ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พลบ

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พลบ-, *พลบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลบ[N] dusk, See also: twilight, nightfall, evening, Syn. พลบค่ำ, Example: พอจวนพลบ คุณแม่ก็พาฉันออกไปเดินในทุ่งกว้าง, Thai definition: เวลาย่ำค่ำ, เวลาโพล้เพล้
พลบค่ำ[N] dusk, See also: twilight, nightfall, evening, Syn. พลบ, Example: ในตอนพลบค่ำ รถยนต์คันที่นั่งมาเกิดเบียดกับรถยนต์อีกคันหนึ่ง, Thai definition: เวลาย่ำค่ำ, เวลาโพล้เพล้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พลบ(พฺลบ) น. เวลายํ่าคํ่า, เวลาโพล้เพล้, เวลาเข้าไต้เข้าไฟ, เช่น ตะวันชิงพลบ, พลบค่ำ ก็ว่า, ในบทกลอนแผลงเป็น พระลบ ก็มี.
พลบค่ำน. เวลาย่ำค่ำ, เวลาโพล้เพล้, เวลาเข้าไต้เข้าไฟ, พลบ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The apes are marching on your city.พวกลิงกําลังเคลื่อนพลบุกเมีองคุณ Beneath the Planet of the Apes (1970)
It's the brightest star you can see in the dusk of evening.เป็นดาวที่สว่างที่สุด ที่สามารถเห็นได้ตอนพลบค่ำ The Education of Little Tree (1997)
Wherever you may be in the dusk of evening, you look up at the Dog Star.ไม่ว่าหลานจะอยู่ที่ไหน ตอนพลบค่ำ ลองมองไปที่ดาวสุนัข The Education of Little Tree (1997)
But no matter where I am, in the dusk of evening,แต่ไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหน ตอนพลบค่ำ The Education of Little Tree (1997)
General Butlers services were also in demand in the United States in the 1930s as president Franklin Delano Roosevelt sought to relieve the misery of the depression through public enterprise and to offer regulation on corporate exploitation and misdeeds.บริการของนายพลบัทเลอร์เป็นที่ต้องการ ในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วย ขณะที่ประธานาธิบดีรูสเวลท์ The Corporation (2003)
General Butler in a treasonous plan.นายพลบัทเลอร์ให้เข้าร่วมในแผนการทรยศชาติ The Corporation (2003)
Generally around dark. At dark.ปกติก็ราวพลบค่ำ หัวค่ำ No Country for Old Men (2007)
The General said to call this number if I needed help.โอเปอเรเตอร์ค่ะ ท่านนายพลบอกว่าให้โทรเบอร์นี้หากต้องการความช่วยเหลือ Going Under (2008)
The general specifically asked that I bring you in alive.นายพลบอกให้จับคุณแบบเป็นๆ เดินไป Deal or No Deal (2008)
Before night,"ก่อนพลบค่ำ Goodbye to All That (2008)
Street name playboy. Vice broke up a drug ring.ชื่อในวงการว่าเพลบอย Brothers in Arms (2008)
In world mythology by the negative aspects of the great mother.ในโลกของภาพลบของแม่ที่ดี Paradise (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลบค่ำ[n.] (phlop) EN: dusk ; sunset   FR: crépuscule [m]
พลบค่ำ[n.] (phlop kham) EN: dusk ; gloaming   FR: crépuscule [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evenfall[N] พลบค่ำ (คำโบราณ), See also: โพล้เพล้, Syn. dusk, twilight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gloam(โกลม) n. สายัณห์,เวลาพลบค่ำ
gloaming(โกลม'มิง) n. สายัณห์,เวลาพลบค่ำตะวันยอแสง
plebiscite(เพลบ'บิไซทฺ) n. การลงคะแนนเสียงโดยประชาชนทั่วไป, See also: plebiscitary adj.
plebs(เพลบซ) n.สามัญชน,ประชาชนทั่วไป pl. plebes, Syn. common people

English-Thai: Nontri Dictionary
evening(n) เวลาเย็น,ตอนเย็น,ยามเย็น,ยามสายัณห์,ตอนค่ำ,เวลาพลบค่ำ
gloaming(n) เวลาโพล้เพล้,เวลาพลบค่ำ,ยามสายัณห์

French-Thai: Longdo Dictionary
soir(n) |m| ช่วงเย็น, ตอนเย็น, เวลาพลบค่ำ เช่น du matin au soir ตั้งแต่เช้าถึงเย็น, See also: A. matin

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top