ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พนา

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พนา-, *พนา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนา[N] forest, See also: wood(s), jungle, Syn. ป่า, พง, Example: เมื่อค่ำลงก็มีเสียงหรีดหริ่งเรไรเสียงดังก้องไพรพนา, Count unit: ป่า
พนา[N] pad on the back of elephant, See also: cushioned seat or mattress on the elephant's back, Syn. พระนาด, Example: นายพรานเอาพนาดขึ้นหลังช้างเสร็จแล้วก็หันมาช่วยลูกหาบ, Count unit: อัน, Thai definition: เบาะสำหรับปูหลังช้างเพื่อออกป่า
พนาดร[N] high forest, Syn. พนาดอน, วนาดร, วนาดอน, Example: ถ้าต้องการชมแนวป่าพนาดรถิ่นอุ้มผางจะต้องข้ามภูเขาที่สลับซับซ้อน, Count unit: ป่า, Thai definition: ป่าสูง
พนาลี[N] edge of a forest, See also: row of trees, Syn. แนวป่า, Example: ในพนาลี เป็นที่อยู่ของฝูงลิงน้อยใหญ่, Notes: (สันสกฤต)
พนาราม[N] shady forest, Example: รีสอร์ทนี้แบ่งออกเป็น โซนต่างๆ คือ ชมพฤกษา, พนาราม, ชายน้ำ และอิงนที, Count unit: ป่า, Thai definition: ป่าอันรื่นรมย์, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
พนาลัย[N] forest dwelling, See also: forest habitation, Thai definition: การอยู่ป่า, ที่อยู่ในป่า, Notes: (สันสกฤต)
พนาวาส[N] forest dwelling, Syn. การอยู่ป่า, Thai definition: ที่อยู่ในป่า, Notes: (บาลี)
พนาเวศ[N] forest, See also: woods, Syn. ป่า, ไพร, Example: ยามว่าง ท่านก็จะออกหาความสำราญตามป่าพนาเวศเมอๆ, Thai definition: ป่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พนาน. ป่า, พง, ดง.
พนาน. เบาะสำหรับปูหลังช้างเพื่อออกป่า เช่น พรายพัสตร์พนาดพร้อม ภูษา (ยวนพ่าย), ใช้ว่า พระนาด ก็มี.
พนาดร, พนาดอนน. ป่าสูง, ใช้ว่า วนาดร หรือ วนาดอน ก็มี.
พนาดร, พนาดอนดู พน, พน-.
พนาธวา(พะนาทะวา) น. ทางป่า.
พนาธวาดู พน, พน-.
พนาน. คำขุนนางผู้ใหญ่เรียกผู้ดีซึ่งอยู่ในบังคับตน.
พนารามน. ป่าอันรื่นรมย์.
พนารามดู พน, พน-.
พนาลัยน. ป่า.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antiphonary(แอนทิฟ' โพนารี) n. หนังสือเกี่ยวกับ antiphons (book of antiphons)
apposition(แอพพะซิท'เชิน) n. การวางเข้าด้วยกัน,การวางเคียงข้างกัน,นามสรรพนามหรืออนุประโยคที่ขยายความหมายของนามสรรพนาม,อนุประโยคอื่น, Syn. juxtaposition)
impersonal(อิมเพอ' ซะเนิล) adj. ไม่ใช่ส่วนตัว, ไม่มีลักษณะของมนุษย์, ไม่ใช่บุรุษสรรพนาม. -n. คำกริยาหรือคำนามที่ไม่ใช่บุรุษสรรพนาม.
indefinite pronounสรรพนามที่ไม่กำหนดแน่ชัดเช่น any, some, somebody
personal pronounn. บุรุณสรรพนาม (I,we,you,he,she,it,they)
phosphor bum-in จอไหม้หมายถึง รอยที่ค้างอยู่บนจอภาพ มีลักษณะเหมือนรอยไหม้ ถ้าปล่อยให้มีการแสดงตัวอักษรหรือภาพอยู่บนจอภาพนานเกินไป (แม้จะสั่งลบตัวอักขระหรือภาพออก รอยนี้ก็ยังไม่หายไป) รอยไหม้นี้เกิดจากฟอสเฟอร์ที่อยู่ในจอภาพนี้เอง วิธีกันไม่ให้มีรอยไหม้ก็คือ ใช้โปรแกรมประเภท screen saver คือ ทำให้ภาพบนจอเคลื่อนไหวตลอดเวลา ดู screen saver ประกอบ
pronoun(โพร'เนานฺ) n. สรรพนา
she(ชี) pron. หล่อน,เธอ,ตัวเมีย (ใช้นำชื่อสัตว์) ,มัน (ใช้เป็นสรรพนามของเรือ,รัฐ,โลก,ดวงดาวเป็นต้น) .n. ผู้หญิง,สตรี,ตัวเมีย,เพศหญิง,สิ่งที่ถือเป็นเพศหญิง
substantive(ซับสแทน'ทิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) คำนาม,สรรพนาม,ถ้อยคำที่ใช้แทนคำนาม,อิสระ,มีการอยู่อย่างอิสระ,สำคัญ,แท้จริง,ธาตุแท้,มีแก่นสาร,มากมาย,ยิ่งใหญ่, (สีย้อม) ย้อมสีได้โดยไม่ต้องมีตัวเสริม., See also: substantival adj. substantiveness n.
their's(แธร์ซ) pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ they)

