ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พร่ำ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พร่ำ-, *พร่ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร่ำ(v) repeated, See also: be constant, continue, Syn. พูดพร่ำ, พร่ำ, Example: เมื่อเขาหายเมาแล้วเขาจะเสียใจที่พร่ำในสิ่งที่ไม่น่าพูดเยอะแยะ, Thai Definition: พูดซ้ำๆ ซากๆ, บ่อยๆ
พร่ำบ่น(v) grumble, See also: complain, gripe, grouch, bleat, carp, whine, Syn. พูดพร่ำ, Example: เธอมักพร่ำบ่นเมื่อเห็นผมดื่มเหล้าเป็นประจำ, Thai Definition: พูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ อยู่เรื่อยไป
พร่ำพูด(v) be garrulous, See also: talk unceasingly, Syn. พูดพร่ำ, พร่ำ, Ant. เงียบ, ปิดปากเงียบ, Example: ผู้เฒ่าปล่อยให้ชายฉกรรจ์พร่ำพูดอยู่คนเดียวจนเหนื่อยหมดแรง, Thai Definition: พูดเหมือนกันและติดๆ กัน
พร่ำสอน(v) exhort, See also: complain continually, Syn. สอน, สั่งสอน, Example: พระผู้มีพระภาคทรงสั่งสอน พร่ำสอนภิกษุสงฆ์ประมาณพันรูป ในไพรสนฑ์, Thai Definition: สอนอยู่เสมอๆ
พร่ำพลอด(v) be occupied with endless whispers of love, See also: beseech continuously plead with sweet words, Syn. ออดอ้อน, ออเซาะ, พลอดพร่ำ, พลอดรัก, Example: เขาพร่ำพลอดอยู่กับหญิงคนรักได้ทั้งวัน, Thai Definition: พูดออดอ้อน, พูดออเซาะ
พร่ำเพ้อ(v) talk nonsense, Syn. เพ้อ, เพ้อพร่ำ, รำพัน, Example: ทั้งๆ ที่ตัวเองหมดวาสนาจะมีความรักกับเขาได้แต่ก็ยังพร่ำเพ้อถึงความรัก, Thai Definition: เพ้อร่ำไป
พร่ำเพรื่อ(adv) repetitiously, See also: again and again, Syn. บ่อยเกิน, มากเกินไป, Example: ถ้าไม่หยุดยั้งการใช้ปุ๋ยอย่างพร่ำเพรื่อแล้วทะเลและทะเลสาปจะตายและน้ำดื่มที่ปลอดภัยจะหาได้ยาก, Thai Definition: อย่างไม่เป็นกิจจะลักษณะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พร่ำ(พฺรํ่า) ว. รํ่าไป, ซํ้า ๆ ซาก ๆ, บ่อย ๆ, เช่น พร่ำบ่น พร่ำเพ้อรำพัน พร่ำสาธยายมนตร์.
พร้ำ(พฺรํ้า) ว. พร้อม.
พร่ำพลอด(-พฺลอด) ก. พูดออดอ้อนออเซาะ.
พร่ำเพรื่อ(-เพฺรื่อ) ว. เกินขอบเขต, บ่อย ๆ ไม่เป็นกิจจะลักษณะ, เช่น พูดพร่ำเพรื่อ, เพรื่อ ก็ว่า.
