ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้ส่ง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ส่ง-, *ผู้ส่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ส่งออก(n) exporter, Ant. ผู้นำเข้า, Example: การที่ราคาไก่เนื้อตกต่ำในช่วงนี้ ทำให้ผู้เลี้ยง ผู้ผลิต และผู้ส่งออกต้องปรับตัว เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น, Thai Definition: ผู้ที่ส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศ
ผู้ส่งข่าว(n) messenger, See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald, Syn. ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, Example: เขาเป็นผู้ส่งข่าวที่มีความรวดเร็วฉับไวมากทีเดียว, Count Unit: คน
ผู้ส่งสาส์น(n) messenger, See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald, Syn. ผู้ส่งจดหมาย, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว, Example: นายมั่นเป็นผู้ส่งสาส์นที่เจ้าเมืองไว้ใจที่สุด, Count Unit: คน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
senderผู้ส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
promoterผู้ส่งเสริม, ผู้ก่อตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Senderผู้ส่งสาร [การจัดการความรู้]
senderผู้ส่ง, คนหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับส่งข้อมูล/ข่าวสาร ซึ่งอาจเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ กล้องวีดิทัศน์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ส่ง[phūsong] (n) EN: sender  FR: expéditeur [m]
ผู้ส่งข่าว[phūsongkhāo] (n) EN: messenger ; courier ; informant ; press officer ; information officer ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald  FR: messager [m] ; émissaire [m] ; envoyé [m]
ผู้ส่งลูก[phūsong lūk] (n, exp) EN: server  FR: serveur [m]
ผู้ส่งสาส์น[phū song sān] (n, exp) EN: messenger ; courier ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald  FR: messager [m]
ผู้ส่งสินค้า[phū song sinkhā] (n, exp) EN: supplier  FR: fournisseur [m] ; fournisseuse [f]
ผู้ส่งสินค้าออกนอก[phū song sinkhā øk nøk] (n, exp) EN: exporter  FR: exportateur [m] ; exportatrice [f]
ผู้ส่งออก[phū song-øk] (n) EN: exporter  FR: exportateur [m] ; exportatrice [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
addresser(n) ผู้ส่ง, See also: ผู้พูด, ผู้ส่งสาร
bailor(n) ผู้ส่งมอบทรัพย์สินให้ประกันตัว, Syn. bondsman
carrier(n) ผู้ส่ง
communicant(n) ผู้ส่งข่าว
consigner(n) ผู้ส่ง, Syn. consignor, sender, exporter
consignor(n) ผู้ส่ง, Syn. consigner, sender, exporter
courier(n) ผู้ส่งสาร, See also: คนเดินหนังสือ, Syn. messenger
deliverer(n) ผู้นำส่ง, See also: ผู้ส่งสาร, ผู้ส่ง, ผู้ส่งสินค้า, Syn. diliverance
herald(n) ผู้ประกาศ, See also: ผู้ส่งข่าวสาร, Syn. announcer, messenger
promoter(n) ผู้สนับสนุน, See also: ผู้ส่งเสริม, Syn. booster, advertiser, agent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
bailor(เบ'เลอะ) n. ผู้ส่งมอบทรัพย์สินเพื่อประกันตัว
bill of ladingn. ใบขนของซึ่งบริษัทขนส่งหรือบริษัทเดินเรือออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า
carrier(แค'ริเออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้ส่ง,บริษัทขนส่ง,ขบวนการขนส่ง,อุปกรณ์รับน้ำหนัก,ตัวนำเชื้อ,พาหะนำโรค,เครื่องบินขนส่ง (คนโดยสารหรือไปรษณียภัณฑ์) ,นกพิราบส่งข่าว, Syn. transporter
cheep(ชีพ) {cheeped,cheeping,cheeps} v. ร้องเสียงจิ๊บ ๆ -n. ผู้ส่งเสียงดังกล่าว
communicantn. ผู้เข้าร่วมพิธีรำลึกถึงวันสวรรคตของพระเยซู,ผู้ติดต่อ,ผู้ส่งข่าว. adj. ซึ่งติดต่อ
communicatorn. ผู้ถ่ายทอด,ผู้ส่งข่าวสาร,เครื่องมือสื่อสาร
consignor(คันไซ'เนอะ) n. ผู้ส่งของ,บริษัทส่งของ., Syn. consigner
contributor(คันทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้บริจาค,ผู้ออกเงินช่วยเหลือ,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้มีส่วน,ผู้ส่งเรื่องเขียนไปตีพิมพ์., See also: contributorial adj. ดูcontributor
correspondent(คอริสพอน'เดินทฺ) n. ผู้ติดต่อกันทางจดหมาย,ผู้ส่งจดหมาย,นักข่าว,สิ่งที่เป็นคู่กัน,สิ่งตรงกัน,บุคคลหรือบริษัทที่ติดต่อกัน,ลูกค้า adj. ซึ่งตรงกัน,ซึ่งลงรอยกัน,ซึ่งเหมือนกัน, Syn. corresponding

English-Thai: Nontri Dictionary
abetter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
addresser(n) ผู้พูด,ผู้ส่งจดหมาย
courier(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้ส่งข่าว,คนเดินหนังสือ
deliverer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ส่งให้,ผู้มอบอิสรภาพ
freighter(n) เรือบรรทุกสินค้า,คนส่งของ,ผู้ส่งสินค้า,เครื่องบินบรรทุกสินค้า
informant(n) ผู้บอก,ผู้ส่งข่าว,ผู้แจ้ง
messenger(n) ผู้ส่งข่าว,ทูตสวรรค์,ผู้ส่งสาร,เครื่องบ่งชี้,ลาง
promoter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้จัดตั้ง,ผู้สนับสนุน,ผู้จัด
prompter(n) คนบอกบท,ผู้ส่งเสริม,ผู้กระตุ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top