ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พง

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พง-, *พง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พง[N] thicket, See also: clump, brush, Syn. ดง, Example: ชาวเขาเป็นพวกที่มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย หักล้างถางพงโดยพลการเพื่อทำการปลูกฝิ่น, Thai definition: ดงหญ้าหรือดงไม้ที่เป็นหมู่ๆ
พงพี[N] jungle, See also: forest, woods, Syn. ป่าดง, พงไพร, ป่า, พนา, ป่าดงพงพี, Example: ราศีสิงมีสัญลักษณ์เป็นสิงโตซึ่งเป็นเจ้าแห่งพงพี จึงเป็นนักต่อสู้ชีวิต
พงศ์[N] lineage, See also: family, race, kinship, pedigree race, Syn. วงศ์, ตระกูล, เหล่ากอ, วงศ์วาน, โคตร, พงศ์พันธุ์, Example: ไม่ว่าเขาจะทำอะไร ก็ต้องคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดกับญาติพงศ์เสมอ, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
พงไพร[N] forest, See also: jungle, woods, Syn. ป่า, ดง, พนาลัย, ไพร, พนา, พงพี, Example: กรมป่าไม้อาจฝันเฟื่องไปว่าพงไพรที่ถูกเผาทิ้งไปแล้วนั้นคงจะกลับเขียวชอุ่มขึ้นมา, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: คงหญ้าหรือดงไม้ที่รวมกันเป็นผืนป่า
พงหญ้า[N] dense grasses, See also: thick growth of grass/weeds, a mass of reeds/grasses, Syn. ดงหญ้า, Example: ด้านนอกของรั้วบ้านนั้นมีพงหญ้าและหนองน้ำที่มีผักบุ้งเลื้อยต้น, Count unit: พง, Thai definition: ดงหญ้าที่เป็นหมู่ๆ
พงศาวลี[N] genealogical diagram, See also: family tree, Example: กว่าจะรู้ว่าเขาเป็นญาติทางฝ่ายไหน ก็ต้องไล่พงศาวลีมาตั้งแต่ต้น, Thai definition: แผนลำดับเครือญาติ, Notes: (สันสกฤต)
พงศาวดาร[N] annals, See also: historical record, chronicle, history, Syn. ประวัติศาสตร์, เหตุการณ์ในอดีต, เรื่องเก่าแก่, ตำนาน, Example: เรื่องราวของพระนางสุพรรณกัลยาปรากฏในพงศาวดารของพม่าหลายฉบับ, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น
พงศ์พันธุ์[N] lineage, See also: family, extraction, consanguinity, Syn. วงศ์, ตระกูล, เหล่ากอ, วงศ์วาน, โคตร, พงศ์, Example: การรับคนเข้าทำงานรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์ต้องมีการสืบวงศ์พงศ์พันธุ์ของผู้นั้นอย่างละเอียด, Thai definition: พวกพ้องที่เนื่องมาแต่วงศ์, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พงน. ดงหญ้าหรือดงไม้ที่เป็นหมู่ ๆ หรือที่รก ๆ เช่น ป่าดงพงพี รกเป็นพง.
พงดู แขม ๑ และ เลา ๑.
พงพีน. ป่าดง.
พงศ-, พงศ์(พงสะ-) น. เชื้อสาย, เทือกเถา, เหล่ากอ, สกุล.
พงศกร(-สะกอน) น. ผู้ตั้งวงศ์, บรรพบุรุษ.
พงศธร(-สะทอน) น. ผู้ดำรงวงศ์สกุล, ผู้สืบสกุล.
พงศาน. ผู้มีชาติสกุล.
พงศาดู พงศ-, พงศ์.
พงศาวดาร(-สาวะดาน) น. เรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น เช่น พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์.
พงศาวดารดู พงศ-, พงศ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dendrogramพงศาวลี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
genealogyพงศาวลีวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genealogyพงศาวลีวิทยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Was that expensive... or cheap?คุณว่ามันแพง... หรือว่าถูกล่ะ Confrontation (2017)
That's too expensive?พงเกินไปเหรอ Values (2017)
Yeah, the ID, too. The ID's not that much.ก็บัตรด้วย แต่บัตรไม่ได้แพงขนาดนั้น CounterPunch (2017)
Cost me a fucking fortune, that, son.โต๊ะนั่นแพงโคตร ๆ เลยนะ ไอ้หนู The Secret of Sales (2017)
I promoted Lavender to head of marketing and gave him an unlimited budget to blow on an obscenely expensive radio ad.ผมเลื่อนตำแหน่งให้ลาเวนเดอร์ เป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาด และให้งบประมาณอย่างไม่จำกัด ในการทำโฆษณาวิทยุที่แพงหูฉี่ The Secret of Sales (2017)
Do you get people in debt?ขายหน้าต่างราคาแพงเกินจริง ทำให้ชาวบ้านติดหนี้ติดสิน The Widow Maker (2017)
What's the compromise? I told him he can have the windows for free.รุ่นที่แพงที่สุดเลย รถประจำตำแหน่งนาย Sexy Rollercoasters (2017)
You're going to go back to Walshy, and ask him for your job back.ให้ได้ราคาแพงที่สุด และในเวลาเร็วที่สุด อีกไม่นาน คนก็จะรู้ตัว Sexy Rollercoasters (2017)
No, my love, this cost a fortune.ไม่เลยที่รัก นี่ต่างหากที่แพงมาก Salesmen Are Like Vampires (2017)
Vincent, that cost a fortune.วินเซนต์ ของนั่นแพงมากนะ Salesmen Are Like Vampires (2017)
You don't see NASA running off to a filing cabinet every time one of their astronauts says, "Houston, we have a problem."ในขณะนั้น ความพยายามที่จะทำ ให้คาเชต์ทันสมัยของฟิตซ์แพทริก ก็ต้องชนกับกำแพงเบอร์มิงแฮม ถ้ามันฉลาดขนาดนั้น Sexy Rollercoasters (2017)
I bet they're expensive, though.แต่ฉันคิดว่ามันคงแพงมากแน่ Salesmen Are Like Vampires (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พง[n.] (phong) EN: clumb ; thicket ; mass of reeds ; mass of grasses ; mass of undegrowth ; bracken   FR: broussailles [fpl] ; touffes d'herbe [f] ; brousse [f]
พงพี[n.] (phongphī) EN: jungle   
พงศาวดาร[n.] (phongsāwadān) EN: lineage ; geneology ; pedigree ; story of dynasties   
พงศาวดาร[n.] (phongsāwadān) EN: annals ; historical record ; chronicle ; history   FR: histoire [f] ; annales [fpl] ; chronique [f]
พงศ์[n.] (phong) EN: family ; stock ; lineage   FR: famille [f] ; lignée [f]
พงหญ้า[n. exp.] (phong yā) EN: thick growth of weeds ; mass of grasses   

