ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ป่าดิบ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ป่าดิบ-, *ป่าดิบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่าดิบ[N] evergreen forest, See also: primary forest, virgin forest, Syn. ป่าดงดิบ, Example: ธนาคารโลกตั้งแผนงานบราซิลขึ้นมาเพื่อหาเงินมาสนับสนุนใด้ลดการทำลายป่าดิบในบราซิล, Count unit: แห่ง, ที่, ป่า, Thai definition: ป่าไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในเขตร้อน ฝนชุก เป็นป่าไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evergreen forestป่าดิบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rain forest; evergreen rain forest; seasonal evergreen rain forest; tropical rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal evergreen rain forest; evergreen rain forest; rain forest; tropical rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
evergreen rain forest; easonal evergreen rain forest; rain forest; tropical rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
easonal evergreen rain forest; evergreen rain forest; rain forest; tropical rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tropical rain forest; evergreen rain forest; rain forest; seasonal evergreen rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tropical evergreen forestป่าดิบเขตร้อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
montane forest; hill evergreen forestป่าดิบเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hill evergreen forest; montane forestป่าดิบเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lower montane forestป่าดิบเขาต่ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hill Evergreen Forest ป่าดิบเขา
ป่าไม้ผลัดใบประเภทป่าดิบเมืองร้อนชนิดหนึ่ง ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป มีปริมาณน้ำฝนระหว่าง 1,000-2,000 มิลลิเมตร พบอยู่บนเขาสูงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ดอยอินทนนท์ ป่าภูหลวง และป่าภูกระดึง ลักษณะของป่าชนิดนี้จะโปร่งกว่าป่าดิบชื้น เพราะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่น้อยกว่า อากาศค่อนข้างเย็นเนื่องจากอยู่บนที่สูง พันธุ์ไม้ที่พบเป็นไม้ในวงศ์ก่อ ได้แก่ ก่อขนิดต่างๆ นอกจากนั้นก็มีสนสามพันปี พญาไม้ กำลังเสือโคร่ง บางคร้งก้พบไม้สนเขาขึ้นปะปนอยู่ด้วย ส่วนไม้พื้นล่างมักเป็นพวกเฟิร์น กล้วยไม้ดิน มอสต่างๆ บางแห่งจะพบต้นกุหลาบป่าขึ้นอยู่ตามป่าชนิดนี้จะเป็นป่าที่เป็นต้นน้ำลำธาร [สิ่งแวดล้อม]
Tropical Evergreen Forest ป่าดิบเมืองร้อน
ป่าไม้ผลัดใบประเภทหนึ่งที่อยู่ในเขตที่มีลม มรสุมพัดผ่าน อยู่เกือบตลอดปี มีปริมาณน้ำฝนมาก ดินมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่ทั้งในที่ราบและที่เป็นภูเขาสูง มักเป็นป่ารกทึบ มองดูเขียวตลอดปี พบทั่วไปในทุกภาคของประเทศ แบ่งย่อยได้ 3 ชนิด คือ Dry Evergreen Forest, Hill Evergreen Forest และ Tropical Rain Forest [สิ่งแวดล้อม]
Dry Evergreen Forest ป่าดิบแล้ง
ป่าไม้ผลัดใบประเภทป่าดิบเมืองร้อนชนิดหนึ่ง ซึ่งมีอยู่ทั่วไปตามภาคต่างๆ ของประเทศ ตามที่ราบเรียบหรือตามหุบเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 300-600 เมตร และมีปริมาณน้ำฝน ระหว่าง 1,000-1,500 มิลลิเมตร พันธุ์ไม้ที่พบ มีมากชนิดด้วยกัน ได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะเคียน [สิ่งแวดล้อม]
Tropical Rain Forest ป่าดิบชื้น
ป่าไม้ผลัดใบประเภทป่าดิบเมืองร้อนชนิดหนึ่ง โดยทั่วไปเรียกว่า ป่าดงดิบ พบมากที่สุดในแถบ จังหวัดฝั่งทะเลตะวันออก เช่น ระยอง จันทบุรี และภาคใต้ ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนตกมากกว่าภาคอื่นๆ ลักษณะทั่วไปเป็นป่ารกทึบ มองดูเขียวตลอดปี ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิด ต้นไม้ชั้นบนที่พบว่าเป็นไม้เด่น คือ ไม้ในวงศ์ยาง ได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะเคียน ส่วนไม้พื้นล่างที่พบตามป่าจะรกทึบ ประกอบไปด้วยไม้พุ่ม ปาล์ม หวาย ไม้ไผ่ เถาวัลย์ชนิดต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่าดิบ[n.] (pādip) EN: primary forest ; virgin forest ; evergreen forest   FR: forêt primaire [f] ; forêt vierge [f] ; jungle [f]
ป่าดิบชื้น [n. exp.] (pādip cheūn) EN: wet evergreen forest   
ป่าดิบหุบเขา[n. exp.] (pādip hupkhao) EN: gallery forest   
ป่าดิบเขา[n. exp.] (pādip khao) EN: hill evergreen forest   
ป่าดิบแล้ง[n. exp.] (pādip laēng) EN: dry evergreen forest   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top