ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พระภิกษุ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พระภิกษุ-, *พระภิกษุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระภิกษุ(n) Buddhist monk, Syn. พระสงฆ์, ภิกษุ, พระภิกษุสงฆ์, Example: พระองค์เจ้าวาสุกีทรงผนวชเป็นพระภิกษุเมื่อปีมะแม พ.ศ. 2354 โดยสมเด็จพระสังฆราช (สุก) เป็นพระอุปัชฌาย์, Count Unit: รูป, Thai Definition: ชายที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา
พระภิกษุสงฆ์(n) monk, Syn. พระสงฆ์, Example: เขาปวารณาตัวเป็นพระภิกษุสงฆ์สาวกในพุทธศาสนาทันทีที่ฟังเทศน์จบ, Count Unit: รูป, Thai Definition: ชายที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตาลยอดด้วนพระภิกษุที่ต้องอาบัติปาราชิกไม่อาจกลับมาบวชใหม่ได้.
พระผู้เป็นเจ้าพระภิกษุที่นับถือ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระภิกษุ[phraphiksu] (n) EN: Buddhist monk ; Buddhist priest  FR: bonze [m] ; moine bouddhiste [m]
พระภิกษุสงฆ์[phraphiksu] (n) EN: monk

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top