ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผม

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผม-, *ผม*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
I’d love one[ไอ วุด เลิฟ วัน] (expression) ผม/ดิฉันอยากจะได้สักอัน

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ผมตรง(n) straight hair
ผมรักเพลงที่คุณร้อง(n, vt, modal, verb, adj, adv, slang, abbrev, name, uniq) ผมรักเพลงที่คุณขับร้อง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผม(pron) I, Syn. กระผม, ฉัน, ข้าพเจ้า, Example: ผมกระหายน้ำมาก, Thai Definition: คําใช้แทนตัวผู้พูด เพศชาย ใช้พูดโดยสุภาพ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1
ผม(n) hair, Syn. ผมเผ้า, เผ้าผม, Example: ผมของเธอยาวสลวยและดกดำ, Count Unit: เส้น, Thai Definition: ขนที่อยู่บนศีรษะ
ผมไฟ(n) hair present at birth, See also: the hair of lotus, Example: การโกนผมไฟให้เด็กเป็นประเพณีความเชื่อของไทยแต่โบราณ, Thai Definition: ผมเดิมของทารกที่ติดมาแต่กําเนิด (ที่เรียกว่าผมไฟนั้นเพราะแต่เดิมมารดาทารกต้องอยู่ไฟ)
ผมบาง(adj) bald head, Syn. ศีรษะบาง, Example: สาเหตุของผมร่วงจนกลายเป็นคนผมบางนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง, Thai Definition: ลักษณะของศีรษะที่มีผมอยู่น้อยกว่าที่ควร
ผมม้า(n) bangs, See also: straight hair bobs, fringe, Example: เธอยังไว้ผมม้าเฉียบกริบเหมือนเดิม, Thai Definition: ทรงผมผู้หญิงที่หวีส่วนหนึ่งลงมาปรกหน้าผากราวระดับคิ้ว
ผมเป๋(n) parted hair, Example: ผู้ชายส่วนใหญ่มักไว้ผมเป๋เพื่อให้ดูเท่ห์, Thai Definition: ทรงผมผู้ชายที่หวีแสกข้าง
ผมบ๊อบ(n) bob, See also: bobbed hair, Syn. บ๊อบ, ทรงบ๊อบ, Example: ผมบ๊อบเป็นทรงที่อยู่ในความนิยมนานเนื่องจากดูแลรักษาง่าย, Thai Definition: ทรงผมผู้หญิงที่ตัดปลายด้านหลังให้เสมอกัน ยาวราวระดับต้นคอ, Notes: (อังกฤษ)
ผมปลอม(n) wig
ผมหงอก(n) gray-hair, See also: hoary hair, Example: ร่างของแม่บอบบางหลังเริ่มโกง มีผมหงอกประปราย, Thai Definition: ผมที่เปลี่ยนจากสีเดิมเป็นสีขาว
ผมหยิก(n) curly hair, See also: wavy hair, kinky hair, Ant. ผมตรง, Example: ผมหยิกงอของเธอไหลลงมาถึงบ่า, Thai Definition: เส้นผมที่มีลักษณะงอหงิก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผมน. ขนที่ขึ้นอยู่บนศีรษะ โดยปรกติเป็นเส้นยาว, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ เผ้า เป็น ผมเผ้า หรือ เผ้าผม.
ผมส. คำใช้แทนตัวผู้พูด เพศชาย ใช้พูดโดยสุภาพ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑.
ผมจุกน. ผมเด็ก ๆ ที่ขมวดเอาไว้ตรงขม่อม, จุก หรือ หัวจุก ก็เรียก.
ผมชิงเกิลน. ทรงผมผู้หญิงที่ซอยผมด้านหลังไล่ระดับกันลงมาถึงต้นคอ.
ผมดอกกระทุ่มน. ทรงผมผู้หญิงที่ตัดสั้นแล้วหวีเสยให้เป็นพุ่มคล้ายดอกกระทุ่ม ไม่มีจอน.
ผมทรงมหาดไทย, ผมมหาดไทยน. ทรงผมผู้ชายที่โกนรอบศีรษะ แต่ไว้ยาวตรงกลางกระหม่อม แล้วหวีแต่งเรือนผมตามแต่จะเห็นงาม, ผมหลักแจว ก็ว่า.
ผมทัดน. ทรงผมผู้หญิงที่มีผมยื่นยาวทั้ง ๒ ข้างจอนผมสำหรับทัดหู.
ผมนางน. ชื่อปลาทะเลชนิด Alectis ciliaris (Bloch), A. indicus (Rüppell), Carangoides armatus (Rüppell) และ C. hedlandensis (Whitley) ในวงศ์ Carangidae รูปร่างแตกต่างกัน ส่วนใหญ่ลำตัวสั้น กว้าง แบนข้างมาก คอดหางเล็ก เกล็ดละเอียด เว้นแต่ที่ส่วนปลายของเส้นข้างตัว โดยเฉพาะบริเวณคอดหางเกล็ดจะขยายใหญ่เป็นสันแข็ง มีกระดูกเป็นหนาม ๒ อัน โผล่อยู่หน้าครีบก้น และพับลงในร่องได้ ที่สำคัญคือ ต่างก็มีส่วนหน้าของทั้งครีบหลังตอนที่ ๒ และครีบก้นที่เป็นเส้นยาวมาก ลำตัวสีเงิน เฉพาะใกล้สันหลังเป็นสีฟ้าอมเทา ในระยะที่เป็นปลาขนาดเล็กจะมีลายพาดขวางเป็นบั้งสีเทาอยู่หลายแถบ เส้นครีบที่เป็นลายยาวมีสีคลํ้าหรือดำ จึงได้ชื่อว่า ผมนาง เฉพาะปลาขนาดเล็กของชนิด A. indicus (Rüppell) ยังมีครีบท้องยาวมากและมีขนาดยาวได้ถึง ๑๕๐ เซนติเมตร, โฉมงาม ก็เรียก.
