ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พยาน

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พยาน-, *พยาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยาน(n) witness, Syn. หลักฐาน, ผู้เห็นเหตุการณ์, Example: พยานในคดีฆาตกรรมต่างปิดปากเงียบ ไม่มีใครกล้าพูด, Count Unit: คน, ปาก, Thai Definition: ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์, ข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้
พยานเอก(n) prime witness, Example: อัยการต้องเอาตัวพยานเอกไปซ่อนไว้เสียก่อน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพยานเอง, Count Unit: ปาก, คน
พยานเท็จ(n) false witness, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ให้การเท็จ
พยานบุคคล(n) witness, See also: oral evidence, Example: ตำรวจได้บันทึกคำให้การของจ่าฤทธิ์หลายครั้งหลายหนในฐานะพยานบุคคล, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้
พยานวัตถุ(n) physical evidence, Example: ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพยานวัตถุต่างๆ มากมาย ที่ยืนยันในการกระทำความผิดของผู้ต้องหาทั้ง 3 รายนี้, Count Unit: สิ่ง, อย่าง, อัน, ชิ้น, Thai Definition: หลักฐาน หรือวัตถุที่ใช้ในการยืนยันหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริง
พยานโจทย์(n) witness for the prosecution, Count Unit: ปาก, คน, Thai Definition: ผู้รู้เห็นที่ให้การฝ่ายโจทก์
พยานเอกสาร(n) documentary evidence, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: เอกสารใช้ในการยืนยันหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริง
พยานเอกสาร(n) documentary evidence, Example: ดิวอี้เสนอหลักฐานต่อศาลทั้งพยานเอกสาร และพยานบุคคลได้ครบครัน, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หลักฐานอ้างอิงที่เป็นเอกสาร
พยานบอกเล่า(n) oral evidence, Example: หลักฐานชิ้นนี้เราได้มาจากพยานบอกเล่า, Count Unit: คน, ปาก
พยานหลักฐาน(n) evidence, See also: testimony, proof, Syn. หลักฐาน, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้การสืบสวนในการเข้าจับกุมคนร้ายพร้อมกับหาพยานหลักฐานทั้งบุคคลและวัตถุประกอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พยาน(พะยาน) น. หลักฐานเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริง, ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้.
พยานบอกเล่าน. พยานบุคคลซึ่งให้การในเรื่องที่ตนมิได้เห็น ได้ยิน หรือรู้มาด้วยตนเอง แต่ได้ยินหรือได้ฟังจากผู้อื่น รวมตลอดถึงข้อความที่บันทึกไว้ในเอกสารหรือวัตถุก็ถือเป็นพยานบอกเล่า.
พยานบุคคลน. บุคคลซึ่งรู้ข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับคดีไม่ว่าจะรู้โดยวิธีใด ซึ่งอาจเป็นประจักษ์พยาน หรือพยานบอกเล่า ก็ได้.
พยานวัตถุน. วัตถุที่อ้างเป็นพยานหลักฐาน.
พยานหลักฐานน. ในทางแพ่งหมายถึง สิ่งที่จะนำมาใช้ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริง ในทางอาญาหมายถึง สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยหรือผู้ต้องหามีความผิดหรือบริสุทธิ์.
พยานเอกสารน. เอกสารที่อ้างเป็นพยานหลักฐาน.
พยานแวดล้อมกรณีน. พยานหลักฐานทางอ้อมที่อนุมานมาจากพฤติการณ์ต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นประเด็นโดยตรง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
witnessพยาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
witnessพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary evidenceพยานชั้นหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hostile witnessพยานที่เบิกความเป็นโทษ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness, hostileพยานที่เบิกความเป็นโทษ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfavourable witnessพยานที่เบิกความไม่เป็นคุณ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness, unfavourableพยานที่เบิกความไม่เป็นคุณ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zealous witnessพยานที่เอาใจช่วยคู่ความฝ่ายที่อ้างตน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
narrative evidenceพยานบรรยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence, hearsayพยานบอกเล่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Admissible evidenceพยานหลักฐานที่ยอมรับได้ [TU Subject Heading]
Child witnessesพยานเด็ก [TU Subject Heading]
Court-appointed expertsพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลตั้ง [TU Subject Heading]
Evidence (Law)พยานหลักฐาน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Evidence, Criminalพยานหลักฐานในคดีอาญา [TU Subject Heading]
Evidence, Documentaryพยานเอกสาร [TU Subject Heading]
Evidence, Expertพยานหลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญ [TU Subject Heading]
Evidence, Hearsayพยานบอกเล่า [TU Subject Heading]
Witnessesพยานบุคคล [TU Subject Heading]
Evidences, Circumstantialพยานแวดล้อมกรณี [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยาน[phayān] (n) EN: testmony ; evidence ; proof  FR: témoignage [m]
พยาน[phayān] (n) EN: witness  FR: témoin [m]
พยานจำเลย[phayān jamloēi] (n, exp) EN: witness for the defence/defense (Am.)
พยานชั้นหนึ่ง[phayān chan neung] (n, exp) EN: key witness  FR: témoin-clé [m]
พยานบอกเล่า[phayān bøk lāo] (n, exp) EN: oral evidence ; hearsay witness  FR: témoignage verbal [m]
พยานบุคคล[phayān bukkhon] (n, exp) EN: witness  FR: témoin [m]
พยานผู้เชี่ยวชาญ[phayān phūchīochān] (n, exp) EN: expert witness
พยานวัตถุ[phayān watthu] (n, exp) EN: piece of evidence ; physical evidence ; exhibit  FR: preuve matérielle [f]
พยานหลักฐาน[phayān lakthān] (n, exp) EN: evidence ; testimony ; proof  FR: témoignage [m] ; preuve [f]
พยานหลักฐานชัดแจ้ง[phayān lakthān chatjaēng] (n, exp) EN: clear evidence