English-Thai: Nontri Dictionary
does(vt) กระทำ(ใช้กับสรรพนามบุรุษที่ 3)
forest(n) ป่า,พนา,ไพร
pronoun(n) คำสรรพนา

German-Thai: Longdo Dictionary
alle(Ind-pron.) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
allen(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Dativ) เช่น in allen Fällen ในทุกกรณี
aller(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
denen(rel. pron.) สรรพนามสำหรับนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้ในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก เช่น Wir kümmern uns um die Personen, von denen ihr Geschäft abhängt. เราดูแลผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเขาเอง
deren(Rel.pron.) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
dessen(Rel.pron.) ของเขา เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศชายและเพศกลางรูป Genetiv, See also: deren
dies(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น Wir haben eine Wanderung 7 Tage im Wald gemacht. Dies war für uns ein kleines Abendteuer. พวกเราไปเดินป่ามาเจ็ดวัน นี่เป็นการผจญภัยเล็กๆ เชียวนะ , See also: S. dieses, R. dieser, diese
diese(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศหญิง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น diese Woche สัปดาห์นี้
diesem(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายและเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ รูป Dativ) เช่น das Bild von diesem Mann รูปของผู้ชายคนนี้, See also: dies
diesen(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ

French-Thai: Longdo Dictionary
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมตรง เช่น Tu me comprends? เธอเข้าใจฉันไหม, Tu m'écoutes? เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่า
te สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je te comprends. ฉันเข้าใจเธอนะ, Je t'invite. ฉันขอเชิญเธอ
nous สรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมตรง เช่น Tu nous accompagnes? เธอติดตามพวกเราไปไหม
vous สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je vous rejoins. ฉันตามพวกเธอไปละกัน
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมรอง เช่น Tu me rends visite? เธอมาเยี่ยมฉันไหม, Tu m'apportes des disques? เธอนำ(เอา)แผ่นเสียงมาให้ฉันทีได้ไหม
te สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je te montre mes disques. ฉันโชว์(แสดง)เธอแผ่นเสียงของฉัน, Je t'offre un verre. ฉันเอาแก้วให้เธอนะ
nous สรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมรอง เช่น Tu nous offres l'entrée? เธออนุญาตให้พวกเราเข้าไปไหม
vous สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je vous réserve des places? ฉันจองที่ให้คุณ(พวกเธอ)ดีไหม
pronominalisation(n) |f| การทำให้เป็นสรรพนาม, การเปลี่ยนรูปเป็นสรรพนาม, See also: R. transformation en pronom

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top