ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ป้ำ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ป้ำ-, *ป้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้ำ(v) brave, See also: venturesome, Syn. กล้า, ใจป้ำ, Example: ปัญหาตอนนี้ยังเหลือแต่ว่ารัฐบาลจะใจป้ำกล้าลงทุนหรือไม่เท่านั้น, Thai Definition: กล้าได้กล้าเสีย
ป้ำเป๋อ(v) be forgetful, See also: be absent minded, Syn. ป้ำๆ เป๋อๆ, กะป้ำกะเป๋อ, Example: หมู่นี้ยายชักจะป้ำเป๋อแล้ว เมื่อวันก่อนก็ทำเงินหาย
ป้ำๆ เป๋อๆ(v) be clumsy and stupid, See also: be foolish, be muddle-headed, Syn. กะป้ำกะเป๋อ, ป้ำเป๋อ, หลงๆ ลืมๆ, Example: แกป้ำๆ เป๋อๆ ทำเงินหายไปร้อยบาท, Thai Definition: ไม่มีสติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ป้ำว. กล้าได้กล้าเสีย ในคำว่า ใจปํ้า.
ป้ำป้อว. มีรูปร่างเทอะทะ.
ป้ำเป๋อ, ป้ำ ๆ เป๋อ ๆว. หลง ๆ ลืม ๆ, ขี้หลงขี้ลืม, กะปํ้ากะเป๋อ ก็ว่า.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป้ำ[pam] (adj) EN: brave ; venturesome ; stouthearted ; generous ; open-handed  FR: brave ; généreux

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lavish(แลฟ'วิช) adj. ฟุ่มเฟือย,ใจป้ำ,มากเกินไป,เกินขอบเขต., See also: lavisher n. ดูlavish lavishment n. ดูlavish lavishness n. ดูlavish, Syn. abundant, profuse
liberal(ลิบ'เบอเริล) adj. ใจกว้าง,ใจป้ำ,โอบอ้อมอารี,ตามอารมณ์,ตามอำเภอใจ,มากมาย,อุดมสมบูรณ์ n. ผู้มีใจกว้าง,มีใจป้ำ,ผู้มีใจโอบอ้อมอารี,สมาชิกพรรคลิบเบอรัลของอังกฤษ, See also: liberalness n. ดูliberal, Syn. abundant, Ant. stingy
prodigal(พรอด'ดะเกิล) adj.,n. (คนที่) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่มีความเสียดาย,ใจป้ำ,สิ้นเปลืองยิ่ง., See also: prodigalize vt., Syn. profligate
ungrudging(อันกรัด'จิง) adj. เต็มอกเต็มใจ,ไม่บ่น,ไม่เสียดาย,ใจกว้าง,ใจป้ำ., See also: ungrudgingly, Syn. wholehearted
unstinting(อันสทิน'ทิง) adj. ไม่กว้าง,ใจป้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
courageous(adj) กล้าหาญ,ใจป้ำ,ใจกล้า
enterprising(adj) เตรียมพร้อม,เต็มไปด้วยพลัง,กล้าได้กล้าเสีย,ใจป้ำ
freehanded(adj) เอื้อเฟื้อ,ใจกว้าง,เผื่อแผ่,มือเติบ,ใจป้ำ
prodigal(adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่อั้น,ใจป้ำ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top