ผมบ๊อบน. ทรงผมผู้หญิงที่ตัดปลายด้านหลังให้เสมอกัน ยาวราวระดับต้นคอ.
ผมปีกน. ทรงผมผู้หญิงที่ไว้ผมยาวแต่เฉพาะกลางกระหม่อมคล้ายผมทรงมหาดไทย ด้านหลังยาวประบ่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pelageผมและขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พระเกศาผม (พระมหากษัตริย์) [ศัพท์พระราชพิธี]
Hairผม [TU Subject Heading]
Alopecia, Candidaผมร่วง [การแพทย์]
Alopecia, Diffuseผมร่วงทั่วๆไป, ผมร่วงทั่วไป [การแพทย์]
Alopecia, Patternผมหายไปเป็นหย่อมๆ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผม[phom] (pr, pers) EN: I  FR: je
ผม[phom] (n) EN: hair  FR: cheveux [mpl] ; chevelure [f]
ผมก็เหมือนกัน[phom kø meūoenkan] (xp) EN: so do I  FR: moi aussi
ผมขอ... / ดิฉันขอ...[phom khø ... / dichan khø ...] (v, exp) EN: I'd like to ...  FR: je voudrais ... ; je souhaiterais ... ; je désirerais ...
ผมขอแนะนำ...[phom khø naenam ...] (xp) EN: I'd like to introduce ... (s.o.)  FR: je voudrais vous présenter ... (qqn.) ; laissez-moi vous présenter ... (qqn.)
ผมคน[phom khon] (n, exp) EN: human hair
ผมควรจะพูดยังไง[phom khūan ja phūt yang-ngai] (xp) EN: what should I say ?  FR: que devrais-je dire ?
ผมจุก[phom juk] (n, exp) EN: tuft
ผมดก[phom dok] (n, exp) EN: bushy hair  FR: chevelure abondante [f] ; chevelure épaisse [f]
ผมดัด[phom dat] (n, exp) EN: curly-haired  FR: cheveux bouclés [mpl] ; cheveux frisés [mpl] ; cheveux ondulés [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bang(n) ผมม้า, See also: ผมปรกหน้าผาก, Syn. fringe
bob(n) ผมทรงสั้นที่ตัดตรงแค่คาง, See also: ทรงผมแบบหนึ่ง, ผมบ๊อบ
braid(n) เปีย, See also: ผมเปีย, Syn. plait
combings(n) ผมที่ร่วงจากการหวี
curl(n) ผมเป็นลอน
forelock(n) ผมที่ปรกหน้าผาก
grey-headed(adj) ผมสีดอกเลา, See also: ผมสีเทา
grizzle(n) ผมหงอก, See also: ผมสีดอกเลา
hair(n) ผม, See also: ขน
I(pron) คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1, See also: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afro(แอฟ' โร) adj. เกี่ยวกับ Afro-Americans. -n. ทรงผมนิโกรที่ทำให้หยักเป็นพุ่มไม้พุ่มหนึ่ง (of Afro-American)
afro lookชื่อทรงผมแบบขาวอาฟริกา
barber(บาร์'เบอร์) {barbered,barbering,barbers} n. ช่างตัดผม,ช่างโกนหนวดเครา,กัลบก,คนที่พูดมาก vt. ตัดหรือโกนหนวดเครา
barber's shopn. ร้านตัดผม
barbershopn. ร้านตัดผม
bathing capn. หมวกคลุมผมว่ายน้ำหรืออาบน้ำของสตรี
bob(บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,ทรงผมสั้นของสตรี,ผมมวย,หางม้าที่ตัดสั้น,ทุ่นตกปลา,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง,การตีเบา vt.,vt. ผงกศีรษะ,ผลุบโผล่,ลอย,แกว่ง,โดดขึ้นโดดลง,ลอยขึ้นมาอีก,ตัดให้สั้น,ตัดผมบ๊อบ,พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่,ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น
bobby pinn. กิ๊บ,เข็มปักผม
bodkin(บอด'คิน) n. เครื่องเจาะรู,สว่าน,เข็มใหญ่,คีมหนีบ,กิ๊บผมที่ยาว,เครื่องคล้ายเข็มสำหรับสอดรู,กริชเล่มเล็ก
bouffant(บูฟานทฺ') adj. เต็ม,บานออก -n. กระโปรง,ทรงผม

English-Thai: Nontri Dictionary
barber(vt) ตัดผม,โกนหนวด
barrette(n) กิ๊บเสียบผม,ปิ่นปักผม
blond(n) ผมสีบลอนด์,ผมสีทอง,คนผิวขาว
blonde(n) ผมสีบลอนด์,ผมสีทอง,คนผิวขาว
bob(n) การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,การตัดผมสั้น,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง
BOBBY bobby pin(n) กิ๊บ,ปิ่นปักผม
braid(n) เกลียว,ผมเปีย
brilliantine(n) น้ำมันใส่ผม
bun(n) ขนมชนิดหนึ่ง,มวยผม
capillary(adj) เล็กเหมือนเส้นผม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dunno(phrase, colloq) ผมไม่รู้ (มาจากคำว่า I don't know) เป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการอย่างมากของ British English
Fringe(n) ผมม้า, ปอยผมที่ปรกหน้าผาก
tey[เปรื้อม] ผมเนี่ยเมีย 2

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[け, ke] (n) ผม, ขน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
小生[こせい, kosei] (n) ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า (เป็นคำใช้เรียกแทนตัวเองแบบถ่อมตัว) ตัวอย่างเช่น 小生からもお願いいたします。 (ทางผมเองต้องรบกวนขอร้องด้วยนะครับ)
i love you[こせい, i love you] ผมรักคุณ
わたし[わたし, watashi] (pron) ผม,ฉัน,ดิฉัน
わたし[わたし, watashi] (pron) ผม, ฉัน, ดิฉัน
わたし[わたし, watashi] (n) ผม, ฉัน, ดิฉัน
わたし[わたし, watashi, watashi , watashi] ผม, ฉัน, ดิฉัน

German-Thai: Longdo Dictionary
davonใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท von โดยย่อวลีที่อยู่หลัง von ไว้ เช่น Davon wußte ich nichts. ผมไม่รู้เรื่องนั้นเลย
dieses(dempron) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลางรูป Nominativ, Genetiv และ Akkusativ และนามเพศชายรูป Genetiv ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น dieses Jahr ปีนี้, die Haare dieses Mädchen เส้นผมของหญิงสาวคนนี้
direkt(adv, adj) ตรง ไม่อ้อม (ใช้บอกเส้นทาง) เช่น Ich fahre direkt zur Arbeit. ผมขับรถตรงไปที่ทำงานเลย ไม่แวะที่ไหน
dochใช่ดอก (ใช้เวลาต้องการตอบใช่ในคำถามปฏิเสธ) เช่น Hast du noch kein Mittagessen gehabt? - Doch. เธอยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันใช่ไหม - ผมทานแล้ว
erstเพิ่งจะ เช่น Ich bin erst gekommen. ผมเพิ่งมาถึง, erst letzte Woche เพิ่งจะอาทิตย์ที่แล้ว, See also: A. schon
erstmalsเป็นครั้งแรก เช่น Ich bin erstmals in diesem Restaurant. ผมมาที่ร้านอาหารนี้เป็นครั้งแรก, Syn. zum ersten Mal
früh(adj, adv) เช้า เช่น Ich fange mit der Arbeit immer früh an. ผมเริ่มทำงานเช้าตรู่เสมอ, Morgen früh fliege ich nach Thailand. พรุ่งนี้เช้าฉันจะบินไปเมืองไทย, See also: A. spät
ichผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า
in(präp) |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้
lieben(vt) |liebte, hat geliebt| รัก เช่น Ich liebe dich. ฉันรักเธอ, ผมรักคุณ, See also: sich lieben, liebhaben

French-Thai: Longdo Dictionary
je(n) ประธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์, ฉัน,ผม
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
s'appeler(vt) มีชื่อว่า เช่น 1) Je m'appelle Tout. = ผมชื่อ Tout 2) Il s'appelle X. = เขาชื่อ X 2) Vous vous appelez Jean. = ท่านชื่อ คุณช็อง
appeler(vt) |j' appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent| เรียก, โทร,ร้องเรียก เช่น 1° appeler à l'aide = ร้องขอความช่วยเหลือ 2° Je vais t'appeler ce soir. = ผมจะโทรหาคุณ เย็นนี้
appeler(vt) เรียก, โทร, ร้องเรียก เช่น Je vais te appeler demain. พรุ่งนี้ผมจะโทรไปหาคุณนะครับ, Syn. téléphoner, exiger
séjourner(vi) พำนักอยู่, อาศัยอยู่ เช่น Je séjourne à Stuttgart. = ผมอาศัยอยู่ที่เมืองชตุ๊ดการ์ด, Syn. rester, habiter, regarder
acheter(vt) |j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent| ซื้อ เช่น Mon père achète une voiture à moi. พ่อของผมซื้อรถให้ผมหนึ่งคัน, Ant. vendre
aller chez le coiffeurไปร้านตัดผม, See also: aller, Syn. aller au coiffeur
vais((présent)) je vais = ฉันไป ( กริยาผันรูปปัจจุบัน ของ aller กับประธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์ je = ผม, ฉัน )เช่น je vais partir. = ผมจะไปแล้วหละ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top