ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ป่อง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ป่อง-, *ป่อง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ป่อง(n) หน้าต่าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่อง(adj) bulge, See also: swell, Example: แกยกมือกุมหน้าผากป่องๆ พร้อมส่ายไปมา, Thai Definition: ตุงเป็นกระพุ้งออกมา
ป่อง(v) bulge (out), See also: protrude, be protruding, be bulging out, Example: เมื่อแมลงสาบดูดเลือดคนเข้าไปเต็มอิ่มแล้ว ลำตัวมันจะป่องขึ้นมาน่าดูทีเดียว, Thai Definition: ตุงเป็นกระพุ้งออกมา
ป่อง(v) bulge (out), See also: protrude, be protruding, be bulging out, Example: เมื่อแมลงสาบดูดเลือดคนเข้าไปเต็มอิ่มแล้ว ลำตัวมันจะป่องขึ้นมาน่าดูทีเดียว, Thai Definition: ตุงเป็นกระพุ้งออกมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ป้องก. บังเพื่อกักหรือกั้นไว้.
ป่องน. ชื่อแมงหลายชนิด หลายสกุล และหลายวงศ์ ในอันดับ Scorpionida หัวติดกับอกเป็นส่วนเดียวกัน รูปร่างค่อนไปทางสี่เหลี่ยมยาว ส่วนท้องเป็นปล้อง ๆ ขนาดไล่เลี่ยกับอก ๗-๘ ปล้อง ส่วนที่เหลือเล็กลงต่อกันยาวคล้ายหาง ที่ปลายมีเหล็กในสามารถต่อยให้เจ็บปวดได้ มีขา ๔ คู่ ด้านหน้ามีรยางค์ ปากขนาดใหญ่เป็นก้ามหนีบใช้สำหรับจับเหยื่อ.
ป่องว. ตุงเป็นกระพุ้งออกมา เช่น พุงป่อง.
ป่อง ๓, ป่องว. อาการของคนโกรธแกมงอน ในคำว่า โกรธป่อง ๆ.
ป่องน. ปล่อง, ช่อง, ล่อง.
ป้องกันก. กั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง.
ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายก. กระทำการอันจำต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงโดยกระทำพอสมควรแก่เหตุ.
ป่องร่าน. อาการของคนคะนองไม่กลัวใคร ชวนวิวาทกับผู้อื่น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ventroseป่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่อง[pǿng] (v) EN: bulge (out) ; protrude ; be protruding ; be bulging out
ป่อง[pǿng] (adj) EN: swollen ; distended  FR: bombé ; saillant
ป้อง[pǿng] (v) EN: protect ; shield ; screen ; defend ; shelter ; guard ; obstruct  FR: protéger ; sauvegarder ; défendre
ป่อง[pǿng-pǿng] (adj) EN: piqued ; petulant
ป้องกัน[pǿngkan] (v) EN: protect ; prevent ; defend ; guard ; hinder ; impede ; keep  FR: protéger ; défendre ; prévenir ; prémunir ; sauvegarder
ป้องกันตัว[pǿngkan tūa] (v) EN: protect oneself ; defend oneself ; safeguard  FR: se défendre
ป้องกันตัวเอง[pǿngkan tūa-ēng] (v, exp) EN: protect oneself  FR: se protéger ; se prémunir
ป้องกันไว้ก่อน[pǿngkan wai køn] (x) EN: precaution  FR: précaution
ป้องกันไวรัส[pǿngkan wairas] (n) EN: antivirus  FR: antivirus [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puff up(phrv) บวม, See also: ป่อง, พอง
swell(vi) ป่อง, See also: โป่ง, พอง, Syn. bulge, distend
swell with(phrv) บวมด้วย, See also: ป่องด้วย, พองด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flask(ฟลาสคฺ) n. ขวดแก้วคอยาวก้นป่อง,กระติกน้ำ,ขวดแก้วหรือขวดโลหะแบน
scorpio(สคอร'พิโอ) n. กลุ่มดาวแมงป่อง,ราศีพิจิก
scorpion(สคอร์'เพียน) n. แมงป่อง,จิ้งเหลน,แย้,คนเหี้ยมโหด,แส้,หวาย Phr. (the Scorpion กลุ่มดาวแมงป่อง)

English-Thai: Nontri Dictionary
bloated(adj) ป่อง,พอง,อ้วน,บวม
scorpion(n) แมงป่อง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top