ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ป้าย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ป้าย-, *ป้าย*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ป้ายไฟวิ่ง(n) moving sign display, electronic/neon sign with running text

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้าย(n) bus stop, Syn. ป้ายรถเมล์, ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง, Example: พอดีเห็นรถเมล์ปรับอากาศแล่นมาจอดที่ป้าย ผมจึงไม่ยืนรีรออีกต่อไปสำหรับการเดินทางให้ถึงจุดหมาย, Count Unit: ป้าย, Thai Definition: จุดรับส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง
ป้าย(v) paint, See also: coat, smear, Syn. ทา, Example: เมื่อเกิดแผลให้ทำความสะอาดแผลด้วยน้ำและสบู่ จากนั้นป้ายด้วยขี้ผึ้งทาแผล, Thai Definition: ทาอย่างหยาบๆ ไม่ต้องการประณีตบรรจง, ทำให้เปรอะเปื้อนด้วยอาการคล้ายเช่นนั้น
ป้าย(n) plate, See also: signboard, poster, notice board, Syn. แผ่นป้าย, Example: เมื่อเดินผ่านหัวรถจักรไปทางขวามือเล็กน้อยผมแลเห็นป้ายภาษาอังกฤษเขียนว่า JAPAN ห้อยแขวนแตะตาลงมาจากชั้น 2, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: แผ่นหนังสือหรือแผ่นเครื่องหมายที่บอกให้รู้
ป้าย(n) label, See also: sticker, Syn. ฉลาก, Example: ผู้ผลิตหรือผู้ขายจะต้องระบุรายละเอียดในป้ายของผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนและเป็นจริง, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใดๆ ที่แสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา อาหาร หรือผลิตภัณฑ์อื่น, Notes: (กฎหมาย)
ป้ายสี(v) slander, See also: defame, malign, traduce, incriminate, Syn. ใส่ร้าย, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ร้ายป้ายสี, Example: ถ้าทำงานมากกว่าที่จำเป็นมักจะถูกอิจฉาริษยาให้ร้ายป้ายสีหรือกล่าวหาว่าคิดการใหญ่, Thai Definition: ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง
ป้ายชื่อ(n) label, Example: ทุกคนที่เข้า-ออกศูนย์ต้องติดป้ายชื่อและมียามรักษาความปลอดภัยเพื่อไม่ให้ข้อมูลถูกทำลาย, Count Unit: อัน, แผ่น, Thai Definition: แผ่นป้ายที่บอกชื่อเพื่อเป็นการแสดงตน
ป้ายราคา(n) price card
ป้ายบอกทาง(n) guide post
ป้ายประกาศ(n) sign board, See also: notice board, Example: ผมจะเป็นคนแรกที่เขียนป้ายประกาศให้นักศึกษารู้ว่าอาจารย์คนไหนไม่ควรเข้าเรียน, Count Unit: ป้าย, แผ่น, Thai Definition: แผ่นหนังสือมีแจ้งความไว้ให้คนดู
ป้ายรถเมล์(n) bus stop, Syn. ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง, ป้าย, Example: ป้ายรถเมล์ เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุตีกันมากที่สุด, Count Unit: ป้าย, Thai Definition: จุดรับส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ป่าย ๑ว. ปีนขึ้นไปด้วยความยากลำบาก, มักใช้เข้าคู่กับคำ ปีน เป็น ป่ายปีน หรือ ปีนป่าย.
ป้ายน. แผ่นหนังสือหรือแผ่นเครื่องหมายที่บอกให้รู้ เช่น ป้ายชื่อห้างร้าน ป้ายจราจร.
ป่าย ๒ก. เหวี่ยงพาดไป เช่น เหวี่ยงซ้ายป่ายขวา.
ป้ายก. ทำให้ติดเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง, ทาอย่างหยาบ ๆ ไม่ต้องการประณีตบรรจง, ทำให้เปรอะเปื้อนด้วยอาการคล้ายเช่นนั้น, โดยปริยายหมายถึง ลักษณะอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ป้ายความผิดให้ผู้อื่น.
ป้ายก. ทบผ้าไปด้านข้างด้านใดด้านหนึ่ง เช่น นุ่งผ้าถุงป้ายซ้าย.
ป่ายปีนก. ปีนหรือตะกายขึ้นไปด้วยความยากลำบาก, ปีนป่าย ก็ว่า.
ป้ายสีก. ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง, ใส่ร้าย ใส่ร้ายป้ายสี ให้ร้าย หรือ ให้ร้ายป้ายสี ก็ว่า.
ฉลากป้ายบอกชื่อยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค เรียกว่า ฉลากยา
สลาก ๑ป้ายบอกชื่อยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค เรียกว่า สลากยา, ฉลาก ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
labelป้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
labelป้าย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trailer labelป้ายชื่อท้ายแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
number plateป้ายทะเบียนรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nameplateป้ายประจำเครื่อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
tagป้ายระบุ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tagป้ายระบุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
volume labelป้ายหมวด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
header labelป้ายหัวเรื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning of file section labelป้ายเริ่มส่วนแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shipping markป้ายกำกับสิ้นค้าที่ส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Labelป้าย [คอมพิวเตอร์]
Bill-postingป้าย [TU Subject Heading]
Billboardsป้ายโฆษณากลางแจ้ง [TU Subject Heading]
Computer bulletin boardsป้ายนิเทศคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Display boardsป้ายนิเทศ [TU Subject Heading]
Displays in educationป้ายนิเทศทางการศึกษา [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่าย[pāi] (v) EN: climb ; clamber  FR: grimper ; gravir
ป้าย[pāi] (n) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label  FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
ป้าย[pāi] (n) EN: label ; sticker ; price label  FR: étiquette [f]
ป้าย[pāi] (v) EN: paint ; coat ; smear ; daub  FR: enduire
ป้ายคนข้ามถนน[pāi khon khām thanon] (n, exp) EN: crossing sign  FR: feu (de signalisation) pour piétons [m] ; signal pour piétons [m]
ป้ายจราจร[pāi jārājøn] (n, exp) EN: road sign  FR: panneau de signalisation [m] ; panneau de circulation [m] ; panneau routier [m]
ป้ายจราจรอัจฉริยะ[pāi jārājøn atcharia] (n, exp) FR: panneau de trafic digital [m]
ป้ายจอด[pāi jøt] (n, exp) FR: arrêt de bus [m]
ป้ายจอดรถ[pāi jøt rot] (n, exp) EN: bus stop
ป้ายชื่อ[pāi cheū] (n, exp) EN: door plate  FR: plaque adresse [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
picket sign(n) ป้ายประท้วง เช่น The strikers carried picket signs prepared by the Unions.
cutout(n) แผ่นป้าย ที่ตัดจากไม้หรือวัสดุอื่นตัดเป็นชิ้นขนาดใหญ่ มักมีรูปภาพหรือข้อความโฆษณาบนแผ่นป้ายนั้น เช่น Cardboard cutouts, lifesize standups of movie stars at wholesale prices., See also: board

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
billboard(n) ป้ายหรือกระดานใช้สำหรับโฆษณา, Syn. hoarding
bookplate(n) ป้ายชื่อในหนังสือ (ระบุผู้เป็นเจ้าของหนังสือ)
besmear with(phrv) ทำให้เปื้อนด้วย, See also: ป้ายด้วย, ทำให้สกปรกไปด้วย, Syn. edaub with, smear with
care label(n) ป้ายบอกวิธีการซักที่ติดไว้ที่เสื้อผ้า
daub up(phrv) ป้าย, See also: แต้ม
daub with(phrv) ป้ายด้วย, See also: แต้มด้วย
frame up(phrv) ใส่ความ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ป้ายความผิดให้, ใส่ร้าย
dab(vt) ป้าย, See also: ทาเบาๆ, ซับ, ดุนเบาๆ, Syn. tap, pat, daub
escutcheon(n) ป้ายโลหะบอกชื่อเรือที่ติดอยู่ท้ายเรือ
finger post(n) ป้ายบอกทางที่เป็นรูปนิ้วมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asperse(อัสเพิร์ส') vt. ใส่ร้าย,ป้ายร้าย,พรมน้ำ -asperser n. -aspersive adj.
aspersion(อัสเพอ'เชิน,-เชิน) n. ข้อกล่าวหา,การใส่ร้าย,การป้ายร้าย,การพรมน้ำมนต์
assail(อะเซล') vt. โจมตี,ป้ายร้าย,รุกราน,กล่าวหา,ทำร้าย-assailer,assailment n.
assailant(อะเซ'เลินทฺ) n. ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
bedaub(บิดอบ') {bedaubed,bedaubing,bedaubs} vt. ป้าย,ทำให้สกปรกด้วย,เปื้อน,ตกแต่งมากเกินไป, Syn. daub
besmirch(บิสเมิร์ช') {besmirched,besmirching,besmirches} vt. ทำให้เปื้อน,ชโลม,ป้าย,ทำลาย (ชื่อเสียง เกียรติยศ), Syn. corrupt, taint
billboard(บิล'บอร์ด) n. กระดานป้าย
bookplaten. ป้ายชื่อเจ้าของหนังสือหรือห้องสมุดที่ติดกับหนังสือ
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
brayer(เบร'เออะ) n. ลูกกลิ้งเล็ก ๆ สำหรับป้ายหมึก

English-Thai: Nontri Dictionary
asperse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้ายป้ายสี,แพร่ข่าวเท็จ
assailant(n) ผู้ทำร้าย,ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
besmirch(vt) ทา,ป้าย,ชโลม
blacken(vi, vt) กลายเป็นสีดำ,ใส่ร้ายป้ายสี
brand(n) เหล็กไฟ,ตรา,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ชนิด,ดาบ
dab(n) รอยแต้ม,รอยป้าย,การตบเบาๆ
dab(vt) ตบเบาๆ,แตะเบาๆ,ป้าย,แต้ม,ซับ
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท
flag(n) ธง,ป้ายชื่อ
guidepost(n) ป้ายบอกทาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Home altar(n) ป้ายชื่อบรรพบุรุษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
エフ[えふ, efu] (n) ป้ายที่ใช้ติดกับชิ้นงานที่มีปัญหาทางด้านคุณภาพ
立て札[たてふだ, tatefuda] (n) ป้ายประกาศ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
掲示板[けいじばん, keijiban] TH: ป้ายติดประกาศ  EN: bulletin board

German-Thai: Longdo Dictionary
halten(vi) |hält, hielt, hat gehalten| หยุด เช่น Die Buslinie 40 hält nicht an diese Haltestelle. รถเมล์สายที่ 40 ไม่หยุดที่ป้ายนี้, Syn. stoppen
Kennzeichen(n) |das| ป้ายทะเบียน(รถ), See also: Fahrzeugkennzeichen
Haltestelle(n) |die, pl. Haltestellen| ป้ายรถประจำทาง, See also: die Station
Preisschild(n) |das, pl. Preisschilder| ป้ายราคา, ป้ายบอกราคา
Plakat(n) |das, pl. Plakate| ใบประกาศ, ป้ายโฆษณา, ป้ายประกาศ,โปสเตอร์
Nummernschild(n) |der, pl. Nummernschilder| ป้ายหมายเลขรถยนต์, ป้ายทะเบียนรถยนต์
Namenschild(n) |das, pl. Namenschilder| ป้ายชื่อ, ป้ายประจำตัว, Syn. Ausweis

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top