English-Thai: Longdo Dictionary
deponent(n) ผู้ให้ถ้อยคำเป็นพยาน เช่น In ensuring that the deponent's evidence is recorded in full, the court or the examiner may permit it to be recorded on audiotape.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evidence(n) หลักฐาน, See also: พยานหลักฐาน, Syn. proof, sign
prima facie evidence(n) พยานหลักฐานที่พอเพียง
witness(n) พยาน, See also: ผู้รู้เห็น, ผู้รับรู้, Syn. beholder, eyewitness, observer
witness(n) ผู้ลงชื่อเป็นพยาน, See also: พยาน
witnesser(adj) ผู้เป็นพยาน (คำโบราณ), See also: พยาน, Syn. witness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attest(อะเทสทฺ') vt.,vi. เป็นพยาน,รับรอง,พิสูจน์,ให้การ,ยืนยัน,ทำให้สาบานหรือให้คำปฏิญาณ,เป็นเครื่องพิสูจน์. -attestant, attester, attestor,attestator n.
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ,การเป็นพยาน,การรับรอง,หลักฐานพยาน
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
certify(เซอ'ทิไฟ) v. รับรอง,พิสูจน์,ลงนามเป็นพยาน,พิสูจน์ให้เห็น, See also: certifier n., Syn. testify
cross-examine(ครอส'อิกแซม'มิน) vi. ตรวจสอบโดยคำถาม,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม, See also: cross-examination n. ดูcross-examine cross-examiner n. ดูcross-examine
cry(ไคร) {cried,crying,cries} vt.,vi.,n. (การ,เสียง) ร้อง,ร้องเรียก,ร้องขอ,แผดเสียงร้อง,ร้องไห้,หลั่งน้ำตา,การป่าวประกาศ,การเรียกพยานในศาล
depone(ดีโพน') vt.,vi. เป็นพยาน
deposal(ดิโพ'เซิล) n. การปลด ,การขับไล่,การให้การเป็นพยาน
depose(ดีโพซ') vt. ปลด,ขับไล่,ให้การเป็นพยาน. vi. ให้การเป็นพยาน., See also: deposable adj. deposer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
attest(vi, vt) พิสูจน์,ให้การ,รับรอง,ยืนยัน,ให้คำปฏิญาณ,สาบาน,เป็นพยาน
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน
certify(vt) รับรอง,ลงนามเป็นพยาน,พิสูจน์ให้เห็น
confirmation(n) การยืนยัน,การรับรอง,พยานหลักฐาน
evidence(n) หลักฐาน,ข้อแสดง,พยานหลักฐาน,พยานบุคคล
eyewitness(n) ประจักษ์พยาน,พยาน
forswear(vt) ทวนสาบาน,เบิกความเท็จ,เป็นพยานเท็จ
proof(n) ข้อพิสูจน์,การพิสูจน์,ตัวอย่าง,หลักฐาน,พยาน,การตรวจปรู๊ฟ
sign(n) เครื่องหมาย,เครื่องแสดง,สัญลักษณ์,สัญญาณ,พยาน,การบอกใบ้
testify(vi) เป็นพยาน,แสดงหลักฐาน,ให้การ,ยืนยัน,พิสูจน์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hostile witness(n) พยานปรปักษ์
prospectant(adj) พยานแวดล้อม
teste(n) พยานที่เป็นทางการ
wittness(n) พยาน

German-Thai: Longdo Dictionary
vernehmen(vt) |vernimmt, vernahm, hat vernommen, jmdn.| ตั้งคำถามหรือไต่สวนพยานหรือผู้ต้องสงสัย เช่น Die Polizei vernimmt den Verdächtigen. ตำรวจสอบสวนผู้ต้องสงสัย
zweifeln(vi) |zweifelte, hat gezweifelt, an etw.(D)/jmdm.| สงสัย, เคลือบแคลง เช่น Die Polizei hat an der Aussage des Zeugen gezweifelt. ตำรวจสงสัยคำให้การของพยาน
Augenzeuge(n) |der, pl. Augenzeugen| พยานที่เห็นเหตุการณ์, พยานที่อยู่ในเหตุการณ์, See also: die Augenzeugin
Zeuge[ซอย-เก] (n) |der, pl. Zeugen| พยาน ผู้เห็นเหตุการณ์, See also: die Zeugin

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top