พร่ำเพ้อก. รำพัน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พร่ำ[phram] (v) EN: talk interminably ; harp on  FR: parler interminablement ; s'étendre ; rabâcher
พร่ำ[phram] (adv) EN: ad nauseam ; indiscriminately ; promiscuously ; repeatedly  FR: continuellement
พร่ำสอน[phramsøn] (v) EN: be tireless in teaching ; teach with tireless zeal

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chivvy up(phrv) พร่ำสอน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. chivy up
chivy up(phrv) พร่ำสอน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. chivvy up
din in(phrv) ตอกย้ำ, See also: พร่ำสอนสั่ง, สั่งสอนซ้ำซากเพื่อให้ทำ
drill in(phrv) พูดตอกย้ำ, See also: พร่ำสอน, Syn. hammer in
drill into(phrv) ตอกย้ำ, See also: พร่ำสอน, Syn. hammer into
drive in(phrv) ตอกย้ำ, See also: พร่ำสอน, สอนซ้ำๆ, Syn. hammer in
drive into(phrv) พร่ำสอนสั่ง, See also: ตอกย้ำ, Syn. hammer into
drum in(phrv) ตอกย้ำ, See also: พร่ำสอน, Syn. hammer in, hammer into
drum into(phrv) ตอกย้ำ, See also: พร่ำสอน, Syn. hammer in, hammer into
gabble away(phrv) พร่ำพูด, See also: พูดไม่หยุด, พูดไม่รู้เรื่อง, Syn. gabble on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gabble(แกบ'เบิล) {gabbled,gabbling,gabbles} vi. พูดพร่ำ,พูดฉอด ๆ , (ไก่) ร้องเสียงกระต๊าก ๆ vt. พูดฉอด ๆ n. การพูดพร่ำ,การพูดอย่างเร็ว ๆ ที่ไร้สาระ, Syn. chatter, babble, prattle
galimatiasn. การพูดสับสน,การพูดพร่ำและเร็วจนฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง
importunate(อิมพอ' ชะนิท) adj. รีบด่วน, เร่งด่วน, รบเร้า, เรียกร้อง, พร่ำ, รบกวน., See also: importunately adv. importunateness n., Syn. insistent, persistent, eager
importune(อิมพอร์ทูน') vt. รบเร้า, เรียกร้อง, พร่ำ, รบกวน. -vt. รบเร้าไม่หยุด, เรียกร้องไม่หยุด, See also: importunely adv. importuner n.
importunity(อิมพอร์ทู' นิที) n. การรบเร้า, การเรียกร้อง, การพร่ำ, การขอร้องอย่างไม่หยุด
inculcate(อินคัล' เคท) vt. พร่ำสอน, พร่ำบ่น, พร่ำ, ทำให้รับความคิดหรือความรู้สึก., See also: inculcation n. inculcator n., Syn. impress
prate(เพรท) vi.,vt.,n. (การ) พูดพร่ำ,พูดเรื่อยเปื่อย, See also: prater n. pratingly adv., Syn. babble
slop(สลอพ) vt.,vt. ทำเลอะ,ทำล้น,ทำหก,ทำเปื้อน,เลี้ยงหมูหรือสัตว์อื่นด้วยเศษอาหาร,ลุยเลน,ลุยโคลน,กินเสียงดัง,พูดพร่ำ n.. ปริมาณของเหลวที่หก (ล้น,เลอะ,เปื้อน) ,อาหารทำอย่างลวก ๆ ,น้ำสกปรก,หิมะกึ่งละลายที่สกปรก,เศษอาหารตามห้องครัว,ข้าวต้ม,อาหารเหลว,เลน,โคลน,เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์

English-Thai: Nontri Dictionary
gabble(n) การพูดเร็ว,การพูดฉอด,การพูดพร่ำ
gabble(vi) พูดเร็ว,พูดฉอดๆ,พูดพร่ำ,พูดน้ำไหลไฟดับ
grouchy(adj) หงุดหงิด,พร่ำบ่น,ไม่สบายใจ,ไม่พอใจ,อารมณ์ไม่ดี
grumble(n) การพร่ำบ่น,การบ่น,การโอดครวญ
grumble(vi) พร่ำบ่น,บ่น,ครวญ
inculcate(vt) อบรม,พร่ำสอน,จ้ำจี้จ้ำไช,ย้ำ
prate(n) การพูดเพ้อเจ้อ,การพูดพร่ำ,การพูดจ้อ,การพูดเรื่อยเปื่อย
prate(vi) พูดพร่ำ,พูดเพ้อเจ้อ,พูดเรื่อยเปื่อย,พูดจ้อ
prattle(n) การพูดเพ้อเจ้อ,การพูดพร่ำ,การพูดจ้อ,การพูดเรื่อยเปื่อย
prattle(vi) พูดพร่ำ,พูดเพ้อเจ้อ,พูดเรื่อยเปื่อย,พูดจ้อ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top