การอาละวาด,ความวุ่นวาย,ความโมโห,การวิ่งพล่าน
rampant(adj) โกรธเกรี้ยว,วิ่งพล่าน,อาละวาด,แผลงฤทธิ์
seethe(vi) เดือดพล่าน,เป็นฟอง,เร่าร้อน,ตื่นเต้น
seethe(vt) ทำให้ร้อน,ต้ม,ทำให้เดือดพล่าน

French-Thai: Longdo Dictionary
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top