English-Thai: Longdo Dictionary
sea bass(n) ปลาตระกูลกระพง
seabass(n ) ปลากะพง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rough[N] พงหญ้าหรือต้นไม้ในสนามกอล์ฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี
bailey(เบ'ลี) n. กำแพงเมืองชั้นนอก,ศาล
battlementn. ส่วนของกำแพงที่มีลักษณะคล้ายใบเสมา มีช่องพุ่งอาวุธออกและมีที่บังอาวุธ, See also: battlemented adj. ดูbattlement
bespangle(บิสแพง'เกิล) {bespangled,bespangling,bespangles} vt. ปกคลุมไปด้วย,ประดับ
big-ticket(บิก'ทิด'คิท) adj. แพง
breast(เบรสทฺ) {breasted,breasting,breasts} n. หน้าอก,เต้านม,ทรวงอก,น้ำใจ,อารมณ์,เชิงกำแพง,ส่วนที่นูนออกคล้ายเต้านม vt. เอาอกทาบกับเชือก,เผชิญ,ฝ่าไปข้างหน้า -S.bust
breastworkn. เนินดินที่จุดขึ้นเป็นกำแพงชั่วคราวที่สูงระดับอก
bricknoggingn. กำแพงอิฐ,นั่งร้าน,โครงไม้
bulkheadn. ฝากั้น,ส่วนกั้น,กำแพงกั้น
bulwark(บูล'วาร์ค) {bulwarked,bulwarking,bulwarks} n. กำแพงต้านข้าศึก,ป้อมปราการ vt. ป้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
anecdote(n) เกร็ด(พงศาวดาร),เรื่องเล็กๆน้อยๆ
antecedents(n) บรรพบุรุษ,บรรพชน,กำพืด,พงศาวดาร
battlement(n) เชิงเทิน,ใบเสมาบนกำแพง
breakwater(n) กำแพงกันคลื่น,เขื่อนกันน้ำทะเล
breastwork(n) กำแพงเตี้ยใช้ต่อสู้กับข้าศึก
brood(n) พันธุ์,พงศ์พันธุ์,ชนิด,ครอบครัว,ครอก(สัตว์),ลูกไก่
budget(adj) ถูก,ประหยัด,ไม่แพง
bulkhead(n) กำแพงกั้น,ฝากั้น
bunk(n) เตียงชิดกำแพง,ที่นอนในรถไฟ
cheap(adj) ถูก,ไม่แพง,ย่อมเยา,มีค่าน้อย,ด้อย,เลว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
phongphoon (n vi vt modal ver) พงษ์พูล(นามสกุลของคนในประเทศไทยกลุ่มหนึ่ง)
See also: S. tj, A. tyyj, R. dtyjh

German-Thai: Longdo Dictionary
einzeln(Adj. Adv.) แต่ละ, ที่เป็นเดี่ยวๆ, ที่แยกจากกัน เช่น Lautsprecher einzeln verkaufen ขายลำโพงแยกเป็นชิ้น
Mauer(n) |die, pl. Mauern| กำแำพง
teuer(adj) |teurer, am teuersten| แพง, See also: A. billig,

French-Thai: Longdo Dictionary
autour de(prep) รอบๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Autour du jardin, il y a un vieux mur. รอบๆสวนมีกำแพงเก่าอยู่
contre(prep) ติดกับ, อิงกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Le jardinier a posé une échelle contre le mur. คนทำสวนวางบันไดลิงอิงกับกำแพง
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top