ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฝุ่น

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝุ่น-, *ฝุ่น*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เครื่องดูดฝุ่น(n) เครื่องดูดฝุ่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝุ่น(n) dust, See also: powder, Syn. ละออง, ฝุ่นละออง, ผง, ฝุ่นผง, Example: ฝุ่นมีขนาดเล็กมาก และมักมองไม่เห็น นอกจากมีรวมกันมากๆ หรือเกาะตามโต๊ะ ชั้นหนังสือ, Thai Definition: ดินแห้งหรือสิ่งอื่นที่ละเอียดเป็นผง เมื่อโดนลมจะฟุ้งกระจาย
ฝุ่นผง(n) dust, Syn. ฝุ่น, ผง, ฝุ่นละออง, Example: ลูกกลิ้งขจัดฝุ่นนี้ใช้ขจัดฝุ่นผง เส้นผม ขนสัตว์บนเสื้อผ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ได้, Thai Definition: ดินแห้งหรือสิ่งอื่นที่ละเอียดเป็นผง เมื่อโดนลมจะฟุ้งกระจาย
ฝุ่นจับ(n) dusty, See also: be covered with dust, Syn. ฝุ่นเกาะ, Example: โต๊ะทำงานตัวนี้ฝุ่นจับเต็มไปหมดเพราะไม่มีคนทำความสะอาด, Thai Definition: มีฝุ่นติด, มีฝุ่นเกาะ
ฝุ่นตลบ(adv) chaotically, Syn. ฝุ่นคลุ้ง, อลหม่าน, Example: นักบอลวิ่งกันฝุ่นตลบตรงสนามหน้าเสาธงของโรงเรียน, Thai Definition: เคลื่อนไหวอย่างสับสนอลหม่าน, Notes: (สำนวน)
ฝุ่นธุลี(n) dust, See also: dirt, powder, Syn. ผงธุลี, Example: ฉันมองฝุ่นธุลีที่โรยตัวจากยอดเมรุปลิวไปตามแรงลมอย่างปลงตก, Thai Definition: ละอองฝุ่นที่ละเอียดเป็นผง
ฝุ่นละออง(n) dust, See also: minute dust, Syn. ฝุ่น, ฝุ่นผง, Example: ฝุ่นละอองเป็นสารที่มีความหลากหลายทางด้านกายภาพ และองค์ประกอบ, Thai Definition: สิ่งที่เป็นผงละเอียด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝุ่นน. ดินแห้งหรือสิ่งอื่นที่ละเอียดเป็นผง เช่น ฝุ่นละออง ฝุ่นชอล์ก
ฝุ่นผงขาว ๆ คล้ายแป้ง ใช้ผัดหน้าหรือทาสิ่งของต่าง ๆ เช่น ฝุ่นผัดหน้า.
ฝุ่นเมืองน. พลเมือง, ราษฎร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dustฝุ่นผง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
volcanic dustฝุ่นภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tropospheric falloutฝุ่นกัมมันตรังสีโทรโพสเฟียร์, ฝุ่นกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Stratospheric falloutฝุ่นกัมมันตรังสีสตราโทสเฟียร์, ฝุ่นกัมมันตรังสี, Example: [นิวเคลียร์]
Radioactive falloutฝุ่นกัมมันตรังสี, ฝุ่นกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Local falloutฝุ่นกัมมันตรังสีเฉพาะที่, ฝุ่นกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Falloutฝุ่นกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
PM-10ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ), Example: ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ) ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นาน เนื่องจากมีความเร็วในการตกตัวต่ำ โดยทั่วไปมีแหล่งกำเนิดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ธรรมชาติ เช่น เขม่าควันจากไฟป่า กิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม มีผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเสื่อมลง ทำลายพื้นผิวของวัสดุและสิ่งก่อสร้าง หากเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์จะก่อให้เกิดการระคายเคืองและทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น และจะสะสมจนประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลง [สิ่งแวดล้อม]
Dustฝุ่น [TU Subject Heading]
Mineral dustsฝุ่นแร่ [TU Subject Heading]
Dustฝุ่น, Example: อนุภาคของของแข็ง ที่สามารถฟุ้ง กระจาย ปลิว หรือลอยอยู่ในอากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
Particulateฝุ่น, Example: อนุภาคของแข็งที่สามารถฟุ้งกระจาย ปลิว หรือ ลอยอยู่ในอากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝุ่น[fun] (n) EN: dust ; powder  FR: poussière [f]
ฝุ่นคอสมิก[fun khøtmik] (n, exp) EN: cosmic dust
ฝุ่นจับ[funjap] (adj) EN: dusty ; covered with dust  FR: poussiéreux ; recouvert de poussières
ฝุ่นตลบ[funtalop] (adv) EN: chaotically
ฝุ่นธุลี[funthulī] (n) EN: dust ; dirt ; powder  FR: poussière [f]
ฝุ่นผง[funphong] (n) EN: dust  FR: poussière [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dust(n) ฝุ่น, See also: ละออง, ฝุ่นละออง, เศษผง, Syn. mote, powder
fallout(n) ฝุ่นกัมมันตรังสีหลังนิวเคลียร์ระเบิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cadiniosisn. ภาวะฝุ่น cadmium จับปอด
clear(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่
colly(คอล'ลี) vt. ทำให้ดำด้วยฝุ่นถ่านหิน
coniology(โคนิออล'โลจี) n. วิทยาเกี่ยวกับฝุ่นและสิ่งเจือปนอื่น ๆ ในอากาศ.
culm(คัลม์) n. ฝุ่นถ่านหิน,เศษถ่านหิน,หินanthracite,ลำต้น
dust(ดัสทฺ) {dusted,dusting,dusts} n. ฝุ่น,ผง,ธุลี,ละออง,ดิน,สิ่งที่ไร้ค่า,ขี้เถ้า,ขยะ,ร่างกายของมนุษย์อนุภาคเดียว. vt.,vi. ปัดฝุ่นออก,โปรยผง,ทำให้เป็นฝุ่น
duster(ดัส'เทอะ) n. คนปัดฝุ่น,คนปัดกวาดขยะ,ไม้ขนไก่สำหรับปัดกวาด,เครื่องโรยผง,ขวดโรยผง (พริกไทยน้ำตาลหรืออื่น ๆ) ,แปรง,ผ้าปัดฝุ่น
dusty(ดัส'ที) adj. เป็นฝุ่น,มีลักษณะของฝุ่น,เป็นสีน้ำตาลอ่อน,เป็นสีฝุ่น., See also: dustily adv. dustiness n.
grime(ไกรม) n. สิ่งสกปรก,ฝุ่นบนผิวหน้า vt. ปกคลุมด้วยฝุ่นหรือสิ่งสกปรก, Syn. soot, dirt
grimy(ไกร'มี) adj. ซึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่นหรือสิ่งสกปรก., See also: grimily adv. griminess n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dust(n) ฝุ่น,ละออง,ผง,ธุลี,ขี้เถ้า,ขี้ผง,อิฐ,ดิน
dust(vt) ปัดฝุ่น,แปรงฝุ่น
duster(n) ผ้าหรือแปรงปัดฝุ่น,ไม้ขนไก่,คนกวาดขยะ,เครื่องลาดยาง
dusty(adj) เต็มไปด้วยฝุ่น,ซึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่น
grime(n) ของเปื้อน,สิ่งสกปรก,ของเลอะเทอะ,ฝุ่น
grimy(adj) เปื้อน,สกปรก,เลอะเทอะ,มีฝุ่น
mote(n) ฝุ่น,ผงธุลี,มลทิน,จุด,รอยแต้ม
powder(n) แป้ง,ผง,ฝุ่น,ดินปืน
typhoon(n) พายุไต้ฝุ่น
vacuum(n) สูญญากาศ,เครื่องดูดฝุ่น

German-Thai: Longdo Dictionary
putzen(vt) |putzte, hat geputzt| ปัดฝุ่น

French-Thai: Longdo Dictionary
voisine(n) |f| เพื่อนบ้าน เช่น J'ai pris l'aspirateur de la voisine. ฉันไปเอาเครื่องดูดฝุ่นของเพื่อนบ้านมา

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top