ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พระมหากษัตริย์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พระมหากษัตริย์-, *พระมหากษัตริย์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระมหากษัตริย์(n) great king, See also: king, Syn. กษัตริย์, พระราชา, พระเจ้าอยู่หัว, พระเจ้าแผ่นดิน, ราชา, กษัตรา, Example: ประเทศไทยโชคดีนักหนาที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์เป็นเวลานานกว่า 40 ปีเป็นประวัติการณ์, Count Unit: พระองค์, Thai Definition: ผู้ครองแผ่นดิน, Notes: (ราชา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทเวศ, เทเวศร์, เทเวศวร์พระมหากษัตริย์, เจ้านาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Rex (L.) (King)พระมหากษัตริย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kingพระมหากษัตริย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kingพระมหากษัตริย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Rex (King) (L.)พระมหากษัตริย์ [ใช้คำย่อว่า R. (ปร.)] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perpetuity of the kingพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งตลอดกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rex non potest peccare (L.)พระมหากษัตริย์ไม่อาจทรงกระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
King can do no wrong, the; rex non potest peccare (L.)พระมหากษัตริย์ไม่อาจทรงกระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระมหากษัตริย์[phramahākasat] (n) EN: great king ; king  FR: king

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monarch(n) พระมหากษัตริย์, See also: กษัตริย์, พระราชา, เจ้าแผ่นดิน, Syn. king, queen, emperor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monarch(มอน'เนิร์ค) n. กษัตริย์,พระราชา,พระมหากษัตริย์,พระราชินี,ประมุขของรัฐ

English-Thai: Nontri Dictionary
royalist(n) ผู้สนับสนุนพระมหากษัตริย์
sovereign(n) พระมหากษัตริย์,พระเจ้าแผ่นดิน,เหรียญปอนด์

German-Thai: Longdo Dictionary
Philosophie(n) |die, pl. Philosophien| ปรัชญา เช่น Unsere Philosophie lautet: Kunden sind König. ปรัชญาของเราคือ ลูกค้าเป็นพระเจ้า (แปลตรงๆ คือ ลูกค้าคือพระมหากษัตริย์)

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
king bhumibol adulyadej(n) พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top