ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้สื่อข่าว

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้สื่อข่าว-, *ผู้สื่อข่าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สื่อข่าว[N] reporter, See also: journalist, pressman, correspondent, newsman, Syn. นักข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: ขณะนี้ ผู้สื่อข่าวกำลังสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีที่หน้าทำเนียบรัฐบาล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่รายงานข่าว (ใช้เฉพาะทางสื่อสารมวลชน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้สื่อข่าวน. ผู้รายงานข่าว, ผู้เขียนข่าว, ผู้บอกข่าว, (ใช้เฉพาะทางสื่อสารมวลชน), ผู้ส่งข่าว หรือ นักข่าว ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reporters and reportingผู้สื่อข่าวและการสื่อข่าว [TU Subject Heading]
Messenger, Firstผู้สื่อข่าวที่หนึ่ง, ตัวนำข่าวที่หนึ่ง, ตัวนำข่าวตัวที่หนึ่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reporters are drinking the place dry.ผู้สื่อข่าวได้รับการดื่มเครื่องดื่มที่แห้ง First Blood (1982)
Afterward he had no comment for reporters.หลังจากนั้นเขาไม่มีความ คิดเห็นให้กับผู้สื่อข่าว 2010: The Year We Make Contact (1984)
Call it a quirk, but I like to know when one of my best reporters has been mugged.เรียกว่ามุมแหลม แต่ผมชอบที่จะรู้ว่าเมื่อหนึ่งในผู้สื่อข่าวที่ดีที่สุดของฉันได้รับการปล้น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Russell met with reporters today at his Houston home.ได้ลาออกจากการทำงาน รัสเซลพบกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ บ้านของเขาในเมืองฮุสตัน Contact (1997)
No reporters whatsoever have been allowed near the site.ผู้สื่อข่าวใด ๆ ได้รับอนุญาต ซึ่งอยู่ใกล้กับเว็บไซต์ Contact (1997)
(TV) The same great taste.พวกนายไปทำเหี้ยอะไรกันมาเนี่ย? ผู้สื่อข่าว: การระเบิดเกิดขึ้น Fight Club (1999)
You'll have to excuse our reporter. Her "weirdar" is on Defcon 5.คล้าก นายต้องแก้ตัวกับผู้สื่อข่าวของเรานะ ความประหลาดของเธอมันช่าง.. Pilot (2001)
Stottlemeyer, who's still recovering from his wounds, spoke to reporters today outside of police headquarters.สตอทเทิ้ลเมย์เยอร์ ยังคงรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในวันนี้ ด้านนอกของกองบัญชาการตำรวจ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
There's a reporter from the Chronicle.มีผู้สื่อข่าวมาจากหนังสือพิมพ์โครนิเคิล Mr. Monk and the Blackout (2004)
- I'm a reporter for Metro News 1.ฉันเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ช่องเมโทร นิวส์ วัน น่ะ Pilot (2005)
What a real reporter looks like.ผู้สื่อข่าวที่แท้จริงหน้าตาเป็นยังไง Out of the Past (2007)
We have a reporter... joining us at the scence for the very latest it all began when police received an anonymous phone call... saying that explosives would be detonated... in this parking lot,at second and Broadway at 6 o'clock tonight.เรามีผู้สื่อข่าว อยู่ในที่เกิดเหตุ รายงานด่วน เริ่มมาจาก คำรวจได้รับ โทรศัพท์ จากบุคลคลลึกลับ Next (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้สื่อข่าว[n.] (phūseūkhāo) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman   FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
newsman[N] นักข่าว, See also: ผู้สื่อข่าว, ผู้รายงานข่าว, Syn. newspaperman, reporter
pressman[N] นักข่าว, See also: ผู้สื่อข่าว, Syn. journalist, newspaperman
reporter[N] ผู้สื่อข่าว, See also: นักข่าว, Syn. journalist, pressman
stringer[N] ผู้สื่อข่าวชั่วคราว, See also: ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ซึ่งทำงานแบบชั่วคราว, Syn. journalist, news reporter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
newsman(นิวซ'แมน,-เมิน) n. ผู้สื่อข่าว,ผู้ขายหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นระยะ ๆ pl. newsmen
rat(แรท) n. หนู,คนทรยศ,คนเนรคุณ,ผู้สื่อข่าว,ม้วนผมปลอม,หญิงชั่ว, smell a rat สงสัยการทรยศ สังสัย. -interj. rats คำอุทานแสดงความผิดหวัง ความรังเกียจหรืออื่น ๆ vi. เป็นนักข่าว,จับหนู vt. ทำผมทรงกระเซิง
report(รีพอร์ท') n. รายงาน,คำแถลง,คำประกาศ,ข่าวลือ,เรื่องซุบซิบ,บันทึก,บันทึกการบรรยาย,ชื่อเสียง,เสียงดังระเบิด vt.,vi. รายงาน,เขียนรายงาน,ทำรายงาน,ทำบันทึก,เขียนข่าว,ฟ้องร้อง,จดคำบรรยาย,บอก,เล่า, See also: reporter ผู้สื่อข่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
correspondent(n) ผู้โต้ตอบจดหมาย,ลูกค้า,ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,สิ่งที่คู่กัน
courier(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้ส่งข่าว,คนเดินหนังสือ
herald(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้แจ้งข่าว,นายพิธี,ผู้ถือสาร
heraldic(adj) เกี่ยวกับผู้สื่อข่าว,เป็นพิธีการ,เกี่ยวกับการประกาศ
newspaperman(n) ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,นักหนังสือพิมพ์
reporter(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้รายงาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
foreign correspondent (n phrase ) ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
記者[きしゃ, kisha] (n) ผู้สื่อข่าว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top