ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผิดนัด

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผิดนัด-, *ผิดนัด*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผิดนัดก. ไม่ไปตามนัด, ไปไม่ตรงตามเวลาที่นัดไว้
ผิดนัดลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา หรือเจ้าหนี้ไม่รับชำระหนี้ โดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
in defaultผิดนัด, ขาดนัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Defaultผิดนัด (ชำระหนี้) [เศรษฐศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดนัด[phit nat] (v, exp) EN: miss an appointment ; fail to keep an appointment ; fail to appear ; not to show up ; default ; be in default  FR: manquer un rendez-vous
ผิดนัด[phit nat] (v, exp) EN: default  FR: ne pas se présenter
ผิดนัด[phit nat] (adv) EN: if the worst comes to the worst ; even if it does not come off  FR: dans le pire des cas
ผิดนัดไม่ชำระ[phit nat mai chamra] (v, exp) EN: be in arrears ; default on one's payments

English-Thai: Longdo Dictionary
default riskความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดจ่ายเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
default(vt) ผิดสัญญา,ผิดนัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ละเลย,เพิกเฉย,ขาดแคลน

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top