ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ป่าไม้

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ป่าไม้-, *ป่าไม้*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ป่าไม้เขตร้อน[/ˈtɹɒp.ɪ.kəl ɹeɪn ˈfɒɹᵻst/ หรือ ทรอพพิเคิล เรน เฟอเรสท] (n) Tropical Rain Forest

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่าไม้(n) forest, See also: woods, Syn. ป่า, ดง, Example: รัฐบาลมีนโยบายจำแนกพื้นที่ป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: ดินแดนที่เต็มไปด้วยพรรณต้นไม้
ป่าไม้พุ่ม(n) shrub forest, See also: forest of shrub, Example: พื้นที่ดินของป่าไม้พุ่มมักจะตื้นมีหินผุดโผล่ขึ้นทั่วไป, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: ดินแดนที่เต็มไปด้วยต้นไม้พุ่มขึ้นทึบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ป่าไม้พุ่มน. ป่าที่มีต้นไม้พุ่มขึ้นทึบ และยังไม่มีการบุกเบิก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forestป่าไม้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forests and forestryป่าไม้และการทำป่าไม้ [TU Subject Heading]
Urban forestryป่าไม้ในเมือง [TU Subject Heading]
Forestป่าไม้, Example: สังคมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงจุลชีพทั้งมวลที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนดิน และมีรากยึดเหนี่ยวอยู่ใต้ดิน ป่าไม้เป็นสิ่งที่ทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ และสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ ป่าไม้ในเมืองไทยแบ่งออกเป็น 4ประเภท - Freshwater Swamp Forest ป่าบึงน้ำจืดหรือป่าน้ำท่วม - Mangrove Forest ป่าชายเลน - Peat Swamp forest ป่าพรุ - Swamp Forest บริเวณป่าที่ลุ่มน้ำขัง [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่าไม้[pāmāi] (n) EN: forest ; woods  FR: forêt [f] ; bois [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forest(n) ป่าไม้, See also: ไพร, ป่าดง, ดง, พง, ป่า, วนาลี, พนาลี
timber(n) ป่าไม้, Syn. forest, woodland
wood(n) ป่าไม้, See also: พื้นที่ป่า, Syn. forest, woodland
woodland(n) ป่าไม้, See also: บริเวณที่เต็มไปด้วยต้นไม้, Syn. forest, jungle, woods
woods(n) ป่าไม้, See also: ป่า, Syn. forest, wood

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elf(เอลฟฺ) n.,เทพดานางไม้,ภูติหรือเทพดา (ของฝรั่ง) ที่มีรูปร่างเล็กอาศัยอยู่ตามป่าไม้,คนรูปร่างเล็ก,เด็กดื้อ,เด็กซน,คนเลว, See also: elifish adj. ดูelf -pl. elves
forester(ฟอ'ริสเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการป่าไม้,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,สัตว์ป่า
forestry(ฟอ'ริสทรี) n. การป่าไม้
ranger(เรน'เจอะ) n. เจ้าหน้าที่สำรวจของกรมป่าไม้,เจ้าหน้าที่เฝ้าป่าหรืออุทยาน,ผู้ท่องเที่ยว,ทหารเฉพาะกิจสำหรับสงครามกองโจรหรือการจู่โจมอย่างกะทันหัน, See also: rangership n.
silverculture(ซิล'เวอะคัลเชอะ) n. การปลูกป่า,การป่าไม้., See also: silverculturist n. silvercultural adj. -S.sylverculture, forestry
timber(ทิม'เบอะ) n. ไม้,ท่อนไม้,ต้นไม้ (ขนาดใหญ่) ,ป่าไม้,โครงไม้,โครงเรือ,ไม้ขื่อ,ลักษณะหรือคุณสมบัต'ของบุคคล. vt. ใสไม้มค้ำด้วยไม้. interj. คำตะโกนของผู้ตัดไม้เพื่อเตือนให้ผู้อยู่ข้าง ๆ ให้ระวังไม้ที่กำลังจะล้มลง
timber forestn. ป่าไม้,ป่าที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่, Syn. forest
timberlandn. ป่าไม้,ป่าที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่, Syn. forest
wood(วูด) n. ไม้ adj. ทำด้วยไม้,อยู่ในป่า vt. ปกคลุมด้วยต้นไม้,ปลูกต้นไม้ vi. สะสมหรือจัดให้มีไม้ -Phr. (out of the woods ปลอดภัย,พ้นอันตราย), See also: woods n. ป่าไม้
woodland(วูด'แลนดฺ,-เลินดฺ) n. ป่าไม้,บริเวณที่เต็มไปด้วยต้นไม้ adj. เกี่ยวกับป่าไม้, See also: woodlander n., Syn. forest, timberland

English-Thai: Nontri Dictionary
forester(n) คนดูแลป่า,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,ชาวป่า,สัตว์ป่า
forestry(n) วนศาสตร์,วิชาการป่าไม้
greenwood(n) ป่าไม้เขียวชอุ่ม
lumbering(n) การทำป่าไม้
timber(n) ไม้สัก,ท่อนไม้,ป่าไม้,โครงเรือ,ขื่อ
woodland(n) บริเวณที่เป็นป่า,ป่าไม้
woods(n) ป่าไม้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top