ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พระอาทิตย์

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พระอาทิตย์-, *พระอาทิตย์*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พระอาทิตย์(n) sun

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระอาทิตย์(n) sun, Syn. ตะวัน, สุริยา, ดวงอาทิตย์, อาทิตย์, ดวงตะวัน, Ant. พระจันทร์, ดวงจันทร์, Example: เวลาของอินเดียและอุษาคเนย์ทั่วไปเวลาของรอบปีนั้นใช้เกณฑ์ของพระอาทิตย์แทนพระจันทร์, Count Unit: ดวง
พระอาทิตย์ตกดิน(n) sunset, Syn. พระอาทิตย์ลับฟ้า, Ant. พระอาทิตย์ขึ้น, Example: เขาพาครอบครัวไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรหมเทพ, Thai Definition: พระอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้าในยามเย็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาณุพระอาทิตย์.
สุร- ๑พระอาทิตย์.
สูรพระอาทิตย์. (ป., ส.).

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระอาทิตย์[Phra-Āthit] (n, prop) EN: sun  FR: Soleil [m]
พระอาทิตย์ขึ้น[Phra-Āthit kheun] (n, exp) EN: sunrise  FR: lever du soleil [m]
พระอาทิตย์ตกดิน[Phra-Āthit tokdin] (n, exp) EN: sunset  FR: coucher du soleil [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
midnight sun(n) พระอาทิตย์เที่ยงคืน
sun(n) ดวงอาทิตย์, See also: พระอาทิตย์, ตะวัน, Syn. solar disk, day-star
sun(n) พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตก, Syn. sunrise, sunset
sunrise(n) พระอาทิตย์ขึ้น, See also: อรุณรุ่ง, Syn. sunup, Ant. sunset
sunset(n) พระอาทิตย์ตก
sunup(n) พระอาทิตย์ขึ้น, Syn. sunrise, A.M.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
aphelion(อะฟี'ลิอัน, อะเฟ็ล'ลิอัน) n., (pl. aphelia) จุดไกลสุดของดาวหางหรือดาวนพเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์ (furthest from the sun)
ramadan(แรมมะดาน') n. เดือน9ของปฏิทินอิสลาม,การอดอาหารประจำอย่างเข้มงวดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกที่กระทำในเดือนนี้
sun diskn. จานพระอาทิตย์,สัญลักษณ์พระอาทิตย์
sunsetn. พระอาทิตย์ตกดิน,วัยดึก,วัยชรา

English-Thai: Nontri Dictionary
corona(n) พระอาทิตย์ทรงกลด,พระจันทร์ทรงกลด,มงกุฎ,มาลา,โคมระย้า
dawn(vi) พระอาทิตย์ขึ้น,(ตะวัน)ทอแสง,เริ่มสว่าง
set(vi) เริ่มทำ,ตั้งต้น,เคลื่อนลง,ตก(พระอาทิตย์),ลงนาม
sun(n) แดด,พระอาทิตย์,ความรุ่งโรจน์,จุดเด่น,ข้อได้เปรียบ
sundown(n) เวลาพระอาทิตย์ตก,ยามเย็น
sunrise(n) ยามอรุณรุ่ง,เวลาพระอาทิตย์ขึ้น
sunset(n) เวลาพระอาทิตย์ตก,ยามเย็น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[よう, you] (n, adj) พระอาทิตย์, แสงแดด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ひ, hi] TH: พระอาทิตย์  EN: sun

German-Thai: Longdo Dictionary
Morgen(n) |der, pl. Morgen| เวลาเช้า, ตอนเช้า เช่น Am Morgen geht die Sonne auf. พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า
Sonnenuntergang(n) |der| การตกของพระอาทิตย์, พระอาทิตย์ตกดิน, See also: A. Sonnenaufgang

French-Thai: Longdo Dictionary
soleil(n) |m| พระอาทิตย์ ดวงอาทิตย์
il y a du soleilพระอาทิตย์ส่องแสง, See also: il fait, il fait du soleil
soleil(n) |m| ดวงอาทิตย์, พระอาทิตย์, ตะวัน
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top