ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พรหมจารี

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พรหมจารี-, *พรหมจารี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรหมจารี(n) Brahmacari, Example: เขาอายุป่านนี้แล้วยังไม่ยอมแต่งงาน คงจะถือพรหมจารีไปแล้ว, Thai Definition: ประพฤติอย่างพรหมคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามหรือคู่ครอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พรหมจารี(n) virginity, See also: chastity, celibacy, Example: ค่านิยมของสังคมไทยให้ความสำคัญกับเรื่องพรหมจารีของผู้หญิงมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ความบริสุทธิ์ของหญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พรหมจารีน. ผู้ศึกษาปรมัตถ์, นักเรียนพระเวท
พรหมจารีผู้ถือพรตบางอย่าง เช่นเว้นเมถุนเป็นต้น, ในพระพุทธศาสนาหมายเอาผู้ตั้งอยู่ในธรรม มีเว้นจากเมถุนเป็นต้น เช่นภิกษุ
พรหมจารีหญิงที่ยังบริสุทธิ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
virginพรหมจารี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Entering the cave of he White Virgins. Her skin is - Too dark.เข้าสู่ถ้ำพรหมจารีผิวนางคล้ำไป Rapa Nui (1994)
And if you stay in the Virgin cave Until the race.และเจ้าต้องอยู่ในถ้ำพรหมจารี จนถึงวันแข่งขัน Rapa Nui (1994)
I'm sure her skin will grow as pure as a baby's But I doubt her virginity will.ข้าเชื่อว่าผิวนางจะขาวดุจทารกทีเดียว แต่ไม่แน่ใจเรื่องพรหมจารี Rapa Nui (1994)
In the White Virgins cave until the race.ในถ้ำพรหมจารีจนกว่าแข่งขัน Rapa Nui (1994)
The girl In the Virgin cave is mine.และชนะการแข่งขัน สาวในถ้ำพรหมจารีเป็นของข้า Rapa Nui (1994)
Special events, such as your senior prom place added pressure on young teens to lose their virginity and also engage in unprotected sex.เหตุการณ์ที่สำคัญ เช่น งานเลี่ยงอำลารุ่น สถานการณ์ สถานที่รุมเร้า ที่จะทำให้สาวรุ่นเสียความเป็นหญิงพรหมจารี และนี่ คือผลพวงของการไม่ป้องกัน The Girl Next Door (2004)
Special events such as senior prom place added pressure on young teens to lose their virginity and engage in unprotected sex.ช่วงเวลาที่สำคัญๆ เช่น งานเลี้ยงอำลารุ่น สถานที่รุมเร้า เป็นใจ ให้วัยรุ่นเสียพรหมจารี ในการมีเซ็กซ์ที่ขาดการป้องกัน The Girl Next Door (2004)
Bye bye virginity!ลาก่อน พรหมจารี! Formula 17 (2004)
Raking in money like the King does virgins.น้ำแลกกับเงิน ราชาทำหญิงพรหมจารีย์ The King and the Clown (2005)
O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who's ever fled to Thy protection, implored Thy help, and sought Thy intercession was left unaided.โอ้ พรหมจารีมารีอา ผู้โอบอ้อมอารี แต่ไหนแต่ไรมา ยังไม่เคยได้ยินเลยว่า ผู้ที่มาพึ่งท่าน มาขอความช่วยเหลือ Loving Annabelle (2006)
O Virgin of virgins, my Mother.พรหมจารีแห่งพรหมจารีทั้งหลาย Loving Annabelle (2006)
Lonely Virgin, share your secrets*หญิงพรหมจารีโดดเดี่ยว แบ่งปันความลับสู่คุณ* Dasepo Naughty Girls (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรหมจารี[phrommajārī] (n) EN: virginity; chastity; celibacy  FR: virginité [f]
พรหมจารี[phrommajārī] (n) EN: brahmacari

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
virtue(n) ความบริสุทธิ์, See also: พรหมจารี, พรหมจรรย์, Syn. chastity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chaste(เชสทฺ) adj. บริสุทธิ์,ดีงาม,ไม่ลามก,เรียบ ๆ ,ง่าย ๆ ,ยังไม่แต่งงาน,พรหมจารี, See also: chasteness n., Syn. celibate
chastity(แชส'ทิที) n. ความบริสุทธิ์,ความสะอาดหมดจด,พรหมจารี,ความกะทัดรัดและเรียบ ๆ, Syn. purity
cherry(เชอ'รี) n. ต้นเชอรี่,ผลเชอรี่,สีแดงสดใส,เยื่อพรหมจารี,ความเป็นหญิงบริสุทธิ์
damsel(แดม'เซิล) n. ผู้หญิงสาว,หญิงพรหมจารี, Syn. maiden
fallen(ฟอล'เลิน) adj. ซึ่งตกลงมา,ซึ่งล้มลง,เสื่อมเสีย,ซึ่งสูญเสียพรหมจารี,ซึ่งถูกทำลาย,ซึ่งถูกพิชิต,ตาย
maidenhead(เมด'ดันเฮด) n. ความบริสุทธิ์,ความเป็นสาว,เยื่อพรหมจารี
pure(เพียว'เออะ) n. บริสุทธิ์,หมดจด,พันธุ์แท้,โดยตรง,ชัดแจ้งและจริง ๆ ,แน่นอน,เกลี้ยงเกลา,ขาวสะอาด,ไม่มีราคี,ไม่มีมลทิน,เป็นหญิงพรหมจารี,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง., See also: pureness n., Syn. unmixed, unpolluted
purity(เพียว'ริที) n. ความบริสุทธิ์,ความสะ-อาดหมดจด,ความไม่มีสิ่งเจือปน,ความไม่มีราคี,ความไม่มีมลทิน,พรหมจารีย์, Syn. cleanness
unclean(อันคลีน') adj. ไม่สะอาด,สกปรก,ไม่บริสุทธิ์,ชั่ว,ชั่วร้าย,ไม่เป็นสาวพรหมจารี,มีมลทิน,คลุมเครือ,ไม่แจ่มแจ้ง., See also: uncleanness n., Syn. filthy, dirty
vestal(เวส'เทิล) adj. เกี่ยวกับเทพธิดาเตาไฟ,บริสุทธิ์,เป็นสาวพรหมจารี. n. สาวพรหมจารี,หญิงที่ยังไม่แต่งงาน,ชี,นักพรตหญิง, Syn. virgin

English-Thai: Nontri Dictionary
chaste(adj) พรหมจรรย์,พรหมจารี,บริสุทธิ์,ดีงาม
chastity(n) พรหมจารี,ความบริสุทธิ์,ความดีงาม
damsel(n) หญิงพรหมจารี,หญิงสาว
purity(n) ความบริสุทธิ์,ความสะอาด,พรหมจารีย์
vestal(adj) บริสุทธิ์,เป็นสาวพรหมจารี
virgin(adj) พรหมจารี,บริสุทธิ์,ไม่มีราคี,ไม่มีมลทิน
virgin(n) สาวพรหมจารี,สาวบริสุทธิ์,สาวพรหมจรรย์
virginal(adj) พรหมจารี,บริสุทธิ์,ไม่มีราคี,ไม่มีมลทิน
virginity(n) พรหมจารี,ความบริสุทธิ์,ความไม่มีมลทิน

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top