ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฝืดเคือง

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝืดเคือง-, *ฝืดเคือง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝืดเคือง[V] suffer, See also: distress, Syn. ขัดสน, อัตคัด, ขาดแคลน, Ant. อุดมสมบูรณ์, Example: หากหัวหน้าครอบครัวนิยมเสพยาก็จะทำให้เศรษฐกิจในครอบครัวฝืดเคือง, Thai definition: มีไม่สู้จะพอใช้พอสอย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝืดเคืองก. มีไม่สู้จะพอใช้พอสอย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because they are having economic difficulties, let me assure you here.เนื่องจากพวกเขามีสถานเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง The Last King of Scotland (2006)
Pick up the porn slack, we get ahold of this supply.ช่วงสินค้าฝืดเคือง เราตะต้องไปเจรจากับเจ้าของลูกปืนพวกนี้ Balm (2009)
You know, the current economic condition is not very goodตอนนี้เศรษฐกิจฝืดเคือง เจ้าก็รู้ Ip Man 2 (2010)
With our mom in and out, things are tight, so...แม่เป็นแบบนี้ การเงินก็ค่อนข้างฝืดเคือง เพราะฉนั้น... Unpleasantville (2010)
- Stringent."ฝืดเคืองThe Perfect Storm (2010)
Times are tight.เศรษฐกิจฝืดเคือง Not One Red Cent (2012)
Running at about half capacity right now. Hard times.มีคนมาขอเช่าแค่ครึ่งเดียว ธุรกิจฝืดเคือง Max (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืดเคือง[v.] (feūtkheūang) EN: suffer ; distress   
ฝืดเคือง[adj.] (feūtkheūang) EN: depressed ; slump   
ฝืดเคือง[adj.] (feūtkheūang) EN: impecunious ; poor ; short of money ; hard-up   FR: indigent ; nécessiteux ; pauvre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hard-pressed[ADJ] อัตคัด, See also: ฝืดเคือง, ขัดสน
impecunious[ADJ] อัตคัด (คำทางการ), See also: ฝืดเคือง, ขัดสน, Syn. penniless, poor
lean[ADJ] ฝืดเคือง, See also: ไม่อุดมสมบูรณ์, ขาดแคลน, พร่อง, Syn. sparse, barren, Ant. friutful
slow[VT] ฝืดเคือง (ทางธุรกิจ), See also: (สภาพ) ไม่คล่อง (ทางธุรกิจ)
stringent[ADJ] ฝืดเคือง (เงิน), See also: ตึงตัว (เงิน), Syn. tight

English-Thai: Nontri Dictionary
continuation(n) ความสืบเนื่อง,ความต่อเนื่อง,ความฝืดเคือง
lean(adj) ผอม,น้อย,ซูบซีด,พร่อง,ขาดแคลน,ฝืดเคือง,ไม่บริบูรณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top