ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้หญิง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้หญิง-, *ผู้หญิง*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย..., อีดอกทอง(colloq, vulgar) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ท่านผู้หญิงThanpuying

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้หญิง(n) female, See also: woman, lady, Syn. สตรี, หญิง, Ant. ผู้ชาย, Example: เพราะเราไม่มีลูกด้วยกัน เธอจึงระแวงสงสัยว่าข้าพเจ้าจะมีผู้หญิงอื่น, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่มีโยนีเป็นอวัยวะสืบพันธุ์, คนที่มีเพศตรงข้ามกับเพศชาย
ผู้หญิงหากิน(n) prostitute, See also: call girl, streetwalker, strumpet, Syn. โสเภณี, หญิงงามเมือง, หญิงขายบริการ, นางโลม, หญิงขายตัว, กะหรี่, Example: นักเลงผู้นี้มีหน้าที่คุมซ่องด้วยและคอยปกป้องคุ้มครองผู้หญิงหากินเหล่านั้นไม่ให้ถูกรังแกหรือเบี้ยวค่าตัวจากนักเที่ยว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้หญิงน. มนุษย์เพศเมียซึ่งโดยกำเนิดมีโยนีเป็นอวัยวะสืบพันธุ์, หญิง ก็ว่า.
ผู้หญิงริงเรือ, ผู้หญิงยิงเรือน. ผู้หญิงทั่วไป เช่น เห็นผู้หญิงริงเรือที่เนื้อเหลือง (อภัย), อีกอย่างหนึ่งจะไปติดพันกับผู้หญิงริงเรือที่อยู่ในที่หวงแหน (พระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ ๔), ของพม่าเป็นเรื่องของพระอินทร์ ดูสนิทกว่าที่จะให้ผู้หญิงยิงเรือ.
ผู้หญิงหากินน. หญิงค้าประเวณี.
ไก่ผู้หญิงหากิน
ไก่ผู้หญิงที่ถูกล่อลวงมาเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ.
พธูผู้หญิง.
แม่ผู้หญิงที่กระทำกิจการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค้าขาย เรียกว่า แม่ค้า ทำครัว เรียกว่า แม่ครัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Masculine Secondary Sex Characteristicผู้หญิงเกิดบุรุษสภาพ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้หญิง[phūying] (n) EN: woman ; girl ; lady ; female  FR: femme [f] ; fille [f] ; femelle [f] (pop. - péj.)
ผู้หญิง[phūying] (adj) EN: female ; feminine ; women's  FR: féminin
ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว[phūying thī taeng-ngān laēo] (n, exp) EN: married woman
ผู้หญิงพรรค์อย่างว่า[phūying phan yāng wā] (n, exp) EN: that sort of woman ; prostitute
ผู้หญิงมักง่าย[phūying mak-ngāi] (n, exp) FR: femme légère [f]
ผู้หญิงสวยมาก[phūying sūay māk] (n, exp) FR: une très belle femme
ผู้หญิงหากิน[phūying hākin] (n, exp) EN: prostitute ; call girl ; streetwalker ; strumpet  FR: prostituée [f]
ผู้หญิงเลว[phūying lēo] (n, exp) EN: bitch (vulg.)

English-Thai: Longdo Dictionary
Pygmalion[พิกเมเลี่ยน] (n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
panty(n) กางเกงชั้นในของผู้หญิง
squaw(n) ผู้หญิงอินเดียนแดง, Syn. an American Indian woman
shemale(n) ชายที่ทำศัลยกรรมเป็นผู้หญิง(กะเทย) แต่ยังคงอวัยวะเพศชายไว้อยู่
Cake face[เคก เฟส] (n) หน้าแน่น, ผู้หญิงที่แต่งหน้าจัด
mansplaining(n, slang) การกระทำที่ผู้พูด (มักเป็นผู้ชาย) อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้ฟัง (มักเป็นผู้หญิง) ในลักษณะที่ทำตัวเหนือกว่า, คิดว่าฝ่ายผู้ฟังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือ ใช้คำอธิบายในลักษณะที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายจนเกินสมควรเช่นเหมือนอธิบายเด็ก ดูคำอธิบายเพิ่มเติม https://dict.longdo.com/blog/word-of-the-day-mansplaining/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anchoress(n) ผู้หญิงที่อยู่อย่างสันโดษเพื่อการรักษาศีล
bag(n) หญิงไร้เสน่ห์, See also: ผู้หญิงที่ไม่มีเสน่ห์, Syn. unattractive woman
broad(n) ผู้หญิง (คำสแลง)
clubwoman(n) ผู้หญิงที่เป็นสมาชิกของสโมสร (มักใช้เวลาที่สโมสรมาก)
coquette(n) ผู้หญิงที่ยั่วยวนผู้ชาย, Syn. flirt, vamp, vamper
damsel(n) ผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีชาติกำเนิดสูงส่ง (คำโบราณ), Syn. maiden
dancing girl(n) ผู้หญิงที่มีอาชีพเต้นรำ (โดยเฉพาะในธุรกิจบันเทิง)
dragon(n) ผู้หญิงที่เข้มงวด, See also: คนที่ดุร้าย
Eve(n) ผู้หญิงคนแรกที่พระแจ้งสร้างขึ้นมาตามพระคัมภีร์ไบเบิล
female(n) สตรี, See also: ผู้หญิง, เพศหญิง, เพศเมีย, Syn. girl, lady, woman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alto(แอล' โท) n., (pl. -tos) เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง, เสียงสูงสุดของชาย, นักร้องหญิงเสียงต่ำ, ส่วนของเสียงทุ้ม, ไวโอลินเสียงทุ้ม. -adj. มีเสียงทุ้ม, เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นสอง
aunt(อานทฺ) n. ป้า,น้าผู้หญิง,อาผู้หญิง
barmaid(บาร์'เมด) n. พนักงานบาร์ผู้หญิง
beltlinen. เส้นสะเอวของเสื้อผู้หญิง,เส้นเอว
bikini(บิคี'นี) n. ชุดอาบน้ำบิกินี,ชุดอาบน้ำสองชิ้นของผู้หญิง
bobbyn. ถุงเท้าสั้นของผู้หญิง
bobbysocksn. ถุงเท้าสั้นของผู้หญิง
bourgeoise(บัว'จวา'ซี) n. คนที่เป็นผู้หญิงชนชั้นกลาง, Syn. smug -pl. bourgeoises
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
brunette(บรูเนท') n.,adj. คน (โดยเฉพาะผู้หญิง) ที่มีผมดำตาดำหรือผิวคล้ำ -Conf.brunet

