ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผ่าน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผ่าน-, *ผ่าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ่าน(v) change, Syn. เปลี่ยน, Example: กระเป๋าใบนี้ผ่านมือมาหลายคนแล้ว
ผ่าน(v) carry, See also: cross, pass, Syn. เห็นชอบ, เห็นด้วย, ยอมรับ, Example: ญัตติได้ผ่านที่ประชุมด้วยเสียงข้างมาก
ผ่าน(v) pass, See also: cross, Syn. เลย, Example: เธอนั่งรถผ่านป้ายรถเมล์หน้าบ้านไปเพราะเธอนั่งหลับบนรถเมล์, Thai Definition: ล่วงจุดใดจุดหนึ่งไป
ผ่าน(v) overcome, See also: tide over, pull through, surmount, Syn. ชนะ, Example: นักวิจัยผ่านอุปสรรคของการวิจัยมาด้วยดี, Thai Definition: ได้ชัยชนะ
ผ่าน(v) ask a high price, Syn. ผ่านราคา, Example: แม่ค้าบอกผ่านราคาเสื้อสูงมาก, Thai Definition: บอกให้เกินไป
ผ่าน(v) be used to, Syn. เคย, Example: ผู้จัดการคนใหม่ผ่านงานมาหลายบริษัทแล้ว, Thai Definition: มีประสบการณ์
ผ่านพบ(v) encounter, See also: see, meet, Syn. พบพาน, พานพบ, พบ, Example: เมื่อผมเดินทางแล้วผ่านพบอะไร ผมจะบันทึกเอาไว้ในรูปของนวนิยาย
ผ่านพ้น(v) pass by, See also: surmount, go over, bridge over, pass, cross, Syn. ล่วงเลย, ผ่านไป, พ้นไป, เลยไป, Example: ในที่สุดสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศก็ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี
ผ่านฟ้า(n) king, Syn. ผ่านพิภพ, ผ่านเกล้า, กษัตริย์, ราชา, Example: ผ่านฟ้าทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรม, Count Unit: พระองค์
ผ่านพิภพ(n) king, Syn. ผ่านฟ้า, ผ่านเกล้า, กษัตริย์, ราชา, Count Unit: พระองค์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผ่านก. เคลื่อนพ้นจากจุดใดจุดหนึ่งไป (ใช้แก่เวลา สถานที่ เหตุการณ์ เป็นต้น) เช่น เวลาผ่านไป ๕ ปี เขาเดินผ่านสนามหลวง รถสายนี้ผ่านสามย่าน สีลม เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ผ่านไป ๓ ปีแล้ว
ผ่านโดยปริยายหมายความว่า เคยมีประสบการณ์ เช่น รายงานชิ้นนี้ผ่านตามาแล้ว เรื่องนี้ผ่านหูมาก่อน เขาผ่านงานมามาก
ผ่านเลยไป, พ้นไป, เช่น ผ่านไปก่อน มองผ่านไป, ล่วงพ้นไป เช่น ไฟแดงห้ามผ่าน
ผ่านยอมให้ล่วงเข้าไปได้ เช่น บัตรผ่านประตู
ผ่านสอบได้ เช่น ผ่านชั้นประถมปีที่ ๑ แล้ว
ผ่านได้รับความเห็นชอบ เช่น พระราชบัญญัติงบประมาณผ่านสภาแล้ว
ผ่านตัดทาง, ลัดทาง, เช่น ห้ามเดินผ่านสนาม
ผ่านเปลี่ยน เช่น ผ่านมือ
ผ่านครอบครอง เช่น ผ่านเมือง
ผ่านบอกราคาสูงเกินไป ในความว่า บอกราคาผ่านมากไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trans-ผ่าน, ผ่านข้าม, โพ้น, นอกเหนือ, ถัดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abdominal Routeผ่านทางหน้าท้อง [การแพทย์]
Approach, Abdominalผ่านเข้าทางหน้าท้อง, การเข้าทางผนังหน้าท้อง [การแพทย์]
Filtered, Properlyผ่านการกรอง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผ่าน[phān] (v) EN: pass ; pass through ; cross  FR: passer ; traverser
ผ่าน[phān] (v) EN: stop at  FR: s'arrêter ; stopper
ผ่าน[phān] (v, exp) FR: passer dans la classe supérieure ; réussir une année d'études
ผ่าน[phān] (x) EN: past  FR: au-delà ; après
ผ่าน[phān] (x) EN: through  FR: par
ผ่านการทดสอบ[phān kān thotsøp] (v, exp) EN: pass the test ; make the grades
ผ่านการเห็นชอบ[phān kān henchøp] (v, exp) EN: be approved
ผ่านประตู[phān pratū] (v, exp) FR: accéder ; franchir la porte
ผ่านพ้น[phānphon] (v) EN: pass by ; surmount ; go over ; bridge over ; pass ; cross  FR: dépasser ; franchir
ผ่านพ้นไป[phānphon pai] (v, exp) FR: s'écouler

