ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปูน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปูน-, *ปูน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปูน(n) lime, See also: mortar, calcium oxide, quicklime, cement, Syn. ปูนซีเมนต์, Example: ปูนเป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในการก่อสร้าง
ปูน(n) age, See also: generation, period, time, Syn. รุ่น, คราว, อายุ, วัย, Example: ปู่ย่าตายายมีอายุปูนเดียวกัน
ปูน(n) field crab, See also: genus Para-telphusa, Example: ปูนาเป็นศัตรูของข้าว เพราะปูได้กัดกินต้นข้าวที่ปักดำใหม่ๆ, Count Unit: ตัว
ปูนสอ(n) mortar, Example: ปูนสอใช้ทำปืนครก, Thai Definition: ปูนขาวที่ผสมกับทรายและน้ำกาวหนัง หรือน้ำอ้อยเป็นต้น เพื่อเชื่อมอิฐหรือหิน
ปูนขาว(n) lime, See also: calcium hydroxide, Syn. ปูน, Example: เขาใส่ปูนขาวลงในน้ำเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดของน้ำ
ปูนดิบ(n) quick lime, See also: calcium oxide, Syn. ปูนไฟ, Example: ปูนดิบใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่าง, Thai Definition: ปูนที่ได้จากการเผาหินปูนหรือเปลือกหอยจนสลายตัว
ปูนผิว(n) slaked lime, Thai Definition: ปูนขาวอย่างละเอียดใช้ฉาบทาพื้นนอกให้ขาวเป็นนวล
ปูนสุก(n) lime, Syn. ปูนขาว, Example: ปูนสุกใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
ปูนแดง(n) red lime, Example: คนในสมัยก่อนใช้ปูนแดงป้ายพลูกินกับหมาก, Thai Definition: ปูนสุกที่เมื่อผสมกับผงขมิ้นและน้ำจะเป็นสีแดง
ปูนปั้น(n) stucco, See also: stucco, molded lime, Example: ภาพถ่ายนี้เป็นภาพลายปูนปั้นที่เหนือเรือนธาตุของปรางค์วัดแห่งหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปูนน. หินปูนหรือเปลือกหอยเมื่อถูกเผาจนสลายตัว, ปูนกินกับหมากหรือปูนแดง ในคำเช่น ป้ายปูน ปูนกัดปาก, ปูนขาว ในคำว่า ฉาบนํ้าปูน
ปูนปูนซีเมนต์ ในคำเช่น เทปูน โบกปูน.
ปูนน. คราว, รุ่น, เช่น คนมีอายุปูนพ่อปูนแม่.
ปูนว. เทียบ, เทียม, ปาน, เปรียบ, เพียง.
ปูนก. แจก, ปัน, ให้, เช่น ปูนบำเหน็จ.
ปูนน. เถาวัลย์ปูน.
ปูนขาวน. ปูนสุก ใช้ผสมกับปูนซีเมนต์ ทราย และนํ้า สำหรับฉาบทาฝาผนัง.
ปูนซีเมนต์น. วัสดุใช้ในการก่อสร้างชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผง เมื่อผสมคลุกกับนํ้าแล้วทิ้งไว้จะเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นผลให้เกิดการก่อตัวและแข็งตัวได้ องค์ประกอบเคมีที่สำคัญคือ แคลเซียมซิลิเกต แคลเซียมอะลูมิเนต และแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์ ใช้ประโยชน์เพื่อทำคอนกรีต ปูนฉาบ หรือ ปูนก่อ.
ปูนดิบน. ปูนที่ได้จากการเผาหินปูนหรือเปลือกหอยจนสลายตัว, ปูนไฟ ก็เรียก.
ปูนปลาสเตอร์น. แคลเซียมซัลเฟต (CaSO4· H2O) ที่มีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายปูนขาว ได้จากการเผายิปซัม (CaSO4·2H2O) ให้ร้อนถึง ๑๒๐ °-๑๓๐ °ซ. เมื่อนำไปผสมกับนํ้าแล้วทิ้งไว้จะแข็งตัวได้เร็วมาก ใช้ประโยชน์ในการนำไปทำแม่พิมพ์ รูปปั้น เป็นต้น หรือพอกอวัยวะไม่ให้เคลื่อนไหวในการรักษากระดูกหัก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plaster of Parisปูนปลาสเตอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaster of parisปูนปลาสเตอร์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gypsum plasterปูนยิปซัม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stuccoปูนแต่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limeปูนขาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cementปูนซีเมนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Portland cementปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cementปูนซีเมนต์ [TU Subject Heading]
Freshwater crabsปูน้ำจืด [TU Subject Heading]
Limeปูนขาว [TU Subject Heading]
Portland cementปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ [TU Subject Heading]
Stuccoปูนปั้น [TU Subject Heading]
Burns, Limeปูนขาวทำให้เกิดแผลไหม้ [การแพทย์]
Crabs, Ricefieldปูน[การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปูน[pūn] (n) EN: cement ; lime ; mortar ; calcium oxide ; quicklime ; plaster ; Portland cement  FR: ciment [m] ; mortier [m] ; plâtre [m] ; chaux [f]
ปูน[pūn] (v) EN: distribute ; give  FR: distribuer ; accorder ; donner ; octroyer
ปูน[pūn] (x) EN: as ; like ; such  FR: comme
ปูนขาว[pūnkhāo] (n) EN: lime ; calcium hydroxide  FR: chaux [f]
ปูนฉาบ[pūn chāp] (n, exp) FR: plâtre [m]
ปูนซีเมนต์[pūn sīmēn] (n, exp) EN: cement  FR: ciment [m]
ปูนบำเหน็จ[pūn bamnet] (v, exp) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete  FR: récompenser
ปูนปลาสเตอร์[pūn plāstoē] (n, exp) EN: plaster  FR: plâtre [m]
ปูนปั้น[pūnpan] (n) EN: stucco ; molded lime
ปูนสอ[pūnsø] (n) EN: mortar  FR: mortier [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
fresco(n) ภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก, เทคนิคการวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก เช่น Fresco painting defined with images of examples from throughout history, great quotations, and links to other resources.
plaster figure(n) รูปหล่อปูนปลาสเตอร์
glory lilyดองดึง หรือบางที่เรียกว่า ดอกก้ามปูนา มีชื่อวิยาศาสตร์ว่า Gloriosa superba (ชื่อวิทยาศาตร์ต้องเขียนด้วยตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้เท่านั้น)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cement(n) ปูนซีเมนต์
cement(n) ปูนสำหรับอุดฟัน
grout(n) ปูน, See also: ซีเมนต์, Syn. cement
lime(n) ปูนขาว, Syn. calcium
plaster(n) ปูนฉาบผนัง
plaster(n) ปูนปลาสเตอร์
plaster of Paris(n) ปูนขาวที่ใช้ปั้น หล่อ ฉาบ พอกหรืออุด, Syn. plaster
putty(n) ปูนอุดรอยรั่ว
quicklime(n) ปูนขาวที่ยังไม่ได้ผสมกับน้ำ, Syn. lime
roughcast(n) ปูนฉาบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alabaster(แอล' ละเบสเทอะ, -บาส' เทอะ) n. หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็น gypsum ลื่นและขาวสะอาด. -alabastrine adj.
calcareousadj. ประกอบด้วยแคลเซี่ยมคาร์บอเนต,คล้ายหินปูน, See also: calcareousness n. ดู calcareous, calcariousness n. ดู calcareous
calcariousadj. ประกอบด้วยแคลเซี่ยมคาร์บอเนต,คล้ายหินปูน, See also: calcareousness n. ดู calcareous, calcariousness n. ดู calcareous
calcification(แคลซิฟิเค'เชิน) n. การเปลี่ยนเป็นหินปูนหรือแคลเซี่ยมคาร์บอเนต,การกลายเป็นกระดูก
calculus(แคล'คิวลัส) n. แคลคิวลัส (การคำนวณระบบหนึ่ง) ,นิ่ว,ก้อนหินปูน -pl. calculi,calculuses
cement(ซิเมนทฺ') {cemented,cementing,cements} n. ซีเมนต์,ปูนซีเมนต์,น้ำยายางสำหรับเชื่อมติดสิ่งของ,สิ่งยึดเหนี่ยว,พันธะ vt. ยึดเกาะ,พอกด้วยน้ำปูนซีเมนต์,ใช้น้ำปูนซีเมนต์ฉาบ,ผนึก. เป็นส่วนที่หุ้มเนื้อฟันที่รากฟัน, See also: cementer n., Syn. seal, Ant. separate
chalk(ชอล์ก) n. ชอล์ก,ปูนขาว -vt. เขียนด้วยชอล์ก -Phr. chalk up ทำคะแนน,ได้รับ
coral ragn. หินปูนปะการัง
diamond(ได'อะเมินดฺ) n. เพชร,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,รูปข้าวหลามตัด
facing(เฟ'ซิง) n. ชั้นพื้นผิว,ชั้นฉาบปูน,ชั้นปกคลุม,การปะหน้า,การฉากปูน,การเย็บขอบ,เครื่องหมายทหารบนบ่าเสื้อแขนเสื้อ คอเสื้อหรือที่อื่น ๆ adj. ซึ่งอยู่ตรงกันข้าม

English-Thai: Nontri Dictionary
alabaster(n) เศวตศิลา,หินปูนชนิดหนึ่ง
cement(n) ปูนซีเมนต์,เครื่องเกาะ,เครื่องเชื่อม
cement(vt) อุดด้วยปูนซีเมนต์,เชื่อม,ทำให้ยึดแน่น,ประสาน
chalk(n) ชอล์ก,ปูนขาว
column(n) เสาหิน,เสาปูน,แนว,แถวตอน,ปล่อง,คอลัมน์
concrete(n) คอนกรีต,ปูนซีเมนต์แข็ง
diamond(n) เพชร,แหวนเพชร,รูปข้าวหลามตัด,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
drab(adj) สีปูนแห้ง,สีน้ำตาลปนเหลือง,น่าเบื่อ,สีมอๆ,จืดชืด,ไม่สดใส
facing(n) เครื่องประดับภายนอก,ชั้นพื้นผิว,การฉาบปูน,การปะหน้า
fresco(n) การเขียนภาพบนผนังปูน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
clinkerปูนเม็ด

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top