English-Thai: Nontri Dictionary
aunt(n) ป้า,น้าผู้หญิง,อาผู้หญิง
biddy(n) ไก่,ผู้หญิง,สตรี,คนใช้ผู้หญิง
bitch(n) แม่สุนัข,ผู้หญิงเลว,ผู้หญิงสำส่อน
boudoir(n) ห้องส่วนตัวของผู้หญิง
courtship(n) การจีบ,การเกี้ยวพาราสี,การขอความรัก,การประจบ,การติดผู้หญิง
dame(n) สตรีสูงศักดิ์,คุณผู้หญิง,คุณนาย,คุณท้าว,นาง,แม่บ้าน
dangle(vi) แกว่ง,ห้อย,โหน,ติด(ผู้หญิง)
dowdy(n) ผู้หญิงแต่งตัวล้าสมัย
effeminacy(n) ลักษณะคล้ายผู้หญิง,ความอ่อนแอ,ความเป็นผู้หญิง
effeminate(adj) คล้ายผู้หญิง,อรชรอ้อนแอ้น,เหมือนผู้หญิง,อ่อนแอ,เป็นตัวเมีย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bess(n, name) ผู้หญิงหื่นกาม
bob(n, vi, slang) ผู้หญิงอ้วน,มีเซ็ก,blowjob,เหี้ย! (คำด่าในแง่ลบ) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
cougar(slang) ผู้หญิงมีอายุที่ชอบควงหนุ่มเอ๊าะๆ
ebonay(n) ผู้หญิงที่มีสีผิวดำคล้ำ
hollaback girl(slang) ผู้หญิงที่ยอมผู้ชายทุกอย่าง
shawty[ชอว์-ตี้] (n, slang) ผู้หญิง
working girl(n, slang) ผู้หญิงหากิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おんな, onna] (n) ผู้หญิง
蒲魚[かまとと, kamatoto] (n) ผู้หญิงที่ชอบเสแสร้ง ทำตัวไร้เดียงสา แกล้งไม่รู้ในสิ่งที่รู้แล้ว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
女性[じょせい, josei] TH: ผู้หญิง  EN: woman

German-Thai: Longdo Dictionary
Frau(n) |die, pl. Frauen| ผู้หญิง
Frauen(n) |pl.| ผู้หญิงหลายๆ คน, See also: Frau
einerหนึ่ง (รูปกรรมรอง Dativ, หรือรูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศหญิง) เช่น eine Frau mit einer roten Tasche ผู้หญิงคนหนึ่งกับกระเป๋าสีแดง, die Liebe einer Frau ความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง, See also: ein
ihrของเขาผู้หญิง หรือ ของเขาหลายๆ คน
ihrเขาผู้หญิง (รูปกรรมรอง)
ihreของเขาผู้หญิง หรือ ของเขาหลายๆ คน
ihremของเขาผู้หญิง หรือของเขาหลายๆ คน
ihrenของเขาผู้หญิง หรือ ของเขาหลายๆ คน
ihrerของเขาผู้หญิง
ihresของเขาผู้หญิง

French-Thai: Longdo Dictionary
elle(n) ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์เพศหญิง, เธอ(ผู้หญิง), มัน(ผู้หญิง)
elles(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่เป็นเพศหญิงทั้งหมด, พวกหล่อน, พวกมัน(ผู้หญิง)
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), Ant. monsieur
femme(n) |f| ผู้หญิง, Syn. une dame, Ant. un homme
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel, See also: mademoiselle, Ant. monsieur, Related: mademoiselle
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, Ant. nouveau
fille,-s(n) (opposé à garcon)เด็กผู้หญิง, (opposé à fils)ลูกสาว ตัวอย่างเช่น jeune fille, petite fille = สาวน้อย , elle est fille unique = เธอเป็นลุกสาวคนเดียว, Ant. garcon, fils
maîtresse(n) |f, pl. maîtresses| คนรัก, นายผู้หญิง
chéri(n) ที่รัก, สุดที่รัก เช่น mon chéri ที่รักของฉัน (ใช้เรียกผู้ชาย), ma chérie ที่รักของฉัน (ใช้เรียกผู้หญิง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top