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD
silver wedding(n) การแต่งงานที่ผ่านไป 25 ปี
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
passersby(n) (พหูพจน์ของ passerby) ผู้คนผ่านไปมาตามถนน, See also: passer-by, passerby, Syn. passers-by
wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.
skype(vt) สนทนาด้วยเสียงโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นกริยาที่ผันมาจากชื่อโปรแกรม Skype ที่ใช้ในการสนทนา ดังปรากฏใน USA Today (17 ธันวาคม 2004) ว่า "To 'Skype' is to call someone over your computer."
plaza(n) ด่าน เช่น toll plaza ด่านเก็บค่าผ่านทาง
grey cloth(n) ผ้าที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตกแต่งสำเร็จ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aestivate(vi) ผ่านฤดูร้อน, Syn. estivate
back(adv) ผ่านมา, See also: ผ่านมาแล้ว, ในอดีต
by(prep) ผ่าน, See also: ผ่านไป, ผ่าน, Syn. through
be past(phrv) ผ่าน, See also: ต้องผ่าน, Syn. go past
breeze through(phrv) สอบผ่านอย่างง่ายดาย, See also: ผ่านอย่างสบาย, Syn. romp through, sall through, sweep through, walk through
come across(phrv) เกิดขึ้น, See also: ผ่านเข้ามา, Syn. occur, take place, happen
clear with(phrv) ผ่านการอนุมัติจาก, See also: ยอมรับจาก
come across(phrv) ผ่าน (สถานที่), Syn. go across
come along(phrv) ผ่านมา, See also: มาถึง, Syn. come by, get by, get past
enter by(phrv) ผ่าน, See also: เข้ามาทาง, ผ่านทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aestivate(เอส' ทิเวท) vi. ผ่านฤดูร้อน, นอนในฤดูร้อน. -aestivation n. -aestivator n.
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
all clearสัญญาณที่ว่าการโจมตีทางอากาศได้ผ่านพ้นไปแล้ว
american legionสมาคมทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกา (a society)
ampere(แอม' แพร์, แอมแพร์') n. หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่เท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานหนึ่งโอห์ม เมื่อมีศักยไฟฟ้าหนึ่งโวลต์ หรือมีค่าเท่ากับหนึ่งคูลอมบ์ต่อวินาที.
ampere-turn(แอม' แพร์เทอน) n. กำลังแม่เหล้กไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ ที่วิ่งผ่านขดลวดหนึ่งรอบ At.
anagoge(แอนนะโก' จี) n. การแปลความหมายของคำโดยผ่านทางจิตวิญญาณ (หรือพรเจ้า) -anagogic (al) adj. (spiritual interpretation)

English-Thai: Nontri Dictionary
across(adv) ไขว้,ตัดผ่าน,ขวาง
across(pre) ข้าม,พาด,ขวาง,ผ่าน
admission(n) การอนุญาตให้เข้า,ค่าผ่านประตู,การยอมรับ,การรับเข้า
by(adv) ล่วงไป,ผ่านไป
bygone(adj) ผ่านไปแล้ว,ล่วงไปแล้ว,ที่เป็นอดีต
bypass(n) ทางผ่าน,ทางอ้อม,ทางแยก
channel(n) ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ทางผ่าน,ท่อ,ช่องแคบ
confirmed(adj) ได้รับการยืนยันแล้ว,ผ่านการรับรองแล้ว
deadline(n) เส้นตาย,ขีดจำกัดเวลา,กำหนดเวลา,เส้นห้ามผ่าน
door(n) ประตู,ทางเข้า,ทางผ่าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
合格[ごうかく, goukaku] (n, vi, vt) ผ่าน, ผ่านเกณฑ์, Ant. 不合格

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
踏む[ふむ, fumu] TH: ผ่านประสบการณ์
経る[へる, heru] TH: ผ่าน  EN: to pass
行く[ゆく, yuku] TH: ผ่าน
越える[こえる, koeru] TH: ผ่านเลย  EN: to pass through
通行[つうこう, tsuukou] TH: ผ่านไปมา
経つ[たつ, tatsu] TH: ผ่านไป  EN: to lapse
明かす[あかす, akasu] TH: ผ่านเวลาไปจนสว่าง  EN: to pass
乗り切る[のりきる, norikiru] TH: ผ่านพ้นวิกฤต  EN: to get over
乗り切る[のりきる, norikiru] TH: ผ่านพ้น  EN: to tide over
通る[とおる, tooru] TH: ผ่านไปได้

German-Thai: Longdo Dictionary
durch(präp) ผ่าน, ทะลุผ่าน เช่น Wir fahren von Deutschland durch die Schweiz nach Italien. เราขับรถออกจากเยอรมนีผ่านสวิตเซอร์แลนด์ไปยังอิตาลี
letzteที่ผ่านมา
vergangenenอดีต, ที่ผ่านมา
vorbeiผ่านไป
wünschen(vt) |wünschte, hat gewünscht| ปรารถนา หวังอยากให้ เช่น Ich wünsche dir, daß du die Prüfung schaffst. ฉันขอให้เธอสอบผ่าน
schaffen(vt) |schaffte, hat geschafft| ทำให้เป็นผลสำเร็จ, ทำได้สำเร็จ เช่น Sie hat die Prüfung geschafft. เธอสอบผ่านแล้ว, Syn. erfüllen
verlaufen(vi) |verlief, hat/ist verlaufen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งเดินหรือดำเนินไปในทิศทางหนึ่ง เช่น Der Weg verläuft zwischen zwei Dörfen. เส้นทางนี้วิ่งผ่านระหว่างสองหมู่บ้าน
absegnen(vt) |segnete ab, hat abgesegnet| อนุญาต, ยอมให้ เช่น Der Professor hat seine Doktorarbeit endlich abgesegnet. ในที่สุดศาสตราจารย์ก็ยอมให้งานปริญญาเอกของเขาผ่านได้, Syn. genehmigen
faulenzen(vi) |faulenzte, hat gefaulenzt| เกียจคร้าน ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆ เช่น Am Wochenende habe ich oft gefaulenzt z.B. im Bett gelesen und ferngesehen. วันเสาร์อาทิตย์ฉันมักอยู่ว่างๆ เฉยๆ ตัวอย่างเช่น โดยการอ่านหนังสือบนเตียงและดูทีวี
überglücklich(adj) ดีใจมาก, ดีใจท่วมท้น ตัวอย่างการใช้คำ Sie ist überglücklich über ihre bestandene Führerscheinprüfung = เธอดีใจสุดๆ เลยล่ะ ที่สอบใบขับขี่ผ่าน (ที่เยอรมนีสอบยากมาก)

French-Thai: Longdo Dictionary
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
sauter(vt) กระโดด, ข้ามผ่านไป
jus de rôti(n) |m| น้ำจากเนื้อที่ผ่านการปรุงให้